Jekaterinburgin vierailu värittyi ystävällisyyden, vieraanvaisuuden ja uteliaisuuden kokemuksista

ARTIKKELIT
Sara Gurevitsch, 9.1.2019

Ennen osallistumistani Tanssin tiedotuskeskuksen Venäjä-ohjelmaan, olin vieraillut muutamia kertoja Pietarissa ja Moskovassa. Jekaterinburg sijaitsee noin 1400 kilometriä Moskovasta itään, jonka takia odotin jo pelkästään maantieteellisen sijainnin tekevän kokemuksesta erityisen. Lisäksi minulla oli Jekaterinburgissa kontakti, tanssitaiteilija Anna Shchekleina, johon olin tutustunut vuoden 2017 Yksin Sateessa -festivaaleilla Outokummussa.

Sara Gurevitsch vieraili Jekaterinburgissa 14.-22.11.2018 Tanssin tiedotuskeskuksen Venäjä-ohjelman kautta ©Sara Gurevitsch

Minulla ei ollut reissun suhteen suurempia ennakko-odotuksia. Tiesin jatkavani Jekaterinburgissa Venäjä-ohjelman kautta käyneiden suomalaisten tanssitaiteilijoiden jäljissä ja työskenteleväni yhdessä ryhmän kanssa omista taiteellisista lähtökohdistani.

Oleminen Jekaterinburgissa värittyi ystävällisyyden, vieraanvaisuuden ja uteliaisuuden kokemuksista. Olin iloisesti yllättynyt osallistujien määrästä, joka tuntui edustavan monipuolisesti jekaterinburgilaista freelance-kenttää, tanssin ammattilaisia ja harrastajia. Osallistujien kanssa käydyt keskustelut ja tutustuminen Minoga Dance Companyyn hahmottivat minulle sikäläisen tanssinkentän toimintaa tarkemmin. Etenkin Company tuntui tekevän pioneerityötä paikallisesti luomalla esiintymismahdollisuuksia teatteritilojen ulkopuolelle.

Ryhmä, jonka kanssa työskentelin, muodostui 12-16 taiteen, tanssin ja kulttuurin parissa työskentelevistä jekaterinburgilaisista. Osallistujat olivat hakeutuneet laboratorioon oman kiinnostuksensa ja avoimen haun kautta. Työskenteleminen yhdessä osoittautui hedelmälliseksi ja ihmetteleväksi vaihdoksi. Päiväni rakentuivat kahden eri ryhmän kanssa työskentelystä, joista toisen kanssa työskentelin päivät ja toisen kanssa illat. Osallistujien taustat vaihtelivat ja jokaisella oli vapaus sitoutua laboratoriotyöskentelyyn omasta kokemusperästään ja omien mahdollisuuksiensa mukaan.

Lähteminen Jekaterinburgiin tuntui hyvin jännittävältä ja kaukaiselta. Kahden viikon aikana yhdessä työskentely, kiinnostus tutkivaan tekemiseen ja liikkeeseen, yhdisti joukon taiteen ja kulttuurin parissa työskenteleviä ihmisiä.

Suurin osa laboratorioon osallistuneista ammattitanssijoista koki tapani työskennellä hyvin tervetulleeksi ja inspiroivaksi niin omaa kehitystään kuin tanssiyhteisöäänkin ajatellen. Keskusteluissamme nousi esille muun muassa tutkivan kehollisen liiketyöskentelyn jakamisen ja yhteisen taiteellisen työskentelyn mahdollistavien tilojen ja tahojen vähyys Jekaterinburgissa.

Työskentelimme paineettomasti 10 päivää. Pyrimme havainnoimaan kollektiivisen kokemuksemme prosessuaalisuutta sekä vapauden kokemusta; kollektiivisen kaatumisen ja irti päästämisen tuntojen kautta. Toisin sanoen, suuntasimme havaintomme kehon materiassa tapahtuviin tuntoihin ja affekteihin, kohti kehon omaa suhteellista liikepotentiaalia ympäristön ja muun materian kanssa.

Kokonaisuudessaan vierailu Jekaterinburgiin oli hyvin inspiroiva ja myönteinen ajatellen omaa työtäni koreografina. Tapasin matkalla upeita freelance tanssijoita. Nautin kovasti työskentelystä, sain paljon myönteistä palautetta ja solmin hienoja uusia ystävyyssuhteita matkani aikana. Ammatillisesti olen hyvin kiinnostunut näkemään ja kokemaan tulevaisuudessa, kuinka toimiminen freelance-tanssijana, materiaali – ja liiketutkimus saavat tukevampaa jalansijaa tanssinkentällä Jekaterinburgissa. Ehkäpä juuri tutkiva suhde koreografiaan ja taiteellisen vastuun jakaminen kollektiivisesti ovat mahdollisuuksia eri osapuolten esiin tulemiselle.

Työskentelymme jakaminen yleisölle oli kokonaisvaltainen ja tunteellinen tapahtuma. Kokemus, jossa kaikki katsojat eivät ihan pysyneet istuimillaan. Yleisölle avointa yhteisen taiteellisen, liiketutkimus-laboratoriomme päättävää tapahtumaa kuvaava teksti:

”In the lab we have researched bodily articulations of ‘falling back’, towards experiences of letting go. Softening, fluids; widening and allowing the body to transit and transform.

Through the thematic of falling into, we have found places of contemplation, affect and listening; resonance with spoken language, touch and sound. We are working with specific forces, pulses and qualities of our being enfolding.

The event happening on Thursday 22/11/18 at 19, is a place, where we share where we are, with our processes.”

Sara Gurevitsch