Uudenlaisia ratkaisuja opetus- ja kulttuuriministerille

ARTIKKELIT
Sanna Rekola, 9.6.2015

Tanssin Tiedotuskeskus toimitti 8.6.2015 uudelle opetus- ja kulttuuriministerille Sanni Grahn-Laasoselle ja tämän avustajalle Paula Siltaselle sekä erityisavustajille Kristiina Kokolle ja Matias Marttiselle viestin jakaakseen ajankohtaista tietoa suomalaisesta tanssista sekä kiinnittääkseen päättäjien huomion tanssin potentiaaliin yhä paremmin voivan Suomen rakentamisessa.

Viesti kokonaisuudessaan alla.

Tanssillinen tervehdys!

Hyvä Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, avustaja Paula Siltanen sekä erityisavustajat Kristiina Kokko ja Matias Marttinen,

Suomalainen tanssin kenttä haluaa onnitella teitä tärkeästä tehtävästä. Samalla haluamme jakaa paitsi ajankohtaista tietoa suomalaisesta tanssista, myös kertoa sen laajemmasta potentiaalista osana yhä hyvinvoivempaa Suomea.

Viime vuonna lähes 0,5 miljoonaa suomalaista kävi katsomassa tanssia. Vuoden 2013 Eurobarometrin mukaan jopa 15 % suomalaisista oli harrastanut tanssia viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tanssi koskettaa yhä useampaa suomalaista myös soveltavan taidelähtöisen tanssin kautta. Tanssitaide tuo iloa ja hyvinvointia muun muassa kouluissa, vanhainkodeissa, erityisnuorten ja vammaisten parissa.

Yhdistävä ja inhimillinen tanssi tarjoaakin uudenlaisia vastauksia yhteiskuntamme kehittämishaasteisiin. Näitä ratkaisuja esittelee Tanssin Tiedotuskeskuksen vetämän kansainvälisen Think tankin laatima raportti: Recommendations for a Sustainable Nordic and Baltic Dance Field – Keðja Sustainability Think Tank Report 2015 (pdf). Raportti tarjoaa sekä tanssin kentälle että yhteiskunnallisille päättäjille ja rahoittajille uudenlaisia ratkaisuja kestävistä toiminta- ja rahoitusmalleista, jotka ovat sovellettavissa myös muille taiteen aloille. Ydinperiaate on, että paitsi että tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, myös tanssin kentän on uusiuduttuva ja avauduttuva yhä syvällisemmälle yhteistyölle eri sektorien kanssa.

Tanssin kentän keskeinen kehittämishanke on Tanssin talo. Syksyllä 2014 Jane ja Aatos Erkon säätiö myönsi hankkeelle 15 miljoonan ehdollisen rahoituksen uudisosan rakentamiseen. Rahoituksen ehtona on julkisen rahoituksen riittävä taso sekä investointiin että talon toiminnan rahoitukseen. Lahjoituksen varmistamiseksi tulisi saada aikaan puitesopimus rahoituksesta syksyllä 2015. Tanssin talo luo omalta osaltaan kestävän taidetoiminnan edellytyksiä: se tarjoaa paitsi tanssin ammattilaisille harjoitus- ja esitystilan, myös yleisöille avoimen kohtauspaikan.

Annamme mielellämme lisätietoa suomalaisen tanssin nykytilasta ja potentiaalista.

Tanssillisin terveisin,
Sanna Rekola

Toiminnanjohtaja, Tanssin Tiedotuskeskus
Hallituksen puheenjohtaja, Tanssin talo ry

Tanssin Tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöt ovat: Suomen Kansallisbaletti, Suomen Nuorisoseurat, Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry, Suomen Teatterit ry, Suomen Tanssiopettajain Liitto, Suomen Tanssioppilaitosten Liitto, Suomen Tanssi- ja sirkustaiteilijain Liitto, Suomen Tanssiurheiluliitto, Teatterikeskus ry, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Zodiak – Uuden tanssin keskus.

 

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.