Tanssin Tiedotuskeskus vetosi päättäjiin tanssitaiteen kehityksen turvaamiseksi

ARTIKKELIT
Tanssin Tiedotuskeskus, 11.11.2015

Tanssin Tiedotuskeskus antoi eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle lausunnon hallituksen ensi vuoden talousarviosta. Toiminnanjohtaja Sanna Rekola oli jaoston kuultavana perjantaina 6.11.

Lausunnossa todetaan, että tanssitaiteella on paljon annettavaa suomalaisten henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja kasvattajana. Ala on kuitenkin aliresursoitu suhteessa sen volyymiin, potentiaaliin tai muihin taiteenaloihin.

Konkreettisina ehdotuksina tanssitaiteen toiminnan kehittämiseksi lausunnossa esitetään valtion ja kunnan sitoutumista Tanssin talon hankkeen rahoitukseen, VOS-leikkausten kohdentamista niin, että merkittäviltä työllisyysvaikutuksilta vältyttäisiin sekä vapaan kentän toimintaan tarkoitetun tanssitaiteen edistämisen määrärahan nostamista.

Helsingin kaupunki painaa Tanssin talo -asiassa kaasua – valtion päätöstä odotetaan

Tanssin talolle myönnetty historiallisen suuri yksityinen säätiörahoitus edellyttää päätöksiä valtion ja Helsingin kaupungin osallistumisesta sekä investointiin että tulevaan toimintarahoitukseen tämän vuoden loppuun mennessä.
Kiertoliike 2015 -tapahtuman rahoitusseminaarissa Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen totesi, että Helsinki on tosissaan Tanssin talon kanssa. Torstaina 5. marraskuuta Helsingin kaupunginhallituksen puolueet pääsivät sopuun Helsingin vuoden 2016 budjetista, jossa Tanssin talon toiminnalle on varattu 200 000 euron toiminta-avustus.

Nyt odotetaan valtion kannanottoa asiaan. Tanssin Tiedotuskeskuksen mukaan toimintarahoitusta tulisi nostaa vaiheittain niin, että se olisi täysimääräinen talon toiminnan käynnistyessä vuonna 2020.

VOS-tanssitoimijoiden työllistävyys turvattava ja tanssin vapaan kentän tukea lisättävä

Hallitus esittää vuoden 2016 talousarviossaan valtionrahoituksen piirissä olevien tuen leikkausta 3,5 prosentilla. Tiedotuskeskus muistuttaa lausunnossaan, että määrärahaleikkaukset kohdistuvat erityisesti pienten toimijoiden kohdalla työllistämiseen.

Leikkaukset tulisikin kohdentaa niin, että niiden työllisyysvaikutukset olisivat mahdollisimman pienet: esimerkiksi jättämällä pienet toimijat leikkausten ulkopuolelle tai myöntämällä erillisavustuksia työllistämisen turvaamiseksi.

Tanssin Tiedotuskeskus nostaa lausunnossaan esiin myös Taiteen edistämiskeskuksen jakaman tanssitaiteen edistämisen määrärahan merkityksen: sen avulla turvataan kattavan aluekeskusverkoston ja tanssin vapaan kentän toiminta. Tiedotuskeskus esittääkin määrärahan nostamista 100 000 eurolla, 2 500 000 euroon.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

 

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.