ICE HOT inspiroi Aasiaa

ARTIKKELIT
Marija Skara, 22.2.2016

Pohjoismainen tanssin yhteistyömalli on synnyttänyt ensimmäisen kolmen Aasian maan välisen tanssiyhteistyön. Tanssin Tiedotuskeskus on ollut rakentamassa SIDance-festivaalin (Etelä-Korea), Guangdong Dance Festivalin (Kiina) ja Yokohama Dance Collectionin (Japani) välistä yhteistyömallia. Uusi East Asian Dance Platform tuo esille osallistuja maiden tanssia.

Kiinnostus yhteistyöhön heräsi vuoden 2012 ICE HOT Helsinki -tapahtumassa. Samaan aikaan järjestettiin myös ensimmäinen EARS-tapahtuma, joka keskittyy Aasian ja Euroopan välisiin yhteistyömahdollisuuksiin.

”Pohjoismaissa ICE HOT on keskittynyt tanssikatselmusten järjestämiseen, mutta totesimme että mallin vieminen Aasiaan voi olla myös yksi hankkeemme”, kertoo Pirjetta Mulari, Tanssin Tiedotuskeskuksen kansainvälisten asiain päällikkö. Hän on pitänyt työpajoja ICE HOT -mallista Aasiassa.

”Tämä lisää myös yhteistyötä Pohjoismaiden ja Aasian välillä. Tanssin Tiedotuskeskus on vetänyt ”vientiprojektia”, koska oli selvää, että pitkä kokemus ja ymmärrys yhteistyömaista olisi tärkeää”, sanoo Mulari.

Onko yhteistyö edes mahdollista?

Aasiassa maiden rajojen ylittävä tanssiyhteistyö on harvinaisempaa kuin Euroopassa – aiempaa kokemusta monenvälisestä yhteistyöstä ei oikeastaan ollut.

”Rakenteet ja rahoitusmallit Pohjoismaissa ja Aasian maissa ovat lähtökohdiltaan täysin erilaisia. Pohjoismaissa rajat ylittävää yhteistyötä on lähes kaikilla elämän aloilla”, kuvailee Pirjetta Mulari.

”Tarjosimme festivaalien edustajille neljän työpajan kokonaisuuden. Ne järjestettiin Helsingissä, Soulissa, Guangzhoussa ja viimeinen muutama viikko sitten Yokohamassa. Osallistujia oli vaihdellen 6-15, mukana oli myös paikallisia kulttuuritoimijoita”, kertoo Mulari.

”Ensimmäinen työpaja meni oikeastaan sen pohtimiseen, onko yhteistyö edes mahdollista.”

”Kansainvälisessä yhteistyössä täytyy uskaltaa hieman heittäytyä mukaan prosessiin, vaikkei selvää lopputulosta olisikaan vielä näkyvissä. Ja voi olla, että välillä jopa täytyy vaihtaa suuntaa. Aasialainen kulttuuri on erilailla tuloskeskeinen. Myös maiden välinen historia varmasti vaikutti yhteistyön etenemiseen, ja heti kun puhutaan rahoituksesta on myös politiikka mukana”, pohtii Mulari.

Aasiassa ei ole samalla tavalla rajoja ylittävää rahoitusta kuin Pohjoismaissa, mikä hidasti keskustelua.

”Piti yrittää löytää yhteinen into ongelman ratkaisuun. Päädyimme siihen, ettei rahoituksen tarvitsekaan olla maiden rajoja ylittävää. Tapahtumat voitaisiin järjestää osana jo olemassa olevia festivaaleja. Pahimmassa tapauksessa festivaalien omalla rahoituksella, mutta mahdollisesti myös kansallisen rahoituksen tuella”, sanoo Pirjetta Mulari.

”Pohdimme myös paljon brändäystä. ICE HOT -konsepti on selkeästi brändätty. Tarvittaisiinko Aasiassa samanlaista, jos katselmukset olisivat festivaalien osana? Lisäksi, kuinka eri maat olisivat edustettuina? Mutta näiden pohtiminen alkaa oikeastaan vasta nyt, kun päätös yhteisestä kolmen eri maan tanssiprojektista on tehty!”

Työpajojen tuloksena on päätetty perustaa East Asian Dance Platform, se lanseerataan syksyllä ICE HOT Copenhagen -katselmuksen yhteydessä. Ensimmäinen East Asian Dance Platform järjestetään 2017 Kiinassa Guangzhoussa ja Hong Kongissa.

 

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.