Kestävästi maailmalla – Mitä voimme oppia musiikkialalta vastuullisesta kiertuetoiminnasta

ARTIKKELIT
Helmi Saksala, 11.10.2021

Tanssin tiedotuskeskus on tulossa olevan Ice Hot Nordic Dance -tapahtuman yhteydessä pohtinut paljon kansainvälisen kiertuetoiminnan kestävyyshaasteita ja ympäristökysymyksiä. Tässä artikkelissa, joka on julkaistu alun perin englanniksi icehotnordicdance.com -sivustolla, pohditaan kestävän kiertämisen ratkaisuja ja katsotaan miten naapurissa musiikkialalla asiaa on lähestytty.

vihreä matkalaukku

Koronapandemia on seisauttanut luovien ammattilaisten kiertuetoiminnan käytännössä täysin. Esittävän taiteen kenttä on ollut pakotettu pysähtymään. Monille taiteilijoille ja toimijoille se on ollut myös paikka miettiä omaa suhdetta esimerkiksi kansainväliseen matkustamiseen.

Kiinnostavia ekologisesti kestävän kiertuetoiminnan kokeiluja viriääkin esimerkiksi musiikin kentällä. Tässä jutussa tuottaja–tiedottaja Raisa Siivola kertoo Suomen Jazzliiton pohjoismaisesta verkostohankkeesta. Lisäksi kuulemme kansainvälisesti menestyneen Apocalyptica-yhtyeen rumpalin Mikko Sirénin näkemyksiä sosiaalisen vaikuttamisen keinoista. Loppuun tiivistämme kolme vinkkiä kestävien kiertueiden suunnitteluun.

Ympäristöteoista ympäristötapoihin

”Suuret vaikutukset syntyvät pienistä puroista ja toistuvista valinnoista. Siksi olennaisempaa kuin se mitä tehdään vastuullisuustekona vaikkapa kerran vuodessa, on se, mitä tehdään jokapäiväisessä arjessa”, toteaa Ice Hot Helsinki 2022:n ympäristöohjelman asiantuntija, Positive Impact Oy:n Elina Levula. Ehkä olisikin parempi puhua ympäristötavoista kuin ympäristöteoista.

Millaisia esiintyvien taiteilijoiden kestävän kiertämisen tavat voisivat olla? Sitä hahmotellaan parhaillaan Suomen Jazzliiton koordinoimassa verkostohankkeessa, joka käynnistyi tammikuussa 2020. Hankkeessa kartoitetaan ja kokeillaan vähän kuormittavia tapahtumatuotannon ja majoitusratkaisuja, kuljetus- ja liikkumistapoja sekä hedelmällisiä kumppanuuksia elävän musiikin kentällä.

Suomen Jazzliiton Raisa Siivola opiskelee työnsä ohella ympäristösuunnittelua. Hän kertoo, että verkosto paitsi selvittää hankkeessa oman perustoimintansa ympäristökuormitusta myös toteuttaa Pohjoismaissa syyskuussa 2021 ekologisesti kestäviä kiertueita, jotka suunnitellaan yhdessä yhtyeiden kanssa. Näin osaaminen vahvistuu livesektorin eri toimijoiden kesken.

”Tavoitteena on, että me kaikki osapuolet saisimme lisää tietoa siitä, millaisia ovat kestävyyden haasteet, millaisia ratkaisuja niihin voisi keksiä, ja voisimmeko hiilijalanjäljen pienentämisen lisäksi saada aikaan myös positiivista hiilikädenjälkeä.”

Lähtökohdat ovat siten varsin samankaltaiset kuin Ice Hot Helsinki 2022 -ympäristöohjelman ja vastuullisuuden kehittämisen kohdalla. Tekeminen on oppimista ja oivalluksia jaetaan ja edistetään edelleen partnereiden kesken.

My Climate Action © Positive Impact & JazzFinland

Konkreettisena työkaluna on jo laadittu käytännönläheinen opas pienten ja keskisuurten tapahtumatuotantojen toteuttamiseen. Kevääksi 2022 valmistellaan pohjoismaista konserttitoimintaa suunnitteleville agenteille, yhtyeille ja promoottoreille suunnattua kestävien jazzkiertueiden tuotanto-opasta.

Hankkeen partnerit tulevat Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Mukana on neljätoista pohjoismaista jazzklubia ja -festivaalia, viisi kansallista jazzorganisaatiota sekä viisi yhtyettä. Kumppaniorganisaatiot ovat tehneet yhteistyötä yli kahden vuosikymmenen ajan alan ammatillisen kehittämisen ja kiertueverkostojen merkeissä.

”Kun puhutaan kestävyyskysymyksistä, asiat riippuvat paitsi jokaisesta yksilöstä niin myös yhteistyökumppaneiden valinnoista ja asenteista”, Siivola sanoo. ”Onnistuminen vaatii kaikilta itsensä likoon laittamista sekä halua tehdä ja kehittää yhdessä.”

Sosiaalista vaikuttavuutta ja konkreettisia kokeiluja

Isossa maailmassa kansainvälisen kiertuetoiminnan ympäristövaikutuksia ovat tehneet näkyväksi esimerkiksi Coldplay ja Billie Eilish, joiden kaltaisten megatähtien kiertueiden aiheuttama kuormitus onkin valtavaa. Toisaalta kun yleisöt ovat massiivisia, valtavaa on myös sosiaalinen vaikuttavuus pehmeiden arvojen edistämisessä.

Viestinnän merkitystä muutoksen luomisessa painottaa myös suomalaisen metallimusiikkiyhtye Apocalyptican rumpali Mikko Sirén. Maailmalla menestynyt Apocalyptica on soittanut jopa tuhat konserttia 50 maassa ja tuonut promootiossaan esiin myös akuutteja ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä.

Kun taiteilijat alan sisällä antavat järjestäjille painetta viedä asioita uuteen suuntaan ja lisäksi puhuvat keskenään, voi syntyä trendien kaltaisia isoja muutosvirtoja.

”Konkreettisin asia missä luulemme voivamme vaikuttaa on tiedon jakaminen, vaikka siinä onkin helposti viherpesun maku tyyliin: älä tee niin kuin me teemme, tee niin kuin me sanomme”, Sirén toteaa. ”Olemme tehneet yhteistyötä WWF:n kanssa ja kampanjoita Itämeren suojelun puolesta Greenpeacen kanssa. Nämä ovat meille pelkästään goodwilliä, koska näkyvyysaspekti ei ole yhtyeen kannalta niin merkittävää, että kokisimme siitä hyötyvämme. Taustalla on vilpitön toive vaikuttaa.”

”Kun taiteilijat alan sisällä antavat järjestäjille painetta viedä asioita uuteen suuntaan ja lisäksi puhuvat keskenään, voi syntyä trendien kaltaisia isoja muutosvirtoja. Hieno esimerkki on suomalainen Flow Festival, jossa kestävyyden vaatimustaso tulee sekä esiintyjien että kuluttajien suunnalta. Kestävän kulutuksen lähtökohta on osa festivaalin brändiä, siitä on tullut myös markkinavaltti.”

Kestävät kokeilut Apocalyptican kiertueilla ovat tähän asti ulottuneet esitystekniikasta matkustamisen käytäntöihin. Aktiivisimmillaan sata keikkaa vuodessa soittava yhtye törmää tämän tästä erilaisiin haasteisiin.

”Meillä on ladattavat akut kaikissa sähköhimmeleissä ja käytämme niitä aina kun voimme, mutta on runditilanteita, joissa maata vaihdetaan koko ajan lentäen eikä mahdollisuutta lataamiseen yksinkertaisesti ole. Paristoja kuluu väistämättä.”

Yhteistyö lisää mahdollisuuksia

Resurssien hallinta lienee yksi live- ja kiertuetoiminnan keskeisimmistä kysymyksistä niin musiikin kuin tanssin ammattilaiskentällä. Muutosten ensimmäiset haparoivat askelet, uusien käytäntöjen omaksumisesta puhumattakaan, vaativat muskeleita.

Vipuvoimaa muutosprosesseihin voi hakea yhteistyöstä. Jazzliiton Raisa Siivolan mukaan ajattelu on avartumassa esimerkiksi eurooppalaisen liveohjelmistopolitiikan käytännöissä.

Esiintymistalot saattavat ilmoittaa kilpailevalle kollegalleen, että hei tämä bändi on tulossa meille keikalle, otatko sen seuraavana päivänä teille siellä lähipitäjässä

”Sekä muusikot että koko ala haluavat toimia edelläkävijöinä, kokeilla ja epäonnistuakin ennemmin kuin tulla jälkijunassa. Vielä 10–20 vuotta sitten jazzpuolella eli ajattelutapa, jossa esimerkiksi Yhdysvalloista tuotiin isoja nimiä Suomeen esiintymään eksklusiivisin sopimuksin, joiden mukaan artisti ei voinut kutsuvan festivaalin jälkeen kuukauteen esiintyä lähiseudun muissa konserttipaikoissa. Tästä on onneksi tultu kauas ja alueellisia verkostoja käytetään nyt fiksummin. Esiintymistalot ja konserttijärjestäjät saattavat ilmoittaa kilpailevalle kollegalleen, että hei tämä bändi on tulossa meille keikalle, otatko sen seuraavana päivänä teille siellä lähipitäjässä.”

”Sanoisin, että yhteistyö on se seuraava merkittävä askel myös bändeillä ja artisteilla. Tehdään yhteiskiertueita samasta maasta käsin tai keksitään jotain ihan muuta ja uutta, joka tuottaa lisäarvoa.”

Myös Apocalyptican Mikko Sirén toivoisi esiintyvien taiteilijoiden entistä enemmän hyödyntävän toistensa osaamista.

”Kaikkien ei tarvitse tehdä samoja mokia etenkin kun rahallinen säästö usein korreloi luonnon resurssien säästämisen kanssa. Paitsi että uskon lentokoneiden lähitulevaisuudessa kehittyvän kustannustehokkaammiksi ja ympäristöystävällisemmiksi, niin ehkä kuljetusratkaisujakin voitaisiin jatkossa järjestää fiksummin: keskittää ja optimoida logistiikkaa useamman yhtyeen välillä.”

Ympäristövastuullisuutta kannattaa siis kehittää verkostona. Yhteen hiileen puhaltamisen tuloksena voi syntyä kollektiivinen tahtotila ja tavoite toimia vähemmän ympäristöä kuormittavasti. Verkostomaisissa hankkeissa hahmottuvat toimijoiden arvoketju sekä kunkin verkoston jäsenen rooli ja vaikutusmahdollisuudet.

Yksin voi kokea taistelevansa tuulimyllyjä vastaan, mutta yhteisvoimin uudet käytännöt saadaan toimimaan isommin ja koko ketjussa.


Kolme kestävää vinkkiä kiertuetoiminnan suunnitteluun

1 Kun suunnittelet kiertuetta, esitä itsellesi tai yhteisöllesi kysymys: Millaista kiertuetta tavoittelemme ja miksi? Mitä itse saamme kiertueesta ja mitä voimme sen kautta tuottaa toisille? Pohtikaa omia ja yhteisön arvoja, ja pitäkää nämä kysymykset mukana koko prosessin ajan.

2 Tee internetissä hiilijalanjälkilaskuri (esim. WWF) ja tutustu toimintamalleihisi yksityishenkilönä – sama ajattelu heijastuu suoraan valintoihisi ammattilaisena. Testitulos voi yllättää kumpaan tahansa suuntaan ja sen innoittamana voit miettiä, miten voisit vähentää kuormitusta tai haluaisitko vaikka korostaa ympäristötietoisuutta omassa organisaatio- tai taiteilijaimagossasi.

3 Suora konsultaatio sekä tiedon ja toimintojen jakaminen auttaa oppimaan toisilta ja säästämään resursseja. Seuraa muiden tekemisiä, keskustele ja kysy avoimesti niin esiintyviltä ryhmiltä kuin järjestäviltä tahoilta: Mitkä asiat onnistuitte kiertueellanne järjestämään kestävästi ja miten? Pohdi kollegoiden kanssa, millaisia toimintoja voisitte jatkossa jakaa esimerkiksi kalustokuljetusten osalta.


Ice Hot Helsinki 2022 on kansainvälisille presenttereille tarkoitettu pohjoismaista tanssia esittelevä katselmus, joka järjestetään 9.-13.2.2022 Helsingissä.