Uudet taidetoimikunnat ja jäsenet 2017–2018

ARTIKKELIT
Sanna Kangasluoma, 26.10.2016

Ensi vuoden alussa aloittavat toimikunnat ovat yhtä laaja-alaisia kuin nykyiselläkin kaudella, mutta entisiä taiteenalakohtaisia jaostoja ei toimikuntiin ensi kaudella tule. Vertaisarviointi pyritään kuitenkin turvaamaan käyttämällä asiantuntijoita myös toimikuntien ulkopuolelta.

Taideneuvosto päätti, että ensi vuoden alusta aloittavat toimikunnat ovat yhtä laaja-alaisia kuin nykyiselläkin kaudella. Valtion taidetoimikuntia on edelleen seitsemän ja alueellisia taidetoimikuntia 13.

Tanssitaide kuuluu esittävien taiteiden toimikuntaan, joka päättää myös näyttämö-, sirkus-, performanssi- ja esitystaiteen apurahoista ja palkinnoista. Esittävien taiteiden toimikunnan puheenjohtajaksi 2017–2018 valittiin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koreografian professori Kirsi Monni.

Taideneuvosto päätti myös, että taiteenalakohtaisia jaostoja ei perusteta. Jaostot ovat koostuneet kunkin alan asiantuntijoista ja toimineet taidetoimikuntien työrukkasina, jotka ovat arvioineet kaikki alakohtaiset hakemukset. Vuosina 2015-2016 tanssitaiteen jaoston on muodostanut viisi asiantuntijaa, joista neljä on ollut esittävien taiteiden toimikunnan jäseniä.

”Nyt koko toimikunnasta tulee samalla työjaosto”, toteaa taideneuvoston jäsen Pirjo Yli-Maunula. ”Ajatus on, että ne jotka päättävät, myös valmistelevat.”

Ilmeisesti tässä haetaan selvennystä siihen, mikä on taidetoimikunnan rooli ja tehtävä – ja toisaalta myös taideneuvoston rooli, toteaa Kirsi Monni.

”Taustalla on varmaankin kysymys siitä, mikä on taidetoimikuntien tehtävä. Kun alakohtainen työjaos on tehnyt konkreettisen työn hakemuspinon kanssa, mutta päätöksen on tehnyt viime kädessä toimikunta, se on aiheuttanut epäselvyyttä toimikunnan roolista”, pohtii puheenjohtajana ensi vuonna aloittava Kirsi Monni, joka toimii vielä tämän vuoden loppuun asti tanssijaostossa ja esittävien taiteiden toimikunnassa.

Laajan esittävien taiteiden toimikunnan työmäärää lisää ja vaikeuttaa sen monialaisuus: siinä on niputettu yhteen neljä taiteenalaa. Hakemuksia on liian paljon, jotta kaikki toimikunnan jäsenet voisivat lukea kaiken. Rahatkaan eivät ole yhteisiä.

”Jaettavat rahat ja avustukset, tai ainakin hyvin suuri osa niistä, on korvamerkitty kullekin taiteenalalle kuuluviksi. Liikkumavaraa ei paljon ole”, Kirsi Monni huomauttaa.

Hakemusten käsittelyn läpinäkyvyys tulisi säilyttää

”Riittääkö toimikunnan asiantuntemus kaikille aloille, joita se edustaa? Esimerkiksi tanssialan asiantuntijoita on uudessa toimikunnassa vain kolme. Asiantuntemusta, erityisesti alueellista, on ehdottomasti täydennettävä”, Monni huomauttaa.

Taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen vastaa Taiken tiedotteessa näin: ”Taiteenalakohtainen vertaisarviointi turvataan hyödyntämällä asiantuntemusta yli toimikuntarajojen. Lisäksi ehdotettuja mutta toimikuntien ulkopuolelle jääneitä asiantuntijoita on tarkoitus saada mukaan hakemusten arviointiin.”

Taiken mukaan ulkopuolisena asiantuntija-apuna käytetään ensisijaisesti alueellisten taidetoimikuntien tai muiden valtion taidetoimikuntien jäseniä ja toissijaisesti muita taiteenalan asiantuntijoita.

”Miten tällainen täydennys toteutetaan? Kuka päättää, ketkä kutsutaan kulloinkin asiantuntijoiksi? Käsittelyjen läpinäkyvyys kentälle olisi tärkeää”, Kirsi Monni toteaa.

Uusi toimikunta järjestäytyy tammikuussa. Vanhat toimikunnat ja jaostot toimivat vielä tämän vuoden loppuun ja esimerkiksi toiminta-avustukset vuodelle 2017 käsittelee vielä vanha jaosto.


Taideneuvosto ja taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä. Toimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla alallaan ja alueellaan. Toimikunnat jakavat apurahoja ja palkintoja vuositasolla yhteensä 21,7 miljoonaa euroa. Lisäksi ne arvioivat Taiken päätösvallassa olevat yhteisöjen avustushakemukset.


Esittävien taiteiden toimikunta 2017–18

Puheenjohtaja: Kirsi Monni, professori, Helsinki

Jäsenet:

Mikael Aaltonen, tuottaja, Helsinki
Kimmo Hietanen, sirkustaiteilija, Helsinki
Saara Juvonen, kulttuurituottaja, Helsinki
Aino Kivi, teatteriohjaaja, Joensuu
Taina Kopra, sirkustirehtööri, ohjaaja, Tampere
Antti Mattila, lavastaja, Helsinki
Reetta Ristimäki, oopperalaulaja, näyttelijä, Helsinki
Lotta Skaffari, asiamies, Tampere
Joachim Thibblin, teatterinjohtaja, Paattinen
Johanna Tuukkanen, taiteellinen johtaja, performanssitaiteilija, Kuopio
Vesa Tapio Valo, dramaturgi, ohjaaja, Helsinki

Tanssitaiteen asiantuntijoita alueellisissa toimikunnissa

Hämeen taidetoimikunta 2017-18

Puheenjohtaja: Mia Mironoff, tanssitaiteilija, Lahti

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta 2017-18

Susanna Kivinen, tanssinopettaja, Lappeenranta

Keski-Suomen taidetoimikunta 2017-18

Miia Elivuo, tanssipedagogi, tanssija, Jyväskylä

Pirkanmaan taidetoimikunta 2017-18

Miika Riekkinen, tanssin lehtori, Tampere

Pohjanmaan taidetoimikunta 2017-18

Annika Sillander, toiminnanjohtaja, Maalahti

Pohjois-Karjalan taidetoimikunta 2017-18

Puheenjohtaja: Ulla Mäkinen, tanssin koulutuksen johtaja, Outokumpu

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta 2017-18

Puheenjohtaja: Petri Kauppinen, tanssitaiteilija, koreografi, Oulu

Pohjois-Savon taidetoimikunta 2017-18

Eeri Pihlajakari, tanssin opettaja, Kortejoki

Uudenmaan taidetoimikunta 2017-18

Hannele Niiranen, tanssitaiteilija, Helsinki

Varsinais-Suomen taidetoimikunta 2017-18

Satu Tuittila, tanssitaiteilija, Raisio