Tanssiin ja tanssilla innostamista

ARTIKKELIT
Emma Heinonen, 8.4.2015

Tanssi-innostaminen on rekisteröity taiteellis-pedagoginen menetelmä, jonka tarkoituksena on elähdyttää sekä yksilöitä että yhteisöjä kehollisten harjoitteiden avulla. Tanssi-innostajia on tähän mennessä koulutettu 16 ja tämän vuoden koulutuksessa on mukana 12 ympäri Suomea.

Menetelmän on kehittänyt filosofian tohtori sekä vapaa tutkija–tanssitaiteilija–kouluttaja Raisa Foster. Hän on suorittanut dance animateur –tutkinnon Melbournen yliopistossa, mikä on toiminut pohjana Tanssi-innostaminen®-menetelmän kehittämiselle. Tanssi-innostaja on yhteisötaiteilija sekä pedagogi, jonka tehtävänä on edistää tanssin asemaa ja innostaa ihmisiä tanssiin sekä innostaa ihmisiä myös muilla elämän alueilla kehotietoisuusharjoitteiden ja tanssi-improvisaation keinoin.

Fosterin kouluttamat tanssi-innostajat työskentelevät esimerkiksi opettajan ammateissa, sosiaalialalla, tanssialalla, työnohjaajina, muistisairaiden vanhusten, maahanmuuttajien sekä koululuokkien kanssa. He hyödyntävät omassa työssään tanssi-innostamista. Tanssi-innostaminen ei ole terapiaa, se toimii enemmänkin ennaltaehkäisevänä menetelmänä. Raisa Foster ei ole ainakaan vielä pohtinut koulutuksen viemistä tanssialan koulutuksiin.

”Menetelmä toimii hyvin lisäkoulutuksena eri alojen ihmisille. He oppivat enemmän, kun jokainen tuo oman alansa tiedot ja taidot keskusteluun. Tanssi-innostaminen ei ole vain tanssiin innostamista vaan tanssilla innostamista.”

Raisa Foster haluaa purkaa dualismeja

Foster haluaa tanssi-innostamisella purkaa käsitystä mielen ja ruumiin erottamisesta toisistaan. Tanssi-innostamisen lähtökohtana onkin holistinen ihmiskäsitys, jossa kunnioitetaan jokaisen ihmisen omaa kehoa ja liikettä sellaisena kuin se on.
Foster on tällä hetkellä johtajana ArtEco–tutkimushankkeessa, mikä niin ikään murentaa dualistista ajattelua. ArtEco–hankkeessa tutkitaan empaattis-ekologista ihmisyyttä, eli sitä, miten myös luonto ja ihminen ovat yhteydessä toisiinsa sekä minkälainen olisi ekologisesti kestävään yhteiseen hyvään pyrkivä ihminen.

Raisa Foster tutkii hankkeessa sitä, miten tanssi-innostaminen toimii erilaisten kohderyhmien kanssa ja voiko siitä löytää empaattis-ekologisia näkökulmia tai päätelmiä.

Lisää tanssi-innostamisesta täällä.

 

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.