Tanssia led-valojen loisteessa – askelmerkkejä kestäviin esitystiloihin

ARTIKKELIT
Helmi Saksala, 15.9.2021

Ice Hot Nordic Dance Helsinki 2022 julkaisi keväällä vastuullisuusohjelmansa, jonka teema on "kevyt jalanjälki, vahva kädenjälki". Pohjoismainen tapahtuma pyrkii minimoimaan ilmastokuormituksensa ja maksimoimaan tuottamansa positiiviset vaikutukset, kuten vahvan taiteen, kulttuurin ja verkostoitumisen annin sekä ilmastotietoisuuden ja -tekojen lisäämisen.

Tanssin tiedotuskeskus on vetänyt Ice Hotin ympäristöprojektia, jossa katsotaan kansainvälisen tanssiplatformin järjestämisen ja kestävän kehityksen suhdetta ennen muuta ekologisesta näkökulmasta. Tässä artikkelissa, joka on julkaistu alunperin englanniksi icehotnordicdance.com -sivuilla, pohditaan miten ekologinen kestävyys liittyy taloihin ja tiloihin, joissa taidetta esitetään.

Millaista ajattelua ja yhteistyötä kestävät toimintamallit vaativat? Minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia esityspaikoissa tunnistetaan? Näitä asioita käsitellään viestinnän valmentaja Helmi Saksalan kirjoittamassa artikkelissa, jonka lopussa on kolme kestävyysvinkkiä esitystaloille.

Kirjoitus on osa artikkelisarjaa, jonka seuraavissa osissa pohditaan kestävämpää kiertuetoimintaa ja ekologisia matkustustapoja.

Tanssin ystävien toiveesta

tanssin talon rakentamista

Tanssin talon rakennustyömaa syyskuussa 2021 © Sanna Kangasluoma

Rakennustyömaalla talo on tukevasti pystyssä ja sisäpintoja ja teknisiä asennuksia viimeistellään. Tanssitaiteen ystävien hartaasti odottama tapahtumatila, erityisesti tanssille suunniteltu Tanssin talo, nousee Helsinkiin Kaapelitehtaan yhteyteen. Avajaisia on määrä juhlia helmikuun alussa 2022.

Tanssin talon rakennuttajana toimivan Kiinteistö Oy Kaapelitalon markkinointi- ja kehityspäällikkö Raine Heikkinen on seurannut urakointia läheltä. Hän povaa Tanssin talon tuovan tämän Suomen suurimman kulttuurikeskuksen toimintakonseptiin monenlaisia uudistuksia.

Tätä nykyä entisessä teollisuuskiinteistössä Kaapelitehtaalla 56 000 neliön tiloissa toimii kolme museota, kymmenen galleriaa, tanssiteattereita, taidekouluja sekä lukematon määrä musiikkiyhtyeitä ja eri alojen luovia tekijöitä, taiteilijoita ja yrityksiä. Tanssin talon myötä vanha kiinteistö laajenee uudisrakennusosalla.

”Pyrimme säilyttämään kulttuuri- ja teollisuushistorian luomaa kerroksellisuutta ja yhtä aikaa tuottamaan modernin ja toimivan ratkaisun, joka mahdollistaa luovan toiminnan. Ilman, että konkreettisesti rakentaisimme myös uutta, Tanssin taloa ei voisi tuoda Kaapelitehtaan yhteyteen.”

Lähiympäristö ja linnut huomioitu

Rakentamiseen liittyy aina laaja kaupunkiympäristön näkökulma. Kaupungin kannalta Tanssin talon sijoittaminen Ruoholahteen on tarkoittanut muun muassa lisärakentamista ja uudelleenkaavoitusta. Entä ympäristökysymykset? Minkälaisia vaikutuksia hankkeella on lähialueisiin?

”Tanssin talo on sijoitettu osaksi korttelissa puistoksi merkittyä aluetta, ja viheralue on pyritty mahdollisimman pitkälle säilyttämään. Asiasta käytiin keskustelua naapuruston kanssa. Lisäksi Tanssin taloon on tulossa viherkattoja ja arkkitehtuurissa on mietitty kaupungin ja luonnon suhdetta. Olemme tehneet valo- ja varjotutkielmia ja pohtineet, miten linnut suhtautuvat taloon tuleviin heijastaviin pintoihin.”

Kaapelitehdas on sitoutunut Ekokompassi-järjestelmään. Sertifioidun ympäristöjohtamisen järjestelmän avulla on Heikkisen mukaan onnistuttu vauhdittamaan kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamista koko kulttuurikeskuksen kiinteistössä.

Petteri Laukkanen © Jonne Sippola

Ekokompassin nimeen vannoo myös Tanssin talon teknisestä tuotannosta vastaava Petteri Laukkanen, omien sanojensa mukaan ”teatteritekniikka- ja kulttuurinjohtamisihminen”.

”Erityisesti Tanssin talon kaltaisissa pienissä organisaatioissa kukaan ei voi keskittyä kestävyyskysymyksiin kokopäiväisesti. Ihmisten pääkompetenssi on toisaalla”, Laukkanen toteaa.

Ennen nykyistä pestiään Laukkanen on meritoitunut teknisen tuotannon ohjaksissa muun muassa Kansallisoopperassa, sielläkin kestäviin kehitysaskeliin myötävaikuttaen.

Millaisia tavoitteita Tanssin talossa on asetettu ja mitä toimenpiteitä jo tehty, jotta tuleva toiminta seisoisi ekologisesti kestävällä pohjalla?

Tulevaisuuden valossa

Petteri Laukkasen mukaan Ice Hot Nordic Dance -tapahtuman päänäyttämönä toimivan Tanssin talon ekologista kestävyyttä voidaan tarkastella kahdella tasolla: ensiksi esitystalon infrassa ja varsinaisessa rakennuksessa, toiseksi organisaation sisäisissä prosesseissa.

Kun paikalle on saapunut tuhat katsojaa ja sen lisäksi henkilökuntaa ja esiintyjiä, keskeinen kysymys on miten ihmiset saapuvat esityspaikalle.

”Aivan aluksi on mainittava talon sijainti. Kaikessa esittävässä taiteessa on tavoitteena ja samalla kestävyyden kannalta haasteena se, että yleisömäärät ovat isoja. Ihanteellisessa tilanteessa talossa olisi loppuunmyyty esitys molemmilla näyttämöillä. Kun paikalle on saapunut tuhat katsojaa ja sen lisäksi henkilökuntaa ja esiintyjiä voi olla 50 henkeä, keskeinen kysymys on liikkuminen – se, miten ihmiset saapuvat esityspaikalle.”

Tanssin talo sijaitsee julkisen ja kevyen liikenteen solmukohdassa. Yleisöt pääsevät sujuvasti esityspaikalle raiteita pitkin metrolla ja raitiovaunulla tai vaihtoehtoisesti bussilla.

Toinen pitkäkestoinen vaikutus syntyy esitystiloihin asennettavasta teknologiasta.

”Tanssin talossa koko esitysvalaistus perustuu leditekniikkaan, joten sähkönkulutuksemme on vain murto-osan verrattuna perinteiseen valaistustekniikkaan. Ennustan, että on vain ajan kysymys, että kaikki esitystalot seuraavat perässä.”

Laukkasen mukaan tilastoja vaikkapa siitä, missä määrin suomalaisilla esityspaikoilla käytetään nykyteknologian tarjoamia led-valonlähteitä perinteisten sijaan, ei ole saatavilla. Alalla eletään jatkuvassa muutoksessa, mutta uuden kaluston voi olettaa olevan voittopuolisesti modernia led-teknologiaa.

”Kun teattereissa esityksen aikana laitetaan kaikki valot päälle, se kuluttaa paljon sähköä. Tehot ovat isoja ja sähkön tuotantoa joudutaan mitoittamaan kulutuspiikkien mukaan. Ratkaisun tarjoavat led-valonlähteet, joissa hyötysuhde on aivan erilainen suhteessa perinteisiin valonlähteisiin, joissa suurin osa kulutetusta sähkötehosta muuntuu lämmöksi eikä valoksi. Teatterissa tarvitaan hetkittäin todella kirkasta valoa, ja valo on usein myös värjättyä, mikä laskee hyötysuhdetta entisestään. Tällöin on perinteisesti käytetty mieletön sähköteho, jotta on saatu tarvittava määrä valoa, ja samalla tuotettu hirveä määrä lämpöä rakennukseen, jota sitten koneellisesti on jäähdytetty.”

Uudistushenkeä löytyy, mutta samalla epäröidään tehdä muutoksia.

Laukkasen puheessa kaikuu vankka luotto kestävän tapahtumatoiminnan mahdollisuuksiin. Ehkä siksi, että hän on tottunut katsomaan myös haasteita silmästä silmään.

”Leditekniikka on huoltovapaampi ja monin tavoin houkutteleva teknologia. Samaan aikaan on tunnustettava, että tietty esitystekninen traditio elää yhä: uudistushenkeä löytyy, mutta samalla epäröidään tehdä muutoksia.”

rakennustyömaalla

Työmaavisiitti Tanssin talon uumeniin kesällä 2021 © Sanja Kulomaa

”Uusiin ja erilaisiin ratkaisuihin liittyy pelkoa: entä jos tulee ongelmia, kuka kantaa vastuun? Itsekin ajattelen, että varmasti tulen joltain taholta saamaan kritiikkiä siitä, miksi Tanssin talosta ei löydy perinteistä valaistusjärjestelmää. Olisi kuitenkin tuntunut älyttömältä valita teknologioita, jotka jo tässä hetkessä vaikuttaisivat vanhentuneilta vastuullisuusmielessä ja ehkä muutenkin. Toisaalta monet ovat kommentoineet ratkaisuamme, että vaikka tulisikin haasteita, pitää katsoa eteenpäin eikä taakse.”

Entäpä sitten lämmitys? Etenkin Suomen kaltaisessa maassa, missä säät ovat syksystä kevääseen viileitä, jopa hyisiä, esitystilojen lämmittäminen tuottaa merkittävän osan tapahtumien kokonaiskuormituksesta ympäristölle. Miten yleisöjen ja tanssijoiden varpaat pidetään lämpiminä näyttämöillä, katsomoissa ja taukotiloissa?

”Rakennusinfraltamme Tanssin talo on kaukolämmön piirissä, eikä esimerkiksi sähkö- tai öljylämmityksen varassa, joten pääsemme niin hyvään energiatehokkuuteen kuin tässä tilanteessa on mahdollista”, Laukkanen toteaa.

Onnistumisen edellytyksiä

Kestävää esitysinfraa rakentava toimija voi kokea ympäristövaikutuksiin liittyvien muuttujien kirjon turhauttavan moninaisena. Kuinka pitää joukkue kasassa ja katse pallossa? Petteri Laukkasen puheissa kaikuu vahva tiimihenki. Vaikuttaa siltä, että Ice Hotin päänäyttämön kulisseissa vastuullisuus on kaikkien intresseissä titteleihin katsomatta.

”Yhteisön oma strategia on erittäin tärkeä. Jos linjauksia ja periaatteita ei ole kirjattu strategiaan, tulee kiusaus sanoa, että me emme nyt priorisoi tätä vastuullisempaa ratkaisua, joka kenties on vähän kalliimpikin. Tanssin talossa meillä on yleinen vastuullisuusperiaate ja jo strategiaprosessissa on huomioitu saavutettavuus, tasa-arvo ja muut kestävään toimintaan liittyvät asiat. Tämä on mielestäni onnistumisen edellytys.”

”Kiva puoli siinä, että on perustamassa uutta organisaatiota joka aloittaa toimintansa uudisrakennuksessa, on se, että voimme alusta alkaen ottaa kestävyyskysymykset huomioon. Toisaalta se on myös hankalampaa, koska taustalla ei ole aiempaa toimintaa, jota jo kertyneen kokemuksen perusteella voitaisiin korjata.”

Jatkuvuuden merkitys liittyy olennaisesti myös Ice Hot -tapahtumatuotannon kestävyyden kehittämiseen. Kun linjauksia kestävämmille toimintamalleille laaditaan, auttaa pohjoismainen kumppaniverkosto huomioimaan laajasti eri ulottuvuudet. Lisäksi prosessin parhaat opit ja oivallukset saavat mahdollisuuden päätyä jatkokehittelyyn tulevissa tapahtumissa.

Yhteistä muutosvoimaa

Tuotannollisia ratkaisuja tehdään aina paikallisesti, joten yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden rooli on tuotantoketjujen vastuullisuuden kannalta merkittävä.

”Tanssin talolle oiva yhteistyökumppani on Ice Hot, joka painottaa toiminnassaan vahvasti kestävyys- ja vastuullisuusasioita”, toteaa Petteri Laukkanen.

Ice Hot linjaa vastikään julkaistussa ympäristöohjelmassaan pyrkivänsä keventämään aiheuttamaansa ympäristökuormaa muun muassa hyödyntämällä mahdollisimman pitkälle lähitoimijoiden palveluja esimerkiksi tarjoilujen ja painotuotteiden kohdalla. Niiden määrä myös pyritään minimoimaan.

”Tanssin talossa etsimme yhteistyökumppaneita, jotka paitsi suosivat myös innovoivat kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja. Horisontissa näkyykin jo viitteitä siitä, että vaikkapa teatterituotannon materiaalit voidaan jatkossa saattaa uudelleenkäytettäväksi ja kiertoon sen sijaan, että esitysperiodin päättyessä lavasteista ja kalusteista tulee jätettä, kun niitä ei voida varastoida. Tällaisia toimintamalleja ja yrityksiä löytyy jo muun muassa Britanniasta ja Ranskasta, pian myös Suomesta.”

”Kestävyyden vahvistamisen ja kuormituksen vähentämisen ohella se tuottaa muutakin lisäarvoa: syntyy markkinapaikkoja palveluntarjoajille, joilta voi vuokrata vaikkapa kaksitoista rokokoo-tuolia. Tai he voivat lavastepajallaan muokata kierrätysmateriaaleja asiakkaan tarpeiden mukaan. Hyvät asiat yhdistyvät.”

Maksimaalisia positiivisia vaikutuksia voidaan saada aikaan myös kommunikoinnin keinoin. Ice Hot pyrkii innostamaan kaikki mukaan ajattelemaan ja toimimaan kestävämmin sekä käymään keskustelua aiheesta. Inspiraation ja toisilta oppimisen voimaa ei tule aliarvioida, sillä kansainvälisessä verkostossa ideat pääsevät resonoimaan laajasti.


Kolme kestävää vinkkiä esitystaloille

Vastuullisuus strategiaan. Kun vastuullisuus on jaettu arvo ja strateginen tavoite, se toimii johtamisen työkaluna ja kannustaa henkilöstöä tekemään ekologisesti kestäviä valintoja myös itseohjautuvasti.

Satsaa suunnitteluun. Mitä materiaaleja tuotannoissa ja lavasteissa käytetään ja miten? Mieti materiaalien kierto ja uudelleenkäytettävyys jo ennen kuin alat rakentaa. Hanki tarvittaessa apua asiantuntevalta kumppaniyritykseltä.

Ohjaa muutosta ja nosta esiin kestävämpien valintojen positiivisia puolia. Tee niistä osa kulttuurikokemusta viestinnän, liikkumisen, tarjoilujen ja oheistuotteiden kautta. Palvele yleisöä vaikkapa julkisen ja kevyen liikenteen reittisuunnittelulla ja muistuta kulttuurielämyksistä vailla pysäköintihuolia. Moni saattaa jättää oman autonsa kotiin ainakin seuraavalla kerralla.