Julkaisuja

Tähän on koottu Suomessa ilmestyviä tanssialan aikakausjulkaisuja, yleisiä alaa koskevia julkaisuja ja raportteja, Tanssin Tiedotuskeskuksen julkaisuja sekä tutkimuksia ja selvityksiä. Viimeisenä on linkki, jonka alla on useita englannin- ja ranskankielisiä tanssialan julkaisuja.


Tanssilehtiä

Teatteritansikansikuva

Teatteri & Tanssi + Sirkus esittävien taiteiden aikakausilehti

Esityskansikuva

Esitys-lehti

Liikekielikansikuva

Liikekieli.com tanssitaiteen verkkolehti

Nordicjournalofdancekansikuva

Nordic Journal of Dance – practice, education and research

Tanssiurheilija – tanssiurheilun erikoislehti

www.zerrenlabs.com/client/tanssiurheilija/

 

Flowwi – katutanssikulttuuriin keskittyvä verkkolehti

www.flowwimagazine.net

 

Ishtar – itämaisen tanssin lehti

www.ishtar.fi

 

Tanhuviesti – verkkolehti kansantanssialan tapahtumista

www.kansantanssinyst.fi/Tanhuviesti


YLEISIÄ

Tanssin kentän yhteinen kannanotto rahoitusuudistukseen 8.2.2017. Allekirjoittajat: Valtionosuuslain piirissä olevat, Suomen teatterit ry:hyn kuuluvat tanssiryhmät, harkinnanvaraisen valtiontuen piirissä olevat tanssiryhmät, tanssin aluekeskukset, Tanssin talo, Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST ry, Tanssin Tiedotuskeskus

kansikuva

 

Recommendations for a Sustainable Nordic and Baltic Dance Field. keðja Sustainability Think Tank Report 2015. Dance Info Finland & keðja 2012-2015: Recommendations-for-a-Sustainable-Dance-Field-2015 (PDF)

 

 

 

 

Kartoitus Tanssin talon toiminnan vaikutuksista ja tilannekatsaus tanssin kentälle. Satu Silvanto/ Tanssin talo ry 2015: Tanssin-talo-heijastusvaikutuskartoitus (PDF)

Tanssin paikka. Tanssin Tiedotuskeskus 30 vuotta (2010): Tanssin-paikka (PDF)

Tid för dans. Dance Info Finland 30 år (2010): Tid-för-dans (PDF)

TT Tanssissa on tulevaisuus_visio ja strategia 2010-2020_2009_Sivu_01

 

Tanssissa on tulevaisuus – Tanssin visio ja strategia 2010–2020. Taiteen keskustoimikunta – Valtion tanssitaidetoimikunta (2009): Tanssissa-on-tulevaisuus-visio-ja-strategia (PDF)

 

 

 

Tanssitaiteen vientistrategia 2007–2011. Tanssin Tiedotuskeskus (2006): Tanssitait-vientistrategia (PDF)

Askel tulevaisuuteen – tanssin vapaan kentän kehittämishankkeen loppuraportti. Tanssin Tiedotuskeskus (2003): Askel-tulevaisuuteen-loppuraportti (PDF)

Jean George Noverre – koreografian ja tanssillisen ilmaisun uudistaja. Kirj. Tiina Suhonen (2006). Tanssin Tiedotuskekus, verkkoartikkeli: Tiina-Suhosen-artikkeli-Noverresta (PDF)


TUTKIMUSJULKAISUJA

Kaija Rensujeff. Taiteilijan asema 2010 – Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostus. Toinen korjattu painos (korjaukset sivuilla 28-29 ja 125-126). Taiteen edistämiskeskus, Helsinki. 2015. ISBN 978-952-5253-90-0. Taiteilijan asema 2010 – Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostus (Toinen korjattu painos 2015)

Hilppa Sorjonen 2013. Tanssiryhmien ja -tuotantokeskusten valtionosuuslisäys 2008 – 2010: vaikutus talouteen ja toimintaan. Cuporen verkkojulkaisuja 21. www.cupore.fi/verkkojulkaisut_21.php

Anu Oinaala ja Vilja Ruokolainen 2013. Vapaan kentän jäljillä. Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä. Cuporen verkkojulkaisuja 20. www.cupore.fi/verkkojulkaisut_20.php

Anu Oinaala 2013. Teatteri-, tanssi- ja sirkusalojen osaamistarveselvitys. Cupore ja Opetushallitus. Osaamistarveselvitys_teatteri_tanssi_sirkus

Erika Härkönen 2011. Tanssin kiertueverkoston kehittäminen : selvitys partnereita palvelevasta toimintamallista. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. www.theseus.fi/handle/10024/34672

Paula Karhunen. Tanssiproduktioiden tuki ja tuotantoehdot. Valtion produktiotuen kehitys ja merkitys 1991-2008. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2008. ISBN 978-952-5253-71-9. www.taike.fi/documents/10921/0/Karhunen+39+08.pdf

Paula Karhunen: Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006. ISBN 952-5253-58-9. www.taike.fi/documents/10921/0/Karhunen+36+06.pdf


Kansainvälisiä tanssialan julkaisuja ja verkkolehtiä

Valikoima julkaisuja (koonnut Médiathèque / Centre national de la danse)