Viime vuosi oli koronasta huolimatta vilkas hankevuosi Tanssin tiedotuskeskukselle

ARTIKKELIT
Sanna Kangasluoma, 11.5.2022

Tanssin tiedotuskeskuksen vuosikertomus 2021 on julkaistu. Viime vuosi oli tanssialalle toinen perättäinen koronavuosi, mikä työllisti myös Tiedotuskeskusta. Vuosi 2021 näyttäytyy kuitenkin aktiivisena hankkeiden vuotena, jolloin toteutettiin, edistettiin ja kehitettiin useita olemassaolevia ja uusia projekteja.


Lue lisää

Tanssin tiedotuskeskuksen vuosikertomus 2021 (pdf)

Lataa Tanssin tiedotuskeskuksen vuosikertomus 2021 (klikkaa kuvaa)

Toiminnastamme yleisesti ja toimintasuunnitelma ›

Viime vuosi oli tanssialalle toinen perättäinen koronavuosi. Pandemian myötä määrätyt rajoitukset, tiuhaan vaihtuneet tilanteet ja kentän toimijoiden ahdinko työllistivät Tiedotuskeskusta ja vaativat henkilökunnalta joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä.

Tilaisuudet, työpajat, keskustelut ja kohtaamiset kansainvälisten presentterien kanssa siirrettiin verkkoon, jossa ne tavoittivat hyvin osallistujia kaikkialta Suomesta.

Elo-syyskuulle sijoitettua Performing HEL -katselmusta valmisteltiin veitsenterällä, viranomaismääräyksiä seuraten. Lopulta se saatiin toteutettua hybridinä, ja kansainvälisiä vieraitakin saapui mukavasti paikalle.

Ice Hot Nordic Dance Platformin piti toteutua Helsingissä pian vuodenvaihteen jälkeen, ja sen eteen tehtiin hartiavoimin töitä koko syksy 2021, mutta tammikuussa jouduttiin tekemään päätös tapahtuman siirtämisestä helmikuulta kesä-heinäkuun vaihteeseen.

Venäjä-ohjelmaan matkustusrajoitukset vaikuttivat selvästi – vaihtoa ja kohtaamisia oli mahdoton järjestää aikaisemmassa mittakaavassa. Osa Venäjä-ohjelmastakin toteutettiin etätilaisuuksina ja -työpajoina.

Yhdeksän avainlukua

Tanssin tiedotuskeskuksen toiminnan avainlukuja vuodelta 2021.

Koronapandemialle ei kuitenkaan annettu periksi eikä lamaannuttu, sillä kansainvälisten hankkeiden kehittämistä ja uusien hankkeiden luomista olosuhteisiin sopeutuen jatkettiin aktiivisesti.

Vuonna 2021 käynnistettiin ​​Erasmus+ -rahoitteinen Digital Leap -hanke, jossa kehitetään sirkuksen ja tanssin alojen digitaalista osaamista. Loppusyksystä tehtiin suunnitelma Performing HEL -katselmuksen digitaalisen ulottuvuuden kehittämisestä ja seuraavan katselmuksen järjestämisestä vuonna 2023 – hankkeelle saatiin avustusta EU:n elpymis- ja palautumisvälineestä (okm:n luovien alojen rakennetuki).

Kotimaassa Kohti uusia näyttämöitä (KUN) -hanke tähtää kiertämisen ja vierailuesitysten lisäämiseen, ja tällä tavoin sirkuksen ja tanssin saatavuuden parantamiseen kaikkialla Suomessa. Hankkeessa järjestettiin useita online-tilaisuuksia, joissa kohtasivat vapaat ryhmät, vos-teatterit ja kuntatoimijat.

Monia hankkeita toteutettiin ja suunniteltiin yhdessä Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa, koska alojen tarpeet ovat monin osin yhteneväiset.

Tiedotuskeskuksen oman toiminnan kehittämistä pohjustettiin ammattilaiskentälle suunnatulla kyselyllä ja haastattelututkimuksella Tiedotuskeskuksen palveluista ja kentän ajankohtaisista haasteista. Yksi tärkeimmistä ja suosituimmista Tiedotuskeskuksen palveluista on viestintä tanssialan asioista sekä ammattilaisille että laajemmin yhteiskunnassa.

Tanssialan ilmoitustaulu säilyttää suosionsa vuodesta toiseen ja vaikka koronan vuoksi toimintaa alalla oli viime vuonna hieman aikaisempaa vähemmän, ilmoituksia julkaistiin lähes 500. Tanssialan uutisia ja artikkeleita kirjoitettiin ja julkaistiin vuoden aikana suomeksi ja englanniksi yli 180.

Tanssin tiedotuskeskus kokoaa ja julkaisee vuosittain tanssin esitys- ja katsojatilastot sekä vapaan kentän taloustilastot aina edelliseltä vuodelta. Viime vuonna julkaistiin koronavuoden 2020 tilastotiedot, joissa kaikki kuvaajat osoittivat alaspäin: vuonna 2020 tanssin esitykset vähenivät poikkeusoloissa puoleen ja katsojista menetettiin 70 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tilastot kokosi Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa yhteinen tilastonlaatija; toimivaa käytäntöä on jatkettu jo usean vuoden ajan.

Tanssin tiedotuskeskus saa perustoimintaansa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankerahoitusta saatiin vuonna 2021 Erasmus+ ja NextGenerationEU-ohjelmista, Jane ja Aatos Erkon Säätiöltä, Jenny ja Antti Wihurin rahastolta, Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta ja Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä.

Yhteistyön tekeminen on yksi Tiedotuskeskuksen toiminnan kulmakivistä. Yhteistyötä tehdään jatkuvasti kymmenien organisaatioiden kanssa kotimaassa ja ulkomailla. Vuonna 2021 yhteistyökumppaneita oli yli 70.

Vuonna 2021 Tiedotuskeskuksessa oli neljä vakituista ja viisi määräaikaista työntekijää.