Rihmasto-hanke johdattaa koululaiset keholliseen oppimiseen ja epähierarkkiseen ajatteluun

ARTIKKELIT
Emma Vainio, 1.12.2020

Toisissa tiloissa -kollektiivin Rihmasto-hanke on kokemuksellisten ja kehollisten työpajojen sarja Tehtaankadun koulussa Helsingin Ullanlinnassa. Projekti toteutetaan ns. prosenttitaiteena, eli rahoitus lohkaistaan peruskorjattavan koulun remonttimäärärahasta.

© Petri Siikanen

Rihmaston ensimmäinen työpaja Alkuriitti. ©Petri Siikanen

Peruskorjauksen takia väistötiloissa toimivalla Tehtaankadun ala-asteen koululla on tänä syksynä aloitettu uusi prosenttiperiaatteella toteutettava teos. Koulun oppilaat ja henkilökunta osallistuvat yhteisölliseen Rihmasto-teokseen seuraavan kahden lukuvuoden ajan.

Toisissa tiloissa on esitystaiteen kollektiivi, jonka toiminnan ytimenä ovat kollektiiviset ruumiilliset harjoitteet. Harjoitteiden avulla päästään kosketuksiin ihmisille vieraiden kokemus- ja olomuotojen kanssa – eli toisiin tiloihin.

Rihmasto-työpajoissa tarkastellaan rihmaston ideaa erilaisten ympäristössä esiintyvien rihmastollisten rakenteiden ja ilmiöiden, kuten sienirihmaston, internetin, kaasuuntumisen tai vaikkapa kielen muodostumisen kautta. Konkreettisten rihmastollisten ilmiöiden avulla työpajasarja tutustuttaa koululaisia epähierarkkisiin ajattelun, oppimisen ja järjestäytymisen malleihin, joissa korostuvat moninaisuus, liike ja vapaa yhdistely.

Osallistavuus ja yhteisöllisyys toimivat kouluympäristössä

Helsingin kaupunki on sitoutunut noudattamaan niin sanottua prosenttiperiaatetta, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaupunki käyttää noin prosentin rakennushankkeiden määrärahoista taiteeseen.

Prosenttiperiaatteen mukaisissa taidehankinnoissa toimii asiantuntijana Helsingin taidemuseo HAM, ja teokset liitetään osaksi museon taidekokoelmaa. Vaikka prosenttitaide on tyypillisimmillään elinkaareltaan pitkäikäistä ja muodoltaan fyysistä, Rihmasto on yhteisöllinen, liikkumiseen pohjaava teos.

HAMin julkisen taiteen amanuenssi Kristiina Ljokkoin mukaan Tehtaankadun vanhalla koulurakennuksella on hyvin vahva oma kulttuurinsa. Seinillä on sekä koulun omistamaa että HAMin kokoelmiin kuuluvaa taidetta.

“Tulimme keskusteluissa nopeasti siihen tulokseen, että osallistava ja yhteisöllinen teos olisi tässä yhteydessä hyvin kiinnostava ja tervetullut”, Ljokkoi sanoo. “Olemme tavanneet Toisissa tiloissa -ryhmän jäsenten kanssa useita kertoja ja pohtineet, minkälainen teoskokonaisuus voisi olla.”

Empatia ja toiseuden ymmärtäminen kasvaa

Toisissa tiloissa -kollektiivi työskentelee hitaasti kehittyvissä prosesseissa, joihin osallistujat pääsevät toisenlaisten olemassaolon muotojen kautta eläytymään. Elämyksellisten harjoitteiden teemana voi olla esimerkiksi jokin eläin, kasvi tai mineraali – tai vaikkapa tähtitiede. Tarkoituksena on vapauttaa osallistuja hetkeksi ihmisen hahmosta ja identiteetistä sekä johdattaa ymmärtämään oliolajien yhdenvertaisuus ja keskinäinen riippuvuus.

Tehtaankadun koululaisten kanssa toteutettava Rihmasto-teos kysyy, millä tavoin olemme kytköksissä toisiin ihmisiin ja elämän muotoihin. Mitä vuorovaikutussuhteet merkitsevät? Kristiina Ljokkoin mielestä juuri tämä on tärkeää, juuri nyt.

“Parhaimmillaan työpajaan osallistuvien välille syntyy siinä hetkessä syvä luottamus”, ljokkoi kuvailee. “On todella arvokasta , että kollektiivi pystyy rakentamaan ihmiselle tilanteita, joissa empatia ja toiseuden ymmärtäminen kasvaa.”

Osallistumiseen perustuvan luonteensa vuoksi Rihmasto-teos tullaan liittämään HAMin kokoelmaan työpajojen videodokumentaationa. Sitä voidaan käyttää HAMin viestinnässä ja erilaisissa tilaisuuksissa, tai myöhemmin osana näyttelykokonaisuutta. Lisäksi HAM saa kokoelmiinsa ohjeen kehollisesta harjoitteesta, jonka taiteilijaryhmä suunnittelee osallistavan prosessin aikana yhdessä oppilaiden kanssa.

“Harjoite voidaan ottaa käyttöön myös Tehtaankadun koulussa, esimerkiksi aina lukuvuoden alussa, kun uudet oppilaat tulevat kouluun. Tässä muodossa teos voi elää koulussakin vuodesta toiseen”, Ljokkoi maalailee.