Monta syytä ja monta keinoa kannustaa ihan koko Suomi tanssimaan

ARTIKKELIT
Sanna Kangasluoma, 14.11.2017

Tanssi tarttuu. Koko Suomi tanssii -kampanja on saanut tanssi-innostuksen leviämään tänä vuonna erityisen laajalle. Jotta tanssin ilo ulottuisi ihan kaikkiin, nyt kannustetaan lahjoittamaan tanssia myös heille, joilla ei ole mahdollisuutta itse lähteä tanssin luokse.

Tanssi liikuttaa monenlaisia asioita ihmisessä. Kansainväliset tutkimukset osoittavat tanssin hyötyjä niin erityistä tukea tarvitseville kuin nuorille ja ikääntyneille tai haavoittuvaisessa asemassa oleville henkilöille. Tämä käy ilmi juuri julkaistusta Kai Lehikoisen ja Elise Vanhasen toimittamasta katsauksesta Taide ja hyvinvointi (ArtsEqual, Taideyliopisto, 2017).

Katja Sutela summaa julkaisussa tanssin hyötyjä esimerkiksi vammaisille henkilöille: Tanssin sosiaalinen luonne rohkaisee vuorovaikutukseen toisten kanssa sekä laajentamaan sosiaalista verkostoa. Lisäksi tanssin on todettu tukevan kognitiivista, fyysistä ja psyykkistä kehitystä.

Pitkäaikaissairaanhoidossa olevat vanhukset taas kokivat itsensä merkityksellisiksi eivätkä vain hoidon kohteiksi, kun heille tuotiin luovaa taidetoimintaa osana hoitoa, kirjoittaa Helena Malmivirta Turussa vuonna 2011 toteutetusta projektista.

Kansainvälisten tutkimusten perusteella on vahvaa näyttöä myös siitä, että yhteisöllinen ja osallistava taide vaikuttaa positiivisesti haavoittuvaisessa asemassa olevien nuorten hyvinvointiin, raportoi Liisa Laitinen Taide ja hyvinvointi -katsauksessa. Mutta nuoret lähtevät toimintaan mukaan vain, jos se on heille kulttuurisesti relevanttia. – Tanssi eri muodoissaan voi hyvinkin olla sellaista.

Tanssille on kysyntää erityistä tukea tarvitsevien toiminnassa

Koko Suomi tanssii -kampanja kävi viemässä tanssin iloa Sosped säätiön Mieletöntä valoa -hankkeen ja Lyhty ry:n mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten työpajojen osallistujille. Nuoret opettelivat kampanjan balettia tanssinopettaja Lotta Kaarlan ohjauksessa.

Koko Suomi tanssii on ollut mukana myös Suomen vammaisurheilu ja -liikunta -järjestön VAU ry:n harrastusmahdollisuuksia esittelevissä tapahtumissa Tyttöjen tie tähtiin Helsingissä ja Liikuntamaa Tampereella.

Piia Korpi VAU ry:stä vahvistaa, että tanssille on kysyntää vammaisten liikuntapalveluissa.

”Tanssilla on positiivinen vaikutus niin fyysiseen kuin henkiseen hyvinvointiin, se on sosiaalinen ja esteetön liikunnan muoto, josta kaikki voivat nauttia. Eri tanssilajit tarjoavat monipuolista liikuntaa, jossa vammaisuudella ei ole merkitystä”, Korpi korostaa.

”Haluamme osoittaa, että liikkuminen on jokaisen ihmisen perusoikeus ja että sillä on merkittävä vaikutus fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin”, Korpi sanoo.

Koko Suomi tanssii -opetusta voi lahjoittaa palvelutaloihin ja erilaisiin yhteisöihin

Myös taide ja kulttuuri ovat perusoikeuksia, jotka tulisi ulottaa kaikkien saataville – heidänkin, jotka eivät kykene itse liikkumaan taiteen äärelle. Esimerkiksi kotihoidon piirissä ja palvelutaloissa on ikäihmisiä ja muita, joille voi olla mahdotonta liikkua kotoaan toisaalle harrastusten tai taiteen pariin.

Malmin Syystien palvelutalon asiakkaat saivat tanssilahjan ja osallistuivat Koko Suomi tanssii -kampanjaan. Tanssi toi mukavaa vaihtelua arkeen, lievitti yksinäisyyttä ja herätti muistoja ja tunteita, joiden käsittelyyn sanat eivät aina riitä.

Tanssia voi monella tavalla. Katutanssikoreografi Akim Bakhtaoui teki videon, jossa hän esittelee, miten hänen tanssiaan voi soveltaa istuen. ”Tanssissa tärkeintä on hauskanpito!” muistuttaa Akim.

Koko Suomi tanssii -kampanjan tanssituokioita voi helposti lahjoittaa esimerkiksi sairaaloihin, palvelutaloihin, päiväkoteihin ja erilaisille yhteisöille ja yhdistyksille. Lahjoittajana voi olla yksityinen henkilö, yritys tai kaveriporukka. Lahjoituskohteen voi valita itse tai antaa kampanjan valita sopivan kohteen. Koko Suomi tanssii huolehtii järjestelyistä ja etsii lahjan saajalle sopivimman tanssinopettajan.

Anna tanssin lahja, katso suomitanssii.fi


Koko Suomi tanssii on osa Suomi 100 -juhlavuoden virallista ohjelmaa ja sitä koordinoi Tanssin Tiedotuskeskus.