Tanssitaiteen harkinnanvarainen tuki viimevuotisella tasolla – yksittäisten apurahojen koko pieneni

ARTIKKELIT
Tanssin Tiedotuskeskus, 2.3.2015

Taiteen edistämiskeskus ja valtion esittävien taiteiden toimikunta ovat myöntäneet avustuksia tanssiteosten valmistuskustannuksiin, tanssitapahtumiin ja muihin tanssitaidetta edistäviin hankkeisiin. Lisäksi taiteen edistämiskeskus jakoi tukea ammatillisten tanssiryhmien ja tanssin aluekeskusten toimintaan.

Tanssitaidetta edistäviin hankkeisiin myönnettiin yhteensä 1 417 000 euroa ja tanssin aluekeskuksille 920 000 euroa.

Avustusten kokonaissumma pysyi suunnilleen vuoden 2014 tasolla, mutta erityisesti yhteisöjen tanssitapahtumiin ja tuotantoihin tarkoitettujen projektiavustusten koko pieneni – lähes 2/3 yhteisöjen avustuksista oli 5 000 euroa tai alle.

Toiminta-avustusta vuodelle 2015 sai 18 ammatillista tanssiryhmää. Taiteen edistämiskeskuksen myöntämät toiminta-avustukset vaihtelivat 25 000 eurosta yli 100 000 euroon. Ryhmien määrä ja jaettu kokonaissumma pysyivät samoina kuin edellisenä vuonna.

Uusi toiminta-avustuksen saaja on tanssiteatteri Auraco, jolle myönnettiin projektiluonteinen yhden vuoden toiminta-avustus.

Neljä tanssiryhmistä sai ns. eduskuntaehdollisen avustuksen kolmelle vuodelle tästä vuodesta alkaen. Kolmivuotinen avustus on kuitenkin riippuvainen eduskunnan vuosittaisista määrärahavahvistuksista ja veikkausvoittovarojen jakamisesta.

Toiminta-avustuksen saajista tippui pois aluekeskusmomentilta tukea saava Watt – Vaasan alueen tanssitaiteilijat. Sille myönnetyn aluekeskustuen määrässä ei toiminta-avustuksen poistumista kuitenkaan kompensoitu.

Aikaisemmin tanssin aluekeskustoimintaa tuki opetus- ja kulttuuriministeriö, mutta tämän vuoden alusta se on siirretty Taiteen edistämiskeskukselle. Hakijat pysyivät pääosin samoina ja Taike myönsi tukea kuudelle aluekeskukselle yhteensä 920 000 euroa, saman summan kuin edellisvuonna.

Kohdeapurahoja myönnettiin lähinnä tanssiteosten valmistuskuluihin 35 taiteilijalle tai työryhmälle, yhteensä 205 000 euroa (vuonna 2014 32:lle yhteensä 204 000 €). Tänä vuonna toimikunta ei myöntänyt yhtä suurempaa avustusta, vaan isoimman 9 000 euron avustuksen sai kahdeksan hanketta.

Yhteisöille myönnettiin projektiavustuksina 132 000 euroa 21 toimijalle, pääasiassa erilaisten tanssitapahtumien ja -festivaalien järjestämiseen sekä tanssiteosten valmisteluun (vuonna 2014 myönnettiin 125 000 euroa 16:lle). Tämän momentin tukikatoksi oli päätetty 15 000 euroa.

Lue lisää ja katso apurahansaajat Taiken tiedotteesta.

Lähde: Taike-tiedote 26.2.2015