Suomen Teatterit ry: Ketterä Tanssin talo toimii yhteistyössä laitosverkoston kanssa

ARTIKKELIT
Inka Reijonen, 25.8.2015

Suomen Teatterit ry vetoaa lausunnollaan Tanssin talon puolesta. Lausunnon mukaan Tanssin talo turvaa tanssin saatavuuden ja saavutettavuuden eri yleisöille. Samalla suomalainen tanssitaide saa lisää katsojia.

”Tanssin talo edustaa uudenlaista toimintamallia vos-teatteritoimijoiden rinnalla ja yhteistyössä niiden kanssa, missä se ilman vakituista ensemblea on ketterä verkostotoimija, jonka taidesisällöt tulevat suoraan kentältä”, lausunnossa todetaan.

Kansainvälisten vierailujen ja yhdessä tanssitoimijoiden kanssa tuotetun ohjelmiston lisäksi Tanssin talon toimintaan kuuluisi kansallisen, tanssitaiteen kiertueverkoston synnyttäminen ja koordinointi yhteistyössä laitosteatterien kanssa.

”Kiertuetoiminnan kautta saadaan monipuolistettua kulttuuritarjontaa alueilla, joissa paikallinen tarjonta ei pysty vastaamaan kaikenlaiseen kysyntään. Esimerkiksi haja-asutusalueilla on paljon ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta päästä katsomaan tanssia”, sanoo Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi.

Kiertueverkostoa onkin jo pilotoitu yhteistyössä Suomen Teatterit ry:n ja alueellisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Seinäjoella on toteutettu Tanssin talon, kaupunginteatterin, Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen ja Taiteen edistämiskeskuksen Pohjanmaan toimipisteen yhteisvoimin Tanssin aalto -tapahtumaa. Ohjelmassa on ollut vierailuesitysten lisäksi keskusteluja ja työpajoja, kaikille avoin Open Stage sekä tanssimessut.

”Meillä on tiivis teatteriverkosto ja potentiaalista yleisöä tanssille myös Helsingin ulkopuolelle – tiivis yhteistyö on ehdottomasti tavoittelemisen arvoista. Tanssin aalto -tapahtumissa on todentunut, että Tanssin talo ei ole vain helsinkiläinen, vaan aidosti valtakunnallinen keskus”, sanoo Seinäjoen kaupunginteatterin johtaja Vesa Tapio Valo.

Myös Suomen Kulttuurirahaston vastikään julkaisemassa katsauksessa, Rahan kosketus – Miten taidetta Suomessa rahoitetaan?, kannustetaan produktioiden ja taiteilijoiden liikkuvuuteen vapaan kentän ja laitosten välillä: ”Suuri osa taiteen kirjosta – etenkin se taide, joka vasta hakee paikkaansa maailmassa – syntyy sittenkin laitosverkoston ulkopuolella”, katsauksessa todetaan.

Valo ja Saarikivi kuitenkin painottavat etukäteissuunnittelun merkitystä.

”Onnistunut vierailuesitys vaatii oikean yleisön, paikan ja ajankohdan. Onkin tärkeää, että vierailut suunnitellaan yhteistyössä vastaanottavien teattereiden kanssa. Myös ennakkotyötä tarvitaan – esimerkiksi paikallisen tanssiyleisön luominen on kiinteiden teattereiden ja aluekeskusten tehtävä”, sanoo Valo.

Tanssin talon hallituksen puheenjohtaja ja Tanssin Tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Sanna Rekola muistuttaa, että kiertueverkoston avulla saataisiin myös tanssin kentän resurssit paremmin yhteiseen käyttöön: ”On tuhlausta, että tanssiteoksia esitetään usein vain muutamana iltana. Teokset oivalluksineen jäävät tällöin monelta kokematta”, Rekola sanoo ja jatkaa:

”Tarjoamalla tanssiteoksille uusia esitysmahdollisuuksia, Tanssin talo parantaisi oleellisesti tanssin toimintamahdollisuuksia. Toteutuessaan Tanssin talo olisikin suomalaisen tanssin valtakunnallinen kehittäjä – enemmän kuin seiniensä summa.”

Suomen Teatterit ry muotoilee asian lausunnossaan näin: Tanssin talo ”…turvaa alan kehityksen jatkumisen ja resurssien järkevän käytön niin tanssitaiteen tekijöiden kuin laajojen yleisöjen tarpeisiin.

Suomen Teatterit ry:n lausunto: Tanssin talo turvaa tanssin saatavuuden ja saavutettavuuden eri yleisöille.

Tanssin talon uudisrakennuksen toteuttamiseen Kaapelitehtaalle on myönnetty historiallinen, 15 miljoonan euron yksityinen lahjoitus. Lahjoituksen ehtona on kuitenkin kaupungin ja valtion tuki uudisrakennuksen ja talon toiminnan rahoitukseen. Tuesta ei vielä ole päätöstä – Tanssin talon kohtalo onkin nyt päättäjien käsissä.

 

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.