Tanssi ja teknologia kulkevat rinnakkain Oulussa

ARTIKKELIT
Sanna Kangasluoma, 23.8.2016

Oulussa järjestetään perjantaina 26.8. Oulu Dance Hack -tapahtuma, joka kokoaa tanssin ammattilaisia ja mediataiteilijoita Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Etelä-Afrikasta sulauttamaan yhteen tanssia ja teknologiaa.


Oulu Dance Hack – The Results
Pe 26.8. klo 14 OAMK, Kotkantie 1, Oulu
Vapaa pääsy

Lisätietoa taikabox.com/hack

 

Kysyimme tapahtuman järjestäjältä ja ideoijalta TaikaBoxin Tanja Råmanilta, miksi tanssi ja teknologia halutaan yhdistää.

”Minua kiinnostaa teknologian kanssa koreografioiminen, koska se antaa minulle uusia luovia työkaluja käyttööni. Se myös haastaa minut ajattelemaan koreografiaa uudesta perspektiivistä. Tutut koreografiset säännöt eivät välttämättä pädekään, ja koreografiaa täytyy kehittää teknologian kanssa rinnakkain”, kertoo Tanja Råman.

”Teknologia ei myöskään mielestäni saa olla hallitsevassa asemassa, vaan sen täytyy joustaa, jotta sitä voidaan tarvittaessa muuttaa liikkeen ja koreografian niin vaatiessa.”

Oulu Dance Hack banner1

Oulu Dance Hack on ajatushautomo, jonka toivotaan johtavan uusien tuotantojen kehittämiseen tanssi-/teknologiasaralla ja tuovan uusia työllistymismahdollisuuksia taiteilijoille tutkimus- ja tuotekehittelyn parissa. Tämän vuoden pilottihanke testaa yhteistyötä luovien alojen, paikallisten teknologian yritysten, koulutuksen ja taiteilijoiden välillä.

TaikaBox ry toivoo kehittävänsä Oulu Dance Hackistä vuosittaisen tapahtuman. Uuden teknologian avulla hanke pyrkii myös avaamaan tanssia uusille yleisöille.

On aina tärkeää löytää hyvä syy teknologian käytölle live-esityksessä.

”Digitaalinen ympäristö, varsinkin sen visuaalisuus voi olla hallitsevaa. Teknologian avulla voi luoda todella vaikuttavia efektejä, mutta ne jäävät helposti pinnallisiksi tempuiksi, joilla kilpaillaan yleisön huomiosta. Tämän vuoksi on mielestäni tärkeää aina löytää hyvä syy teknologian käytölle live-esityksessä sekä tasapainottaa live-esityksen ja teknologian käyttöä kunkin projektin tarpeiden mukaan.”

Tanja Råman on työskennellyt kymmenen vuotta Isossa-Britanniassa yhdessä mediataiteilija John Collingswoodin kanssa yhdistäen tanssia ja digitaaliteknologiaa. Vuonna 2015 he muuttivat Suomeen ja toimivat nyt Oulusta käsin TaikaBox ry -ryhmän nimissä. Heidän työnsä kiinnostaa myös kansainvälisesti – Oulu Dance Hack onkin houkutellut osallistujia Suomen lisäksi USAsta, Kanadasta, Etelä-Afrikasta, Italiasta, Itävalta, Portugalista ja Isosta-Britanniasta.

Mitä Dance Hackissä perjantaina sitten nähdään?

”Perjantaina esitellään tapahtuman aikana kehitettyjä ideoita, mutta varsinaista tuotekehitystä ei kokeiluilta vaadita. Sallimme ja kannustamme taiteellisten riskien ottoon! Kokeilut voivat kehittyä monenlaisiksi, esim. live-esityksiksi tai verkossa esitetyiksi”, Tanja Råman kertoo.

Tapahtumassa käytetyt sovellukset ja laitteet ovat suurimmaksi osaksi helposti saatavilla, joten osallistujat voivat jatkaa ideoiden kehittelyä tapahtuman jälkeen.

”Oma päämäärämme on ollut tutkia, kuinka teknologiaa voidaan hyödyntää ihmiskehon ja kehollisen ilmaisun jatkeena, ja löytää fyysiselle ilmaisulle uusia ulottuvuuksia. Käyttämämme digitaaliset ympäristöt ja järjestelmät ovat olleet myös tietoisesti orgaanisempia, aivan kuin niissä virtaisi elämä. Usein puhummekin, että luomme ekosysteemejä, jotka integroivat esiintyjät, teknologian ja yleisön yhdeksi kokonaisuudeksi – yhtenäiseksi kokemukseksi.”


Oulu Dance Hack – The Results
Perjantaina 26.8. klo 14 Oulun Ammattikorkeakoulussa, Kotkantie 1, 90250 Oulu.
Esittelyn lisäksi vapaata keskustelua ja naposteltavaa. Vapaa pääsy.

TaikaBox ry:n toteuttama Oulu Dance Hack on järjestetty yhteistyössä Oulu EduLABin ja Oulun ammattikorkeakoulun tanssilinjan kanssa. Tapahtumaa ovat tukeneet BusinessOulu, JoJo – Oulun tanssin keskus, Haltian ja Probot.

Lisätietoa: taikabox.com/hack