Tuore verkkojulkaisu uudistaa laajasti näkökulmia tanssitaiteen historiaan 

ARTIKKELIT
Emma Vainio, 17.10.2022

Näkökulmia tanssitaiteen historiaan ja nykypäivään -kirja on ensimmäinen suomenkielinen kokoava esitys länsimaisen esittävän taidetanssin historiallisista kehityslinjoista ja pääpiirteistä. Teatterikorkeakoulun julkaisu on yleisteos, joka kuvailee, esittää ja analysoi taidetanssia 2020-luvun näkökulmista. Teoksen ovat toimittaneet Kirsi Monni, Riikka Laakso ja Hanna Järvinen.

Cullberg baletin Figure a Sea, 2015, kor. Deborah Hay. Tanssijat Vera Nevanlinna (vierailija), Alexandra Campbell ja Unn Faleide. Zodiakin co-comission-teos, joka nähtiin Zodiakissa 2017. © Urban Jörén. Kirsi Monnin artikkeli ”Havainnon kehollinen harjoittaminen” avaa Deborah Hayn praktiikkaa.

Teatterikorkeakoululla on ollut tähän asti käytössä sähköisenä oppimateriaalina Anne Makkosen toimittama Suomen tanssin historiaa, mutta päivitetylle, laajemmin tanssitaiteen historiaa koostavalle esitykselle on ollut kova tarve.

Näkökulmia tanssitaiteen historiaan ja nykypäivään -julkaisussa tarkastelu ulottuu tanssin rituaalisista käytänteistä antiikin ja baletin pitkiin historioihin, 1900-luvun taidetanssin kehityksen yksityiskohdista 2000-luvun tanssin ja teknologian vuorovaikutukseen sekä mustan esityksen ja vammaistanssin tärkeisiin teemoihin.

”Meillä on ollut tähän asti vain yksittäisiä kirjoja. Opettajat ovat koonneet eri lähteistä itse omia PowerPoint- ja muita opetusmateriaalejaan tanssin historiasta. Nyt valmistunut kokonaisuus oli välttämätöntä saada aikaiseksi”, tanssitaiteilija, tanssitaiteen tohtori Kirsi Monni avaa.

On tärkeää, että historiaa tulkitaan uusista näkökulmista

Kirja lähestyy historiaa meidän ajastamme käsin – se lukee kaanonia uudelleen, tutkii, mikä menneessä resonoi juuri nyt ja nostaa esiin myös aiemmin poissuljettuja historioita ja vähälle huomiolle jääneitä tekijöitä.

”On tärkeää, että historiaa luetaan ja tulkitaan uudelleen, uusista näkökulmista”, Monni kiteyttää.

”Perinteisesti tanssihistoriaa on kirjoitettu enemmän taiteilijalähtöisesti. On käyty läpi tietyn taiteilijan uraa ja teoksia kronologisesti. Nytkin mukana on väljä kronologia ja myös taiteilijanimiä nousee esiin, mutta asioita pyritään tarkastelemaan ilmiöiden tai taiteessa tapahtuneiden käännekohtien kautta. Mitä uutta taiteilijoiden teoksissa on tiivistynyt esiin?”

Mustan tanssin historia tuotu mukaan historiankirjoitukseen

Esimerkiksi mustan tanssin historia ei tähän asti ole tullut valkoisen tanssihistorian kaanonissa näkyville, mutta nyt se on tuotu 1900-luvun matkalle mukaan.

”Lisäksi esimerkiksi balettia on tarkasteltu tuoreella tavalla. On muun muassa kysytty, mikä on ollut baletin suhde lähteisiinsä ja lähdetty purkamaan orientalismin taustoja.”

Näkökulmia tanssitaiteen historiaan ja nykypäivään -kirja jakautuu kuuteen osioon, joista kunkin alussa on lyhyt koonti kunkin osion artikkelien sisällöstä:

Kirjan kahdeksantoista kirjoittajaa ovat aiheidensa asiantuntijoita, taiteilijoita ja tutkijoita: Mikael Aaltonen, Thomas F. DeFrant, Hanna Järvinen, Simo Kellokumpu, Aino Kukkonen, Johanna Laakkonen, Riikka Laakso, Jukka O. Miettinen, Kirsi Monni, Mirva Mäkinen, Hanna Pajala-Assefa, Riitta Pasanen-Willberg, Liisa Pentti, Manna Satama, Ari Tenhula, Anna Thuring, Vesa Vahtikari ja Hanna Väätäinen.

Verkkojulkaisun valmistuminen kesti kaiken kaikkiaan neljä vuotta. ”Kirjoitusprosessi oli monivaiheinen – teimme teosta muiden töiden ohella”, kertoo Kirsi Monni. ”Hienoa, että kirja on vihdoin valmis. Uskomme, että se palvelee myös muita kuin Teakin tanssiopiskelijoita.”