Taiken festivaaliavustukset pysyivät lähes ennallaan – Täydenkuun tanssit jäi avustusmuotojen väliinputoajaksi

ARTIKKELIT
Sanna Kangasluoma, 3.5.2019

Taike myönsi festivaaliavustuksia huhtikuussa toista kertaa: OKM siirsi osan taide- ja kulttuurifestivaalien määrärahasta Taiken päätettäväksi vuonna 2018. Määräraha pysyi suunnilleen samana kuin viime vuonna, yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa. Taiken sirpaleisessa ja muutoksen kourissa olevassa avustuspolitiikassa on kuitenkin väliinputoajia.

Avustusta sai kymmenen tanssifestivaalia, mukaan lukien Tampereen flamencoviikko ja Hurjaruuthin Ruutia!-festivaali, yhteensä 265 000 euroa. Festivaalikohtaiset avustukset pysyivät samalla tasolla kuin viime vuonna. Katso lista avustuksen saaneista artikkelin lopussa.

Festivaaliavustusten momentilla on kaikkia taiteenaloja edustavia festivaaleja. Kysyimme esittelijä Kirsi Väkiparralta, miten päätös tehdään laaja-alaista asiantuntemusta vaativassa hakemusten käsittelyssä.

”Päätöksen tekee Taiken johtaja esittelyn perusteella. Tänä vuonna festivaaliavustuksista päätti johtajan sijaisena Laura Jännes, koska Paula Tuovinen oli esteellinen. Tarpeen mukaan käytettiin yksittäisiä asiantuntijoita”, Väkiparta kertoo.

Yhteisöjä koskevien avustusten kohdalla käytäntö on, että taidetoimikuntia ei välttämättä kuulla. Sisäisesti voi kysyä neuvoa toiselta esittelijältä tai toimikuntien jäseniltä, selittää Taiken johtaja Paula Tuovinen. Kyseessä on sama toimintatapa kuin opetus- ja kulttuuriministeriössä valtionavustuksia myönnettäessä.

Hakuilmoituksen perusteella arvioinnissa kiinnitetään huomiota festivaalien ohjelmiston taiteelliseen laatuun ja merkitykseen kunkin taiteenalan edistämisen kannalta. Lisäksi Väkiparran mukaan otetaan huomioon mm. alueellisuus ja se, miten hyvin festivaali saavuttaa yleisönsä.

”Tuki perustuu kokonaisarviointiin. OKM:stä tulevalla määrärahalla on suuri rooli, sen puitteissa on toimittava”, Väkiparta perustelee. ”Esimerkiksi kaikilla tapahtumilla ei ole mitenkään erityisen suurta kävijämäärää, mutta ne on arvioitu merkittäviksi taiteenalan kannalta.”

Täydenkuun tansseilta putosi pois kymmeniä tuhansia

Suurimman tanssialan festivaaliavustuksen saa Pyhäjärvellä jo vuodesta 1992 järjestetty Täydenkuun tanssit. Siitä huolimatta Pyhäsalmen tanssi arvioi Taiken myöntämän tuen kokonaisuutena laskeneen kymmeniä tuhansia euroja, sillä aikaisemmin se sai avustusta myös osana Pohjoista tanssin aluekeskusta. Aluekeskustuki omana momenttinaan on kuitenkin lakkautettu, samalla kun esittäville taiteille tuli miljoonan euron lisäys toiminta-avustuksiin.

Täydenkuun tanssit kokee olevansa väliinputoaja Taiken avustuspolitiikassa.

”Tämä on todella raju leikkaus”, festivaalin taiteellinen johtaja Alpo Aaltokoski puuskahtaa. ”Kolmekymmentä tuhatta euroa lähtee nyt pois tiloista ja tekniikasta, mistä seuraa, että joudumme vähentämään ohjelmaa merkittävästi. Koko homma menee uusiksi .”

”Festivaali lähti viime vuonna hienosti nousuun. Olimme rakentaneet johtajakaudelleni 3–5 vuoden tavoitteellisen suunnitelman festivaalin kehittämiseksi”, Aaltokoski kertoo. ”Ohjelmistoa rakentaessani otan huomioon myös sen mitä toiset taidetanssikentän festivaalit tarjoavat, jottei kansainvälinen nykytanssitarjonta Suomessa jää yksipuoliseksi. Viime vuoden ohjelmisto oli ensimmäinen askel tulevaan!”

”Festivaalin julkisessa rahoituksessa 30 000 euron pudotus on käytännössä kuolinisku festivaalille.”

Nyt etsin sitä kuuluisaa Pyhäjärven ihmettä, jolle festivaali alkujaan perustettiin! Mistä se löytyy? – Alpo Aaltokoski

”Tämä on kolaus juuri nousuun lähteneen festivaalin imagolle ulkomaita myöten”, Aaltokoski harmittelee. ”Sana leviää, että peruutamme esiintymisiä näin myöhään. Emme näytä luotettavalta, mikä tulee vaikuttamaan jatkoon.”

”Kysyn, missä on Taiken tietämys ja ymmärrys siitä miten tanssitaiteen toimintaedellytyksiä Suomessa on rakennettu”, Aaltokoski ihmettelee.

Festivaaliavustusten esittelijän Kirsi Väkiparran mukaan toimikuntien tai eri avustusmuotojen esittelijät toki keskustelevat keskenään ja pyrkivät löytämään ratkaisuja, mutta mahdollisuudet ovat hyvin rajalliset.

”Ne ovat erillisiä määrärahoja. Jos halutaan kompensoida jonkin avustuksen poisjäämistä siten että tukea myönnettäisiin muualta, niin pitäisi siirtää määrärahoja vastaavasti”, hän kommentoi. ”OKM:stä tullut festivaalimääräraha ei ole kasvanut, emmekä voi ottaa sieltä tällaista kompensaatiosummaa yhdelle.”

Taiken johtaja Paula Tuovinen toteaa, että tarkoitus ei ole ollut leikata Täydenkuun tanssien tukea. Taiken prosesseissa Pyhäsalmen tanssi näyttää jääneen jalkoihin avustusmuotoja ja -käytäntöjä muuteltaessa.

Taike pyrkii muutokseen joka selkeyttäisi rahoitusmuotoja ja vastaisi nykytilanteeseen

”Taikessa on ylipäänsä liikaa rahoitusmuotoja, 22 erilaista. Olemme muutosvaiheessa, ja ymmärrän että kentän on vaikea hahmottaa, mistä haetaan mitäkin”, Paula Tuovinen myöntää.

”Myös Taiken sisällä voi olla epäselvyyttä, kun tieto siitä miten pitää jakaa, muuttuu rahoitusmuotoja uudistettaessa.”

Taikessa pyritään isoon muutokseen ja selkeään työnjakoon OKM:n kanssa, joka poistaisi toivottavasti nyt tapahtuneen kaltaiset tilanteet jatkossa.

”Toivomme että ministeriön rahoitus tulisi Taikelle yhtenä kokonaisuutena, jotta voisimme itse päättää siitä. Vain sillä tavoin pystymme kehittämään rahoitusmuotoja vastaamaan taidekentän nykytilannetta”, Tuovinen kertoo. Tähän pyritään nyt alkavan hallituskauden aikana.

”Nyt meidän määrärahat tulevat OKM:ltä 14 osassa, mikä luo tilanteen, jossa rahoitusmuodot eivät vastaa sitä mitä tällä hetkellä taiteen vapaalla kentällä tapahtuu.”

”Tavoitteena on että jatkossa olisi yhteisöille vain toiminta-avustus, jota haetaan kaikenlaiseen toimintaan, niin festivaaleille kuin ryhmän toimintaan. Samanlaisesta toiminnastahan niissä on kyse.”


Festivaaliavustukset tanssifestivaaleille 2019
Yhteensä 10 toimijaa / 265 000 €

JoJo – Oulun Tanssin Keskus ry, Oulu, 20 000 €
OuDance-festivaali

Kajaanin kaupunki, Kajaani, 15 000 €
Kajaani Tanssii -festivaali

Kokkolan Talvitanssit yhdistys ry, Helsinki, 10 000 €
Kokkolan Talvitanssit -festivaali

Oulun läänin tanssialan tuki ry, Oulu, 15 000 €
Arktiset askeleet -tapahtuma

Pyhäsalmen Tanssi ry, Pyhäjärvi, 85 000 €
Täydenkuun Tanssit -festivaali

Tampereen Flamencoviikko ry, Tampere 10 000 €
Tampereen Flamencoviikko

Tanssiareena ry, Helsinki, 65 000 €
Liikkeellä marraskuussa -festivaali

Tanssiteatteri Hurjaruuthin Kannatus ry, Helsinki, 15 000 €
Ruutia!-festivaali

Tanssiteatteri Mobita/Danscon kannatusyhdistys ry, Tampere 15 000 €
Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaali

Zodiak Presents ry, Helsinki, 15 000 €
Sivuaskel / Side Step -festivaali