Suomalais-venäläinen tanssiyhteistyö puolustaa ilmaisunvapautta ja purkaa ennakkoluuloja

ARTIKKELIT
Anita Parri, 29.3.2018

Tanssin Venäjä -ohjelman koordinaattori Anita Parri pohtii blogitekstissään suomalais-venäläisen tanssiyhteistyön merkitystä ja vaikutuksia. Nykytanssi ja nykytaide on Venäjällä hyvin erilaisessa asemassa kuin Suomessa.

Mikä on viimeisin kuulemasi Venäjään liittyvä uutinen? Itselleni ensimmäisenä tulevat mieleen uutiset liittyen ihmisarvon loukkauksiin, doping-huijauksiin ja vakoilijoiden myrkytyksiin. Tämän kaltaiset uutiset luovat Venäjän mainetta pahana imperiumina. Uutisoinnin myötä kasvava epäluulo ja ennakkoluulot herättävät pohdiskelemaan myös Suomen ja Venäjän välistä yhteistyötä. Kannattaako sitä tehdä tai kehittää?

@Anita Parri

@Anita Parri

Olen toiminut Tiedotuskeskuksen Tanssin Venäjä-ohjelman koordinaattorina pari vuotta ja huomannut, kuinka rajat ylittävän kulttuuriyhteistyön ja dialogin merkitys korostuu poliittisen ilmapiirin kiristyessä. Vuodesta 2014 asti toiminut Tanssin Venäjä -ohjelma on luonut suoria yhteyksiä suomalaisten ja venäläisten nykytanssitoimijoiden välille ja tukenut yhteistyöprojektien syntymisessä. Ennen Venäjä-ohjelmaa näin systemaattista yhteistyötä ei tanssin alalla, Suomen ja Venäjän välillä, ole tehty.

Venäjän nykytanssin kenttä on suhteellisen nuori ja marginaalinen. Venäläinen nykytanssi, kuten maan nykytaide ylipäätään, kärsii rahoituksen ja tuen puutteesta. Koreografeja ja tanssijoita ajaa eteenpäin intohimo taidemuotoa ja sen aseman kehittämistä kohtaan. Tuen puutteen lisäksi nykytaiteen parissa toimivat kokevat yhä kasvavaa painetta. Valtion konservatiivisia arvoja kyseenalaistava ja kritisoiva nykytaide ei nauti suosiota. Esityksiä sensuroidaan, sabotoidaan ja taiteentekijöitä vangitaan. Myös venäläisten taiteilijoiden yhteyksiä ulkomaailmaan katkaistaan ja yhteistyön edellytyksiä pyritään heikentämään. Hyvänä esimerkkinä parin viikon takainen Moskovan British Councilin sulkeminen. Tätä pohtiessani en voi olla näkemättä Tanssin Venäjä -ohjelman merkitystä laajemmin. Tukiessaan naapurimaiden taiteilijoiden välistä vuorovaikutusta, se myös edistää konkreettisesti venäläisten nykytanssitaiteilijoiden mahdollisuuksia luoda, säilyttää ja ylläpitää yhteyksiä ulkomaailmaan.

Suomalaisille taiteilijoille Tanssin Venäjä -ohjelman merkitys on toisenlainen. Usein järjestäessäni ohjelmaan liittyviä Venäjän matkoja suomalaisille taiteilijoille, saan vastata kysymyksiin koskien maan turvallisuutta, venäläisiä ja puheenaiheita, joita mahdollisesti tulisi välttää. Ohjelman kautta monet suomalaiset vierailevat Venäjällä ensimmäisen kerran, jonka takia kokemukseen suhtaudutaan varovaisesti. Vierailut ovat olleet silmiä avaava kokemus. Ihmisten tapaaminen, kulttuuriin ja toimijoihin tutustuminen ja näkeminen toimii hyvänä vastapainona uutisten ruokkimalle yksipuoliselle Venäjä-kuvalle ja purkaa ennakkoluuloja.

Vuoden 2017 lopussa toteutimme Tanssin Venäjä -ohjelman arvioinnin. Ohjelmaan osallistuneille suunnatun arviointikyselyn tuloksista kävi selkeästi ilmi, että ohjelma ja sen aloittama yhteistyö koetaan tärkeäksi ja sitä halutaan jatkaa. –Haasteista huolimatta. Venäjä-ohjelman koordinaattorina en voisi olla asiasta ilahtuneempi!

 

Anita Parri

koordinaattori

Tanssin Venäjä -ohjelma