Kolmelle uudelle tanssiryhmälle Taiken toiminta-avustusta

ARTIKKELIT
Sanna Kangasluoma, 18.3.2016

Taiteen edistämiskeskus ja valtion esittävien taiteiden toimikunta myönsivät avustuksia tanssitaiteen edistämiseen 2,3 miljoonaa euroa. Summa on pysynyt suunnilleen samana kolmen vuoden ajan.

Ammatillisten tanssiryhmien vuoden 2016 toimintaa tuettiin samalla summalla kuin edellisvuosina, 1 080 000 eurolla. Mukaan saatiin kuitenkin kolme uutta ryhmää, Taideosuuskunta Apinatarhan tanssiryhmä Kinetic Orchestra, Pohjoinen Liike ry ja Urbaanin taidetanssin tuki. Toiminta-avustusta sai 20 tanssiryhmää.

”Halusimme tehdä uusia avauksia sellaisten ryhmien suuntaan, joiden toiminta on niin aktiivista ja säännöllistä, että ne ovat jo useasti hakeneet tukea toimintaansa, mutta saaneet lähinnä yhteisöjen erityisavustuksia. Näin tuetaan kentän monipuolisuutta”, sanoo Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija Mari Karikoski.

Vaikka tuet ovat harkinnanvaraisia, liikkumavaraa on todella vähän. Esittävien taiteiden toimikunta ohjaisi mielellään erityisavustuksiin enemmän rahaa, jolloin näissä puitteissa voisi jakaa isompiakin apurahoja. Määrärahoja ei kuitenkaan voi siirrellä eri momenttien välillä: opetus- ja kulttuuriministeriössä on määritelty, miten paljon tukea on osoitettava toiminta-avustuksiin.

Vielä kolme vuotta sitten tilanne oli toinen. Vuoteen 2014 asti tanssitaiteen edistämiseen tarkoitetut määrärahat nousivat vuosittain, minkä ansiosta toiminta-avustusten piiriin pääsi  uusia ryhmiä, ilman että ketään tarvitsi pudottaa saajien joukosta pois.

”Jatkuva dilemma ja tulevina vuosina kasvava ongelma on, miten tukea ansioituneita, pitkään tukea saaneita ryhmiä ja samaan aikaan uusia aktiivisia tekijöitä”, toteaa Mari Karikoski.

Tänä vuonna kahden ryhmän tuki myönnettiin projektiluontoisena yhden vuoden toiminta-avustuksena, mikä jättää hieman pelivaraa tuleville vuosille. Tällaista tukimuotoa kokeiltiin myös viime vuonna.

Käytännössä muuta vaihtoehtoa ei ole kuin pelata käytettävissä olevan määrärahan sisällä. ”Samankaltaisten, samalla volyymillä toimivien ryhmien tukia pyritään asettamaan samaan tasoon”, Karikoski perustelee.

Kun toiminta-avustuspotti on pysynyt samana, mutta avustettavien ryhmien määrä on kasvanut, tarkoittaa se leikkauksia monien toimijoiden kohdalla.

”Joudumme sopeuttamaan aika tavalla tälle vuodelle suunniteltua toimintaa. Suurimpana toimenpiteenä siirrämme syksylle suunnitellun kantaesityksen ensi vuoden puolelle, jolloin vain osa sen tuotantokustannuksista kohdistuu tälle vuodelle. Myös tuotannon kokoluokkaa pienennetään suunnitellusta”, kommentoi toiminta-avustuksen leikkausta Susanna Leinonen Companyn toiminnanjohtaja Katri Kekäläinen. Ryhmän avustuksesta leikattiin noin 10 %.

”Vaikutukset voivat ulottua hyvinkin pitkälle, sillä toiminnan supistukset puolestaan vaikuttavat tunnuslukuihin, joiden perusteella seuraavien vuosien avustusta harkitaan”, Kekäläinen jatkaa.

Tänä vuonna jaettiin taiteilijoiden ja työryhmien kohdeapurahat aikaisempaa suurempina, keskimäärin 6 000 euron apurahoina, tanssitaiteen jaoston esityksen mukaan. Enimmäkseen tanssiteosten valmistuskustannuksiin myönnettyjen kohdeapurahojen kokonaissumma oli 233 000 euroa. Summa kasvoi reilusti viime vuodesta.

Sen sijaan yhteisöille myönnettiin selkeästi vähemmän projektiavustuksia kuin aikaisemmin. Erityisavustusta sai 15 yhteisöä.

Lähde: OKM tiedote