Valtio on päättänyt tukea Tanssin taloa

ARTIKKELIT
Lähde: OKM, 3.12.2015

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on päättänyt valtion osallistumisesta Tanssin talon uudisrakennuksen ja toiminnan rahoitukseen, kertoo tänään saapunut OKM:n tiedote. Edellytyksenä on, että Jane ja Aatos Erkon säätiö ja Helsingin kaupunki osallistuvat hankkeeseen.

Valtio osallistuu Tanssin talon uudisrakennuksen rahoittamiseen yhteensä enintään 6 miljoonan euron valtionavustuksella aikaisintaan vuodesta 2018 alkaen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 27 miljoonaa euroa. Valtionavustus on enintään samansuuruinen kuin Helsingin kaupungin hankkeelle myöntämä avustus.

Tanssin talo esitetään sijoitettavaksi osaksi Kaapelitehtaan kokonaisuutta, rakennuksesta vapautuviin tiloihin ja niihin liittyvään uudisrakennusosaan. Tanssin talo käsittää tanssin esitys- ja harjoitustilat. Suunnitelmien mukaan rakentaminen ajoittuisi vuosille 2018 ja 2019.

Lisäksi valtion tarkoituksena on osallistua Tanssin talon toiminnan rahoitukseen vuosittain yhteensä enintään 650 000 eurolla. Valtion rahoitus osoitetaan Tanssin talon toiminnassa ammattimaisen taidetanssin tukemiseen.

Jane ja Aatos Erkon säätiö on 1.10.2014 myöntänyt Tanssi talo- hankkeelle 15 miljoonan euron suuruisen avustuksen ehdollisena. Avustuksen ehtona on muun muassa, että Helsingin kaupunki ja valtio osallistuvat hankkeeseen riittävällä panostuksella.

– Tanssin talo on historiallinen teko suomalaisen tanssin edistämiseksi. Tanssi on kasvava harrastaja- ja taidemuoto, ja tällaiselle tilalle on ollut pitkään tarve. Hienoa, että vaikeassa taloustilanteessa voimme tehdä merkittävän panostuksen suomalaiseen kulttuuriin ja luoda tanssitaiteelle vahvemman aseman yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, painottaa opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen.

Tanssin harrastajille talo tarjoaa tilaa harrastaa ja mahdollisuuden syventää omaa harrastustaan. Ammattilaisille tanssin talo toimisi myös vierailuteatterina. Se tarjoaisi mahdollisuuden myös elinkeinoelämälle hyödyntää tilaa asiakaskohtaamisiin ja työhyvinvointiin.

Valtionavustus uudisrakennuksen rahoittamiseen maksettaisiin jälkirahoitteisena vuosittain vähintään yhden miljoonan euron suuruisina maksuerinä aikaisintaan vuodesta 2018 alkaen. Valtionavustuksen ensimmäinen erä myönnetään rakennushankkeen rakennustöiden käynnistyessä. Valtionavustuksen myöntämisessä noudatetaan kulttuuritilojen peruskorjausavustuksiin myönnettäviä käytäntöjä ja ehtoja.

Valtion osallistuminen toiminnan vuosittaiseen rahoitukseen edellyttää, että Tanssin talon toiminta ja sen ylläpitäjä täyttävät valtionosuuden saamisen edellytykset. Enintään 650 000 euron rahoituksesta on tarkoitus myöntää 200 000 euroa valtionavustuksena ja 450 000 euroa valtionosuuksina kohdentamalla uudelleen vastaava määrä Helsingin Kaupunginteatterin toimintaa Tanssin talolle.

– Tämä rahoitussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Toivon, että Helsingin kaupunki ja Helsingin Kaupunginteatteri löytävät yhdessä toteuttamistavan ratkaisulle, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Arvioitu tukitarve Tanssin talon käyttötaloudelle on uudisrakennuksen rakennusvaiheen päättymisen ja toiminnan käynnistymisen jälkeen 1,334 miljoonaa euroa vuodessa. Valtionosuudet ja valtionavustukset maksetaan sillä edellytyksellä, että eduskunta osoittaa valtion talousarviossa tarvittavat määrärahat.

Helsingin kaupunginhallitus käsittelee asiaa ensi maanantain kokouksessaan.