Kiertoliike 2021: Keskustelua tarvitaan ja se koskettaa kaikkia alalla

ARTIKKELIT
Sanna Kangasluoma, 16.8.2021

Kiertoliike on tanssialan ainoa valtakunnallinen ammattilaistapahtuma, jonka tarkoitus on helpottaa alalla toimivien ihmisten kohtaamista ja kontaktien luomista. Tänä vuonna Kiertoliike järjestetään Kokkolassa lokakuun alussa hybriditapahtumana.

Seitsemättä kertaa järjestettävän Kiertoliikkeen olemassaolon tarkoitus on kerätä yhteen tanssialalla toimivia ihmisiä laajasti, kaikkialta Suomesta, kaikilta tanssin osa-alueilta ja kaiken ikäisiä. Tänä vuonna ammattilaistapahtuma järjestetään Kokkolassa, Talvitanssien aikaan lokakuussa, ja sitä on alusta asti lähdetty suunnittelemaan hybriditapahtumana, jossa etäosallistuminen on yhdenvertaista paikallaolon kanssa.

Kiertoliikkeen järjestäjät, kolme naista

Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen henkilökuntaa: toiminnanjohtaja Annika Sillander, kulttuurituottajaharjoittelija Inkeri Autio, tuottaja Pia Murto

Alan ainoana ammattilaistapahtumana Kiertoliikkeen tärkeä rooli on avata keskustelua ajankohtaisista asioista ja toimia kohtaamispaikkana.

”Me sisältötyöryhmässä haluamme käyttää nimenomaan termiä tanssin ammattilainen, koska ammattilaisia on niin taiteilijuuden parissa toimivia kuin pedagogeja, eri tanssilajien tai soveltavan taiteen parissa työskenteleviä, ja monien työnkuva on tosi hybridi”, kertoo Annika Sillander, Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen toiminnanjohtaja. ”Tämä tapahtuma on ihan kaikille”, hän painottaa.

Tämä tapahtuma on ihan kaikille – Annika Sillander

Tänä vuonna ajankohtaiseksi teemaksi tunnistettiin tanssin ammattilaisten työnkuvan muuttuminen nyt ja tulevaisuudessa. Polttavana puheenaiheena kentällä on jo pitkään ollut erityisesti freelanceriuden haastavuus, jota pandemia ja rajoitukset ovat entisestään pahentaneet. Paljon on pohdittu sitä, missä muodossa taide tänä aikana ylipäänsä voi toteutua.

Kokkolassa järjestettävässä tapahtumassa tullaan myös puhumaan siitä, millainen on tanssiammattilaisen työnkuva haja-asutusalueella. Sillander muistuttaa, että pienemmillä alueilla on toisenlaisia mahdollisuuksia kuin suurissa kaupungeissa, esimerkiksi kontaktien ja verkostojen luominen on helpompaa. ”Silti vielä kohtaa asennetta, että isoissa ympyröissä työskentely olisi jotenkin tärkeämpää, arvokkaampaa.”

”Sisältötyöryhmälle on ollut tärkeää myös tuoda esille, kuinka katsoa eteenpäin, millaisia työkaluja voidaan saada siihen, ja että tapahtuma antaisi nostetta ja toivoa”, Sillander sanoo.

Kiertoliike haluaa luoda toivoa ja yhteenkuuluvuutta alalle

Tanssialalla monet työskentelevät itsenäisesti ja kokevat olevansa aika yksin. Kiertoliike on omiaan vastaamaan kollegiaalisuuden ja yhteenkuuluvuuden tarpeeseen. Ehkä kohtaamiset ja jakaminen ovat niitä työkaluja, joiden avulla luodaan toivoa tulevaisuuden kehittymiseen.

”Me kaikki tarvitsemme kollegoja, yhteisöllisyyden kokemusta. Kiertoliike on tapahtuma, jossa voi tavata vertaisia, jakaa asioita jotka mieltä askarruttavat, ja ennen kaikkea tavata toisia, kohdata, keskustella ja luoda uusia kontakteja”, Sillander kuvailee.

Kiertoliikkeen ohjelmassa onkin varattu aikaa keskusteluille, joita fasilitoidaan. Aamupäivän pääpuheenvuorojen jälkeen on aina keskustelu, jossa pari taiteilijaa nostaa esiin tunnistettavia esimerkkejä omasta todellisuudestaan. Päivän ohjelman päätteeksi on jälkilöylyt, joissa osallistujat puivat ohjelman herättämiä ajatuksia.

Fasilitoituja keskusteluhetkiä on luotu myös etäosallistujille, sekä aamuisin että jälkilöylyjen aikaan. Kohtaamispaikkoja toteutetaan Zoomin ”huoneissa” jotta ajatustenvaihto olisi mahdollisimman elävää. Lisäksi etäosallistujille pyritään striimauksilla saamaan tuntumaa miljööseen, Kokkolaan, ja siihen millaista alueella on toimia tanssiammatissa.

Miksi kannattaa osallistua Kiertoliikkeeseen?

Niille alan ihmisille, jotka miettivät, onko tapahtuma heille relevantti, Annika Sillander vastaa: ”Keskustelu on tosi tärkeää ja se koskettaa kaikkia! Jokainen saa aina jotakin uutta keskusteluista ja kohtaamisista.”

Parhaimmillaan Kiertoliikkeessä kohtaavat tanssialan eri sukupolvet, eri osa-alueet, pedagogit ja taiteilijat, eri genret ja eri puolilla maata toimivat ammattilaiset.

Kiertoliike 2021 Kokkola 8.-9.10. ›
Ilmoittautuminen on auki 12.9.2021 asti.


Kiertoliike 2021 on tanssialan kaksipäiväinen ammattilaistapahtuma, joka järjestetään Kokkolassa 8.-9. lokakuuta. Sen ohjelmassa pohditaan, millaisia erilaisia työnkuvia, toimintaympäristöjä ja -muotoja tanssin ammattilaisilla on tulevaisuudessa – toivottavasti pandemian jälkeisenä aikana. Kiertoliike-tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2015 alkaen, kerran vuodessa eri paikkakunnilla. 

Kiertoliike 2021 -ammattilaisfoorumin järjestävät Tanssin talo ja Pohjanmaan tanssin aluekeskus yhteistyössä muiden tanssin aluekeskusten kanssa. Tapahtuman yhteistyöfestivaalina toimii Kokkolan Talvitanssit -festivaali.