Saarikko: Harrastusmahdollisuuksien paranemisella on koronakriisin jälkeen iso korjaava vaikutus lasten ja nuorten elämässä

ARTIKKELIT
Emma Vainio, 10.2.2021

Niin sanotussa harrastamisen Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Ideana on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

© Uupi Tirronen

© Uupi Tirronen 2013

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko pitää jatkuvuutta tärkeänä.

– Olen tyytyväinen, että tämä tärkeä uudistus on saatu eteenpäin koronakriisistä huolimatta. Uskon, että harrastusmahdollisuuksien paranemisella tulee myös olemaan koronakriisin jälkeen iso korjaava vaikutus lasten ja nuorten elämässä, Saarikko toteaa.

Tanssi on yksi tyttöjen suosikkiharrastuksista

Lasten harrastustoiveita on kartoitettu muun muassa koululaiskyselyllä, johon vastasi vuonna 2020 ennätykselliset 197 040 lasta ja nuorta. Tuloksena oli, että koululaisista 55 % haluaa aloittaa jonkun harrastuksen.

Kyselyssä kävi ilmi, että tytöillä ja pojilla on eri toiveharrastukset. Tanssi nousi toivottujen harrastusten joukkoon tyttöjen vastauksissa muun muassa ratsastuksen, ruuanlaiton, kuvataiteen ja kiipeilyn rinnalle. Pojilla kärjessä olivat esimerkiksi parkour, pelisuunnittelu, jalkapallo ja mopon korjaus.

Harrastamisen Suomen mallista on parhaillaan käynnissä pilotit 117 kunnassa ympäri maata. Mukana on yli tuhat koulua ja yli 200 000 oppilasta ympäri Suomea.

Ministeriö alkaa pian kerätä kokemuksia ja käytäntöjä, joilla edistetään Suomen mallin vakiinnuttamista kuntien pysyväksi toiminnaksi. Seuraava haku kunnille aukeaa maaliskuussa ja koskee syksyllä alkavia harrastuksia.

Harrastamisen vaikutukset kantavat aikuisuuteen asti

Saarikko uskoo, että harrastamisen Suomen malli tulee olemaan yksi hallituksen tärkeistä uudistuksista.

– Harrastukset tuovat lasten elämään ilon ja onnistumisen kokemuksia sekä kaverisuhteita. Tällä on tutkitusti myönteinen vaikutus koulumenestykseen ja pitkälle aikuisuuteen. On tärkeää, että harrastamisen Suomen mallia kehitetään eteenpäin saatujen kokemusten pohjalta, ministeri Saarikko toteaa.

Pitkän linjan tanssitoimija, Vantaan tanssiopiston rehtori Merja Snellman toteaa Tanssin tiedotuskeskuksen tammikuussa julkaisemassa artikkelissa, että tanssiharrastuksen erityinen anti on taiteen ja liikkumisen yhdistäminen. “Se on taideharrastus, mutta tuottaa samalla monenlaisia kehollisia ja fyysisiä valmiuksia”, Snellman muotoilee. Hän pitää tanssissa erityisenä voimavarana myös yhteisöllisyyttä ja ryhmässä toimimisen harjoittelemista.

Merja Snellman haluaisi edistää sitä, että tanssiharrastus tulisi tasapuolisesti kaikkien – myös heikoimmista lähtökohdista tulevien perheiden – ulottuville. “Näkisin, että voisi olla hyödyllistä avata kaikille avoimia väyliä myös koulumaailman ulkopuolelle, jossa tavoitteellinen taiteen perusopetus olisi mukana”, Snellman pohtii.

Harrastamisen Suomen mallin seuraavan vaiheen valmistelu alkaa työryhmätyöllä, jota johtaa valtiosihteeri Tuomo Puumala. Työryhmän tehtävä on ehdottaa keinoja, joilla turvataan mallin pysyvyys sekä arvioida mallin laajentamismahdollisuuksia.