Taiteen tiedotuskeskusten hallitusohjelmatavoitteissa keskityttiin kansainvälistymiseen ja perusrahoituksen turvaamiseen

ARTIKKELIT
Sanna Kangasluoma, 21.1.2015

Suomi vahvistuu, kun suomalaisen kulttuurin kansainvälisyyttä vahvistetaan. Tämä oli Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien sekä taiteenalojen tiedotuskeskusten johtajien viesti eduskunnalle, kun he kävivät viemässä tuoreet hallitusohjelmatavoitteensa eduskuntaryhmien edustajille keskiviikkona 21. tammikuuta.


Lue lisää:
Tiedotuskeskusten yhteiset hallitusohjelmatavoitteet.

Hallitusohjelmatavoitteita olivat yhdessä kokoamassa:

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus
FILI – Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus
Music Finland
Sirkuksen tiedotuskeskus
Suomen Elokuvasäätiö
Tanssin Tiedotuskeskus
Teatterin tiedotuskeskus TINFO
Visuaalisen taiteen keskus Frame

Tavoitteet muotoiltiin ja esiteltiin eduskunnassa yhdessä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kanssa, joita on 17 eri puolilla maailmaa.

Suomen Benelux-instituutin johtajalla Aleksi Malmbergilla oli kansanedustajille hyviä uutisia: tiedotuskeskukset ja Suomi-instituutit ovat osa ratkaisua, eivät ruinaamassa lisää rahaa.

Investoimalla suomalaiseen kulttuuriin eduskunta investoi yhteen Euroopan kestävimmistä kasvualoista. Joulukuussa julkaistun EU:n laajuisen selvityksen mukaan kulttuuri ja luovat alat on koko Euroopan kolmanneksi suurin työllistäjä. Ala työllistää 7 miljoonaa ihmistä, ja sen rooli on erityisen tärkeä nuorten, alle 30-vuotiaiden kohdalla. Alan liikevaihto on 535 miljardia euroa, Suomessa 5,4 miljardia.

Tiedotuskeskukset ja Suomi-instituutit edistävät suomalaista luovaa alaa laajalti. Uuden eduskunnan halutaan kehittävän tiedotuskeskusten ja instituuttien toimintamahdollisuuksia turvaamalla organisaatioiden perusrahoitus. Koko kulttuurialan hyvinvoinnin takaaminen on Suomi-instituuteille ja tiedotuskeskuksille tärkeä tavoite.

Veikkausvoittovaroista tulee jatkossakin jakaa 38,5 prosenttia taiteelle ja kulttuurille. Osa Team Finland -rahoituksesta tulee ohjata luovien alojen ja tieteen hankkeisiin.

”Kansainväliset menestystarinat eivät synny ilman korkeatasoista luovaa sisältöä, mutta eivät myöskään ilman määrätietoisia panostuksia verkostoihin, viestintään, myyntiin ja markkinointiin. Menestystarinat tarvitsevat liikkuvuutta ja molemminpuolista vuorovaikutusta muun maailman kanssa. Maailmalle on yhä lähdettävä”, sanoo Music Finlandin johtaja Tuomo Tähtinen.

Kansanedustajat toivoivat vastapuheenvuoroissaan Suomi-instituuteilta ja taiteenalojen tiedotuskeskuksilta ennen kaikkea uusia, innovoivia ajatuksia. Kulttuuri- ja luovien alojen työllistävät vaikutukset kotimaassa tunnustettiin.

Taloustilanne on tiukka, mutta juustohöyläleikkausten ymmärrettiin kirpaisevan erityisesti työvoimavaltaisia taide- ja kulttuurialoja.

Kaikkien eduskuntaryhmien edustajat ilmoittivat puhuvansa tiedotuskeskusten ja instituuttien hallitusohjelmatavoitteiden puolesta omissa puolueissaan.

Seitsemän puolueen edustajat olivat kuulemassa tiedotuskeskusten ja Suomi-instituuttien delegaatiota 21.1.2015: Outi Alanko-Kahiluoto (vihr), Ritva Kike Elomaa (ps), Sari Palm (kd), Sari Sarkomaa (kok), Henrik Stenbäck (rkp), Eila Tiainen (vas), Kauko Tuupainen (ps, sivistys- ja tiedejaoston pj), Raija Vahasalo (kok), Mirja Vehkaperä (kesk).

 

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.