Esittävien taiteiden toimikunta toivoo valtion tukevan Tanssin talon toimintaa

ARTIKKELIT
Lähde: Taike, 1.10.2015

Esittävien taiteiden toimikunta ilmaisee tukensa Tanssin talolle ja toivoo valtion tukevan talon toimintaa jo ensi vuonna. Alla toimikunnan lausunto.

Esittävien taiteiden toimikunta tukee Tanssin taloa

Esittävien taiteiden toimikunta toivoo valtion osallistuvan sekä Tanssin talon investointikustannuksien että Tanssin talon vuotuisten käyttömenojen rahoitukseen sen kokonaisuutta tukevalla, riittävällä tavalla.

Toimikunta katsoo, että ollakseen sekä taiteellisesti mielenkiintoinen että laajalle yleisölle helposti saavutettava, on Tanssin talon oltava kaupungin teettämän tarveselvityksen ja Tanssin talo ry:n laatiman liiketoimintasuunnitelman laajuinen. Toimintakykyinen kokonaisuus Kaapelitehtaalla edellyttää valtiolta ja Helsingin kaupungilta riittävää satsausta investoinnin lisäksi myös talon toimintaan.

Tanssitaide on Helsingissä ja koko maan tasolla vieläkin infrastruktuuriltaan alikehittynyt. Tanssin talo voi, mikäli se toteutuu esitetyssä laajuudessa, merkittävästi nostaa tanssitaiteen arvostusta, tunnettuutta ja saavutettavuutta. Tanssin talo on yhdistänyt vahvasti kasvavaa tanssitaiteen kenttää. Se tarjoaa myös yhteistyön mahdollisuuksia kaikelle esittävälle taiteelle.

Tanssin talo -yhdistys on jo vuosia tehnyt työtä asianmukaisen ja kilpailukykyisen esitystilakokonaisuuden saamiseksi tanssitaiteen ja laajemmin tanssikulttuurin tapahtumille Helsinkiin. Tanssin taloa on edistetty ottaen huomioon Helsinki kulttuuria, matkailusisältöjä ja hyvinvointia tarjoavana toimintaympäristönä, ja se pyrkii täyttämään tanssikulttuurin erilaisia tarpeita, kansainvälisten tuotantojen edellytyksiä ja yleisön toiveita aktiiviseen osallisuuteen.

Tanssin talon liiketoimintasuunnitelma rakentuu vierailuteatterikonseptin varaan, jossa esitysten sisällöt tuottavat tanssin kentän toimijat. Taidelaitokseksi Tanssin talosta on tarkoitus tulla kustannustehokas – talo rahoittaa toimintansa puoleksi oman toimintansa tuotoilla.

Tanssin talon suunnittelussa on korostunut kunnianhimoinen toiminta koko Suomen alueella. Tanssin talo ry. on jo menestyksellisesti aloittanut esitystoiminnan tuottamisen sekä Helsinkiin että muualle Suomeen. Se tarjoaa jo nyt ammatillista tukea tanssin alan toimijoille.

Yhdistys on kyennyt vakuuttamaan yksityisen puolen rahoittajia toimintakonseptistaan – Suomen Kulttuurirahasto on tukenut yhdistyksen toimintaa koko sen olemassa olon ajan ja Jane ja Aatos Erkon säätiö on lahjoittanut hankkeen uudisrakennussuunnitelmaan 15 miljoonaa euroa. Myös EU on tukenut hanketta.

Esittävien taiteiden toimikunta toivoo, että valtio löytää keinon tukea Tanssin talon toimintaa jo ensi vuonna.

Puheenjohtaja
Yrjö Juhani Renvall, ohjaaja, käsikirjoittaja, Tampere
Varapuheenjohtaja
Martina Linder, sirkuskoulun johtaja, Helsinki

Jäsenet
Dan Henriksson, teatterinjohtaja, Helsinki
Juha-Pekka Hotinen, dramaturgi, ohjaaja, Helsinki
Eeva Kauppinen, kulttuuritoimittaja, Oulu
Minna Leino, dramaturgi, Helsinki
Riku Lievonen, tuottaja, Helsinki
Antti Mattila, lavastaja, Helsinki
Kirsi Monni, tanssitaiteen professori, Helsinki
Tuomo Railo, tanssitaiteilija, taiteellinen johtaja, Espoo
Tanjalotta Räikkä, näyttelijä, Tampere
Jukka Virtala, näyttämötaiteilija, kouluttaja, Suonenjoki

Lähde: Taike-tiedote 29.9.2015

Lisätietoja:
Tuomo Railo, tuomo.railo@glimsgloms.com

Lue lisää www.tanssintalo.fi sekä Ammattilaisfoorumi Kiertoliike

Esittävien taiteiden toimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelimistä. Se päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista. Esittävien taiteiden toimikunnan yhteydessä on näyttämötaiteen jaosto, performanssi- ja esitystaiteen jaosto, tanssitaiteen jaosto ja sirkustaiteen jaosto, jotka vertaisarvioivat oman alansa hakemuksia ja valmistelevat niistä tehtäviä päätöksiä.