Liikkeessä keho ja mieli ovat yhtä – JoJon yhteistyöavaus vei tanssin osaksi tuomiokirkkoseurakunnan toimintaa Oulussa

ARTIKKELIT
Anni Leino, 10.12.2019

Syksyllä 2019 JoJo - Oulun tanssin keskuksen, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun tuomioseurakunnan yhteinen Tunteva liike -kurssi uskoo keho-mieliyhteyteen ja liikkeen voimaan. Kurssi tekee näkyväksi tanssin hyvinvointivaikutukset.

Venla Virta ja Liisa Heikkinen ©Mira Kolanen

Joskus yhteistyökin sujuu kuin tanssi – siltä se ainakin kuulostaa Jojon yleisötyöntekijä, tanssinopettaja Liisa Heikkisen kuvaillessa Tunteva liike -kurssin alkua ja kulkua Oulussa. Idea yhteistyöstä syntyi Jojossa,  jonka toimisto sijaitsee vain lyhyen kävelymatkan päässä seurakunnasta. Linkkinä Oulun tuomiokirkkoseurakuntaan toimi Heikkisen entinen tanssioppilas, seurakunnassa toimiva diakoniatyöntekijä Saila Luukkonen.

”Yllätyin jopa vähän, kuinka avoimesti seurakunnan henkilökunta otti vastaan ehdotuksen kehotietoisuuden lisäämiseen keskittyvästä tanssikurssista – siirryimme nopeasti käytännön järjestelyihin”, Heikkinen kuvailee.

Jojon toiminnanjohtaja Helena Lindqvistin ja Liisa Heikkisen aloitteesta yhteistyöhön kutsuttiin mukaan myös Oulun ammattikorkeakoulu OAMK, jonka myötä kurssi tarjosi työharjoittelupaikan tanssinopettajaopiskelijalle. Avoimen haun kautta kurssin ohjaajaksi valikoitui neljännen vuoden tanssinopettajaopiskelija Venla Virta.

”Sailan kanssa yhteistyön suunnittelu ja kurssin tavoitteista puhuminen oli helppoa. Saila sitten myi idean kurssista eteenpäin seurakunnalle ja kirkkoherralle”, kuvailee Heikkinen. ”Saimme Venlan kanssa käytännössä vapaat kädet suunnitella kurssin sisältö.”

Kehollisuus on merkittävä osa ihmisyyttä

Evankelisluterilaisen seurakunnan harjoittama diakoniatyö tarjoaa apua, tukea ja palveluita eri elämäntilanteisiin. Kerho- ja kurssitoiminta tarjoaa tilaisuuden ihmisten väliselle kohtaamiselle sekä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Tunteva liike -kurssilla liikeharjoitteiden kautta pyrittiin syventämään osallistujien kehotietoisuutta ja antamaan työkaluja oman kehollisuuden ymmärtämiseen.

Heikkinen toteaa, että erityisen merkittävää yhteistyöstä teki juuri se, että tanssin hyvinvointivaikutukset tunnustettiin tuomiokirkkoseurakunnassa ja tanssin nähtiin sopivan osaksi sen toimintaa.

“Diakoniatyön perustana on holistinen ihmiskäsitys. Kehon liikkeen kautta myös ajatuksille ja tunteille voi löytää uusia reittejä. Kaikkea ei tarvitse puhumalla sanoittaa”, kuvailee diakoniatyöntekijä Saila Luukkonen, jolla on myös omakohtainen kokemus Heikkisen ohjaamasta matalan kynnyksen tanssikurssista. ”Liisan kurssin kautta muistin taas sen liikkeen riemun, joka oli nuorempana ollut osa arkea.”

Saila Luukkonen tunnistaa elämäntilanteiden äkillisten muutosten vaikutukset kehosuhteeseen. ”Oman kehollisuuden kohtaaminen arvottamatta voi olla vaikeaa ja se voi vaikuttaa myös kykyyn kohdata toiset ihmiset. Kehosuhde voi olla jopa torjuva tai kieltävä. Tanssi voi toimia henkisten ja fyysisten lukkojen avaajana ja opettaa armollisuutta itseä ja toisia kohtaan”, pohtii Luukkonen.

Heikkinen kehuu seurakunnan tunnelmallisia tiloja tanssille sopiviksi. ”Koin tärkeäksi, että kurssi järjestettiin nimenomaan seurakunnan tiloissa, että tanssia ja liikettä vietiin tanssisalien ulkopuolelle.”

Tanssilla on positiivisia vaikutuksia elämän eri osa-alueisiin

Venla Virta vastasi kurssin ohjaamisesta, mutta läsnä olivat myös Heikkinen ja Luukkonen. Sekä Luukkonen että Heikkinen kehuvat vuolaasti Virtaa.

”Tanssin vieminen uusiin yhteisöihin vaatii sekä osallistujilta että opettajalta avoimuutta ja heittäytymiskykyä – kurssilla vallinnut rauhallinen ja toisia kunnioittava ilmapiiri oli paljolti Venlan ja tämän luoman tunnelman ansiota”, tiivistää Virran työharjoittelun ohjaajana toiminut Liisa Heikkinen. ”Oli todella koskettavaa todistaa ja olla jakamassa osallistujien oivalluksen hetkiä ja nähdä, kuinka paljon ohjatut liikeharjoitteet voivat antaa. Oli myös palkitsevaa kuulla Venlan kuvailevan harjoitteluaan ammatillisesti mullistavaksi kokemukseksi.”

Eri ikäiset osallistujat tulivat erilaisista taustoista – osalla oli aiempaa tanssitaustaa ja osalla ei. Moni kuvaili jo kurssi-ilmoituksen nähtyään tienneensä, että juuri tätä he tarvitsivat.

”Moni osallistuja kehui kurssilla vallinnutta ilmapiiriä, joka mahdollisti omien kokemusten avaamisen liikeharjoitteiden lomassa ja jälkeen. Kurssin loppupuolella käytimme harjoituksissa myös kosketusta, joka herätti keskustelua omista rajoista ja toisaalta siitä, miten mukavalta ja hyvältä kosketuksen vastaanottaminen voi tuntua”, Heikkinen kuvailee.

Heikkinen kertoo keskustelujen kulkeneen liikeharjoitteiden kautta aina toisten ihmisten kohtaamiseen, läheisyyteen ja ihan arkisiin asioihin kuten katujen liukkauteen. ”Moni kertoi harjoitteiden avanneen uusia ajattelukulkuja, jotka olivat taas vaikuttaneet positiivisesti muihin elämän osa-alueisiin, sekä lisänneet herkkyyttä ja avoimuutta.”

Tanssin vieminen osaksi eri yhteisöjä on kiinteä osa Jojo – Oulun tanssin keskuksen toimintaa. Syksyllä 2019 Jojo ja Hyvän Mielen talo ry ovat aloittaneet yhteistyön MieliKeho -kurssin myötä, joka tarjoaa liike- ja taidelähtöisiä lähestymistapoja mielenterveyden tueksi. Lue lisää