Tuottajan odotetaan olevan kuin Sveitsin armeijan linkkuveitsi – mutta taiteilijan rikoskumppani olisi Katja Sonnemannin mielestä parempi rooli

ARTIKKELIT
Sanna Kangasluoma, 23.5.2019

Tuottajan roolin kehittyminen ja tuottajan ja taiteilijan suhde ovat Katja Sonnemannin keskeisiä teemoja. Hän perusti Saksaan esittävien taiteiden tuottaja-akatemian vuonna 2018, sillä freelancetuottajista on ollut pulaa. Vapaan kentän kysymykset Suomessa ja Saksassa ovat hyvin samankaltaisia.

”Tuottajan työ on yksinäistä, eikä monelle – taiteilijallekaan – ole selvää, mikä tuottaja oikeastaan on tai miten se eroaa tuotantopäälliköstä. Tuottajaksi on ajauduttu hyvin erilaisista taustoista”, kertoo Katja Sonnemann, pitkän linjan tuottaja saksalaiselta esittävien taiteiden kentältä. Hän kävi sparraamassa tanssin ja sirkusalan välittäjäportaan kehittämishankkeen tuottajia huhtikuussa ja on tulossa pitämään tuottajan työhön liittyvää työpajaa Stretch 2019 Turku -tapahtumaan lokakuussa.

Saksan tilanne vaikuttaa kovin tutulta. Taiteilija alkaa usein työskennellä tuottajan kanssa tai palkkaa tämän, ilman että kumpikaan on selvästi ilmaissut, mitä odottaa toiselta.

Katja Sonnemann

”Jotkut taiteilijat eivät halua olla tekemisissä rahan kanssa tai siirtävät ns. ikävät asiat tuottajalle. Niinkin voi tehdä, mutta asiasta pitää puhua, se pitää sanoa suoraan”, Sonnemann toteaa.

”Esittävän taiteen tekeminen vapaalla kentällä on hyvin yrittäjähenkistä, ja freelancetaiteilijan asema muistuttaa yrittäjää. Tuottajan ja taiteilijan pitäisi pystyä keskustelemaan kaikesta, niin rahasta kuin taiteellisista ideoista strategisen ajattelun nimissä. Sillä tavoin tuottaja voi tukea taiteellisen työn ja sen tulosten kehittymistä. Esittävä taide on tiimityötä.”

Tuottajan työssä voi olla monenlaisia fokuksia, mutta tiivis kumppanuus taiteilijan kanssa on tärkeää

Sonnemannin perustama tuottaja-akatemia on nyt järjestetty kaksi kertaa. Kurssilla on kaksikymmentäkaksi opiskelijaa, jotka ovat kaikki jo tehneet työtä kentällä. Akatemia tarkoittaa kolmea neljän työpajapäivän lähiopetusjaksoa eri puolilla Saksaa koulutuksen järjestäneen kansainvälisen tuotantotaloverkoston teattereissa ja kulttuuritaloissa (Alliance of International Production Houses). Koulutuspäivillä keskitytään tuottajan rooliin, verkostoihin ja kansainväliseen työhön sekä strategiaan.

”Tuottaja on kuin Sveitsin armeijan linkkuveitsi, monitoimityökalu. Työnkuva on todella laaja”, Sonnemann kuvailee. ”Tärkeintä koulutuksessa on oppia asemoimaan itsensä, määritellä oma rooli ja oma osaamisalue. Haluanko tehdä enemmän hallintoa, budjetointia, rahoituksen hankkimista, projektinhallintaa, viestintää ja markkinointia…? Fokusointi on kaikkien kannalta hyväksi.”

”On myös tärkeää oppia neuvottelemaan taiteilijoiden kanssa ja tuomaan esiin omat odotukset”, painottaa Sonnemann. ”Oletko palveluntarjoaja vai strateginen kumppani? Miten sinun panoksesi voi tukea taiteellista työtä? Oletko pikemminkin taiteilijan ”rikoskumppani”, läheinen liittolainen?”

Esittävä taide on tiimityötä, muistuttaa Katja Sonnemann

Verkoston järjestämässä koulutuksessa on tärkeää myös se, että tuottajat tapaavat toisiaan ja jakavat kokemuksiaan ja osaamistaan. Myös koko esittävien taiteiden maiseman tuntemus kasvaa – on tunnettava kenttä, kuka tekee mitäkin, millaisella profiililla, kuka voi olla potentiaalinen yhteistyökumppani.

Tuottaja tuntee sisällön ja on strateginen linkki taiteen ja muiden alojen sidosryhmien välillä

Tuottajan kannattaa puhua taiteilijoiden kanssa työtavoista ja työn rakentumisesta, siitä mitä tuottajan työ voi olla, Sonnemann kehottaa.

”Tuottajien pitäisi voida seurata taiteellista työtä läheltä, käydä harjoituksissa. Mutta vastavuoroisesti myös taiteilijoiden pitäisi keskustella budjetista ja avata työtään tuottajalle.”

”Tuottaja tuntee taiteellisen projektin, joten hän on myös oikea henkilö miettimään viestintää ja yleisötyötä strategisella tasolla. Se ei tietenkään tarkoita, että hänen pitäisi toteuttaa se itse”, Sonnemann huomauttaa.

”Tuottaja on välittäjäasemassa: hän puhuu sekä sisällön että rahan kieltä, tekniikan ja markkinoinnin kieltä. Tuottaja on kommunikaattori, viestinviejä verkostojen, ympäristön ja taiteen välillä. Joskus tuottaja suojaa taiteilijan haavoittuvuutta, esimerkiksi presentteri saattaa mieluummin puhua tuottajan kuin taiteilijan kanssa.”

”Saksassa esittävien taiteiden kenttä on hyvin hierarkkinen. Toivon että pikku hiljaa tuottaja on taiteilijalle kuin yhtiökumppani, liittolainen – eikä palveluntarjoja tai alihankkija”, kiteyttää Sonnemann.


Kuka?

Katja Sonnemann on työskennellyt mm. Sasha Waltzin kiertuemanagerina, Berliinin Schaubühnen taiteellisessa hallinnossa ja Stuttgartin Theater der Welt -festivaalin päätuottajana. Freelancetuottajana hän alkoi työskennellä jo 2002. Vuonna 2017 hän perusti Esittävän taiteen tuottajien akatemian.

Sonnemann myös mentoroi Obliviaa Verdrängen-projektissa, ja tulee vetämään tuottajan työtä koskevan työpajan Turkuun Stretch 2019 -tapahtumaan lokakuussa 2019.