Pikku Kakkosen uusi ohjelmasarja houkuttelee lapset tanssimaan – Ideana kehittää liikkeellisiä perustaitoja, hermostoa ja ajattelua

ARTIKKELIT
Emma Vainio, 16.1.2023

Osallistava, tanssimaan rohkaiseva lastenohjelma Älbin ja Pälvikki pohjautuu kehollista oppimista tukevaan, Anne-Maarit Kinnusen ja Laura Suonperän kehittämään ÄlyäLiikkeellä-konseptiin. Ohjelmasarja on kuvattu Villa Ranassa Jyväskylässä ja sen tuotantotahona toimii Keski-Suomen Tanssin Keskus.

Älbin ja Pälvikki rohkaisevat lapsia tanssimaan © Matti Häyrynen

Älbin ja Pälvikki ovat kaksi mielikuvituksellisessa ympäristössä asuvaa, neuvokasta ja hauskaa hahmoa, jotka rohkaisevat lapsia tanssimaan ja liikkumaan ruudun toisella puolella. Ideana on, että harjoitteiden ja esimerkkien kautta lapset pääsevät itse mukaan tarinaan.

Pikku Kakkosessa tammikuussa (sekä Areenassa toistaiseksi) nähtävät jaksot tarjoavat lapsille toimintaa, joka kehittää ja tukee liikkeellisiä perustaitoja, hermostoa sekä ajattelua. Lisäksi ideana on opettaa arjessa toimimisen taitoja, joita voi hyödyntää myös ohjelman katsomisen ulkopuolella – kuten rauhoittumisen keinoja tai hienomotoriikkaan ja kehon hallintaan liittyviä taitoja.

ÄlyäLiikkeellä kehittää aivojen tomintaa ja auttaa oppimista

Älbin ja Pälvikki pohjautuu kahden tanssija-pedagogin, Anne-Maarit Kinnusen ja Laura Suonperän kehittämään, kehollista oppimista tukevaan ÄlyäLiikkeellä-konseptiin. Kinnunen ja Suonperä ovat vuonna 2019 alkaneen hankkeen aikana toteuttaneet alakoulujen oppilaille ja opettajille lyhyitä tanssillisia videoita, joita käytetään oppituntien aikana.

Tanssipedagogikaksikko eläytyy videoilla kahden kuvitteellisessa Älymaassa asuvan hahmon rooleihin. ”ÄlyäLiikkeellä-konseptissa koululaisten arkeen on tuotettu niin sanottua älyliikuntaa – eli käytännössä mahdollisimman monipuolisia, tanssillisia harjoitteita”, kuvailee Anne-Maarit Kinnunen. ”Tanssin kautta voidaan kehittää aivojen toimintaa ja edesauttaa oppimista koulupäivien aikana.”

”Videoita voi käyttää vaikkapa energisoimiseen, rauhoittumiseen tai keskittymiseen. Samalla videoiden avulla kehitetään oppilaiden kehontuntemusta”, Kinnunen lisää.

Eli ei tanssia vain tanssin vuoksi, vaan siksi, että tanssi on tutkitusti yksi ylitse muiden, kun puhutaan aivojen kehittymisestä ja niiden huoltamisesta.

Tanssi edistää luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä, lisää itsetuntemusta, kehittää vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyjä

Tanssiminen aktivoi liikkeen, liikesarjojen, musiikin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla aivoja erityisen monipuolisesti. Se edistää luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä, lisää itsetuntemusta, kehittää vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyjä. Tanssi myös vähentää stressiä ja voi myös ehkäistä masennusta.

”Saimme idean yhdistelemällä uusimpia neurotieteen tutkimustuloksia sekä aikaisempien projektien pohjalta koottuja tietoja. Tanssillisten harjoitteiden kautta on aiemminkin saatu hyviä tuloksia koulujen arjessa”, Laura Suonperä kertoo.

”Olemme myös halunneet tuoda taiteen lähemmäs lasten ja nuorten arkea ja tätä kautta tukea kulttuurikasvatusta”, hän lisää.

Älbin ja Pälvikki -sarjassa tärkeintä on tanssin ilo

Anne-Maarit Kinnunen ja Laura Suonperä toimivat myös Pikku Kakkosessa esitettävän sarjan käsikirjoittajina ja esiintyjinä.

Kun Älbin ja Pälvikki alkavat suunnitella yhteisiä syntymäpäiväjuhlia, juhlavalmistelut nostattavat pintaan erilaisia tunnekokemuksia ilosta turhautumiseen. Tunteita käsitellään ohjelmassa sanoittamisen lisäksi kehollisesti. Jaksot päättyvät aina yhteisen tanssin ja liikkeen tuottamiseen. Tärkeimmäksi nousee tanssin ilo!

Viiden jakson mittainen Älbin ja Pälvikki on nähtävissä Pikku Kakkosessa Yle TV2 -kanavalla tiistai-iltaisin 3.1.2023 alkaen sekä Yle Areenassa.

Ohjelmasarja on kuvattu Kulttuuritalo Villa Ranassa Jyväskylässä syksyllä 2021.

Vuonna 2018 käynnistynt, Keski-Suomen Tanssin Keskuksen tuottama ÄlyäLiikkeellä sai alun perin hankeavustusta Keski-Suomen kehittämisrahastolta, Taikelta sekä AVEKilta. Hanketta on tarkoitus jatkaa ja viedä eteenpäin.