Keskustelut kansainvälisten kollegoiden kanssa valoivat uskoa oman työn merkitykseen ja taiteen muutosvoimaan

ARTIKKELIT
Mervi Leivo, Annika Sillander, Anna-Maria Väisänen, 25.4.2019

IETM on kansainvälinen esittävien taiteiden verkosto, johon kuuluu yli 450 organisaatiota tai yksityishenkilöä. Tanssin tiedotuskeskus toteutti Englannin Hullissa 28.-31.3.2019 järjestettyyn IETM-tapaamiseen opintomatkan, jolle valitut kolme tanssitaiteilijaa ja tuottajaa kertovat matkan herättämistä ajatuksista.

IETM:n kansainväliseen verkostoon kuuluu jäseniä teatterin, tanssin, sirkuksen, performanssitaiteen, live artin ja mediataiteen aloilta 50 maasta. Se järjestää vuosittain kaksi isoa kokoontumista, joissa on eri teemat.

Tanssin tiedotuskeskus toteutti Englannin Hullissa 28.-31.3.2019 järjestettyyn IETM-tapaamiseen opintomatkan, jolle valittiin neljä tanssitaiteilijaa tai tuottajaa. Julkaisemme alla otteita Mervi Leivon, Annika Sillanderin ja Anna-Maria Väisäsen matkaraporteista, joissa he kuvailevat kokemuksiaan ja kertovat kokouksen herättämistä ajatuksista ja vaikutuksista omaan työhönsä. Riina Hannukselan blogin voi lukea täällä ›.

Kokouksen teema oli inklusiivisuus yhteiskunnassa, esityksissä ja taiteellisessa luomistyössä tänään. Ohjelmassa oli esitelmiä, keskusteluja, työpajoja ja esityksiä.

Haluatko osallistua IETM:n seuraaviin kokouksiin? Tai liittyä IETM:n jäseneksi? Katso lisää artikkelin lopusta.

Tuottaja Mervi Leivo (Helsinki):

”Ohjelmassa olleista työpajoista valitsin osan erityisesti omaa tuottajan työtäni ajatellen. Myös rahoitustyöpaja oli kiinnostava. – Yksinäistä työ näyttää olevan muuallakin, mutta mentoroinnista ja tuottajarenkaista on löydetty tukea hyvinvoinnille ja edistetty tiimityötä myös taiteellisessa työssä. Keskustelimme myös tuottajan ammatillisesta profiilista: Moniosaamisen sijasta on olennaisempaa tietää mistä tietoa löytyy ja kenen kanssa kannattaa verkostoitua.”

”Opintomatka avasi näkemään oman työni taiteen ja soten sekä hyvinvointialan yhdyspinnalla merkityksellisenä, vahvisti rakenteiden luomisen arvoa ja muistutti jatkuvan viestinnän tärkeydestä. Saavutettavuuden ja luovan potentiaalin edistäminen edellyttää toimimista rajapinnoilla, ennakkoluulotonta asennetta, mutta myös erilaisten toimijoiden yhteen saattamista ja toimintaympäristöjen ymmärrystä. Joskus tuntuu, ettei lievä hulluus ole pahasta jaksaakseen…”

Annika Sillander, Verksamhetsledare i Regionala danscentret i Österbotten (Vasa/Malax):

”Mina önskemål var att kunna få med mig nya verksamhetsmodeller och arbetssätt för att arbeta med dans med en bredare deltagarbas och på ett mera inklusivt sätt, och att kunna bättre nå regionens befolkning på ett ändamålsenligare sätt.”

”Mycket av presentationerna/diskussionerna/sessionerna jag deltog i, centrerade runt den engelska realiteten och arbetsmiljön, vilken på ett sätt kändes avlägset från den egna verkligheten. Men de gav utrymme och underlag för en djupare reflektion av ens arbete, arbetssätt, den finska scenkonstmiljön och dess privilegier och utvecklingsmöjligheter – samt de utmaningar som finns. Och man började också att tänka på hur långt efter den egna verksamheten är jämfört med England.”

”Studieresan till IETM Hull var mycket givande. Först och främst fick jag med mig många nya tankar, idéer, konkreta exempel och verktyg att använda i mitt arbete. Jag känner också att alla de olika möten med både de andra finska deltagarna och nya internationella kontakterna gav inspiration och bränsle till det egna arbetet. Att kunna dela erfarenheter / problemställningar / utmaningar med kolleger från världens olika hörn breddar det egna synfältet och ger ny energi till att fortsätta att arbeta med ett fält som har sina utmaningar.”

Vas. Sanna Rekola (Tanssin tiedotuskeskus), Anna-Maria Väisänen, Riina Hannuksela, Riitta Aittokallio (Tanssin tiedotuskeskus) © Thomas Arran

Tanssitaiteilija Anna-Maria Väisänen (Kuopio):

”Päivät Hullissa olivat todella intensiivisiä ja pitkiä, kuitenkin yksi IETM:n parhaita puolia on se, että osallistujat saavat itse rakentaa oman lukujärjestyksen oman kiinnostuksen pohjalta. Minulle vaikuttavimpia yksittäisiä hetkiä olivat mm. Sade Brownin keynote ’What did you have to leave at the door in order to show up today’, Jo Verrentin ja Israel Alonin moderoima keskustelu ’Everyone has an opinion, but only mine is right’ sekä Marco Martinellon keynote ’Arts, Ethnicity and Migration’.

”Edellämainitut johdattivat fundamentaaliseen pohdintaan omasta roolista taitelijana sekä vallankäytön tematiikasta: Mitä voin itse tehdä antaakseni äänen vähemmistöille, kuinka jakaa omaa valtaa? IETM:ssä käydyt keskustelut vahvistivat ajatusta taiteen potentiaalisesta muutosvoimasta, muistutti taiteilijoiden ja instituutioiden vastuusta valitessaan minkä kohderyhmän kanssa työskentelee – kuka jää ulkopuolelle?”

”Jäin kuitenkin pohtimaan, miksi teemasta huolimatta mukana ei ollut enempää esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita. Tapahtumassa oli noin 550 osallistujaa, mutta vain kourallinen ’vähemmistötaiteilijoita’.”

”IETM on erittäin hyvä alusta uusien kansainvälisten kontaktien luomiseen, henkilökohtaisen työn ja praktiikan tarkasteluun, oman työn sanallistamiseen ja perehtymiseen kulloisenkin IETM-tapahtuman tematiikkaan. Suosittelisin tapahtumaa taiteilijoille, tuottajille ja kulttuuri- ja taideinstituutioiden edustajille, jotka kokevat teeman liittyvän omaan työhönsä.”


IETM:n kokouksiin voi osallistua, vaikka ei olisi verkoston jäsen: https://www.ietm.org/en/events/about

IETM:n jäseneksi voi liittyä organisaatio tai freelancer: https://www.ietm.org/en/members