Kaupunkitutkimus: Tanssin talolla huomattavia työllisyysvaikutuksia

ARTIKKELIT
Tanssin talon tiedote, 23.10.2015

Tanssin talon toiminnan ja matkailun työllisyysvaikutukset ovat huomattavan suuret suhteessa talon toimintakustannuksiin ja tukiin.

Tanssin talon verotulot rakentamisajalta ovat noin 5,7 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus yli 400 henkilötyövuotta, selviää Kaupunkitutkimus TA Oy tekemästä Tanssin talon talousvaikutusten arviosta. Kaupunkitutkimus on alue- ja kaupunkitaloudelliseen tutkimukseen erikoistunut riippumaton asiantuntijayritys.

Rakennusajan verotuloista 60 prosenttia ohjautuu valtiolle, loput 40 prosenttia kunnille. Helsingin osuus kunnille suuntautuvista verotuloista on noin 800 000 euroa. Rakentamisen kokonaistuotos on yli kaksinkertainen investointiin verrattuna.

Kaupunkitutkimuksen laskelmien mukaan Tanssin talo ja tanssin matkailuvaikutukset saavat aikaan suuren työllisyysvaikutuksen, joka on noin 150 henkilötyövuotta vuodessa, kun Tanssin talon toiminta on alkanut. Palkkasumma kasvaa noin 4 miljoonaa euroa vuodessa, ja siitä suurin osa kanavoituu paikalliseen kulutukseen. Toiminnan ja matkailun työllisyysvaikutukset ovat huomattavan suuret suhteessa Tanssin talon toimintakustannuksiin ja tukiin.

Toiminta tuo kahden miljoonan vuosittaiset verotulot

Tanssin talon toiminnan kustannukset vuosittain ovat noin 3,5 miljoonaa euroa, josta omarahoituksen osuus on noin 50 prosenttia.

Toiminnasta kertyy verotuloja keskimäärin 2,1 miljoonaa euroa vuodessa, josta 2/3 on valtion veroja. Kuntien verotulot kohdistuvat lähes kokonaan Helsinkiin. Myös Tanssin talon ja matkailun talousvaikutuksista 2/3 kohdistuu Helsinkiin.

Tanssin talon rakennusinvestoinnin kustannusarvio on 35 miljoonaa euroa, josta vajaa puolet on yksityistä rahoitusta.

”Uudisrakennus tulee Kaapelitehtaan omistukseen, eli Erkon säätiön 15 miljoonan euron lahjoitus hyödyttää suoraan kaupunkia”, Tanssin talon projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki sanoo.

Lisätietoja talousvaikutusten arviosta:
Kaupunkitutkimuksen asiantuntija Seppo Laakso, p. 0500 970 082

Tanssin talon puolelta lisätietoja antaa:
Projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki, p. 044 513106