Vos-leikkaukset kolahtavat tanssiryhmien henkilöstökustannuksiin ja freelancerien palkkaukseen

ARTIKKELIT
Tiia Lappalainen, 17.1.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön teatterien ja orkesterien valtionosuuksien leikkaukset jatkuvat suunnitellun mukaisesti myös tänä vuonna – toisin sanoen vos-teattereiden ja tanssitoimijoiden valtion tukea leikataan keskimäärin 3,4 prosenttia. Leikkaukset vaikuttavat erityisesti toimijoiden kykyyn työllistää – edellisvuoden tapaan ei enää ole myöskään mahdollisuutta hakea hankerahoitusta työllisyyden parantamiseen.

Leikkaukset osuvat erityisesti tanssin toimijoihin, joilla valtionosuuden merkitys on muita teattereita korostuneempi vähäisempien kaupungintukien johdosta. Julkisen tuen kokonaispottiin kohdistuva leikkaus on siis suhteellisesti suurempi.

”Tanssitoimijat ovat vos-leikkausten osalta huomattavasti haavoittuvammassa asemassa kuin puheteatterit, joiden kaupungin tuki kattaa vos-järjestelmän hengen mukaisesti noin kolmanneksen niiden kokonaismenoista. Tilanne tulisi huomioida joko nostamalla kaupungin tukea tai pienentämällä tanssiin kohdentuvia vos-leikkauksia. Näin ei ikävä kyllä ole ainakaan meidän kohdallamme tapahtunut”, Tero Saarinen Companyn toiminnanjohtaja Iiris Autio sanoo.

TSC:n kohdalla vuoden 2016 vos-leikkaus tarkoittaa 12 000 euroa ja se kohdistetaan palkkakustannuksiin. Käytännössä se tarkoittaa, että freelancereita voidaan työllistää aiottua vähemmän.

Vierailuista leikataan

Myös Aurinkobaletilla leikkaukset kohdistuvat henkilöstökuluihin, sillä muista kuluista tinkiminen on mahdotonta.
”Kiinteistö- ja tuotantokuluista ei pysty tikistämään. Teknisen henkilökunnan määrä on jo nyt alimitoitettu, ja toimistohenkilökunta on osa-aikaisissa työsuhteissa”, toiminnanjohtaja Katja Lehmussaari sanoo.

”Leikkaukset tarkoittavat käytännössä sitä, että suurempien teosten tuottamiseen on entistä vähemmän mahdollisuuksia. Vierailijoiden palkkatariffit ovat nousseet viime vuosien aikana muutoinkin jo niin hurjasti, että se tietysti vaikuttaa asiaan. Määräaikaisten tanssijasopimusten osalta tilanne on toistaiseksi avoin.”

Tanssiteatteri MD:llä leikkaukset kohdistuvat vierailijaleikkauksiin, toiminnanjohtaja Anniina Kumpuniemi kertoo. MD kärsii myös kerrannaisvaikutuksista, sillä Tampereen työväen teatteri on perunut keväältä produktion, jossa oli mukana MD:n tanssijoita.

Pelkona htv-menetykset

Tanssiteatteri Raatikon toiminnanjohtaja Ulla Jarla muistuttaa, että palkkakulujen pienenemisessä on vaarana henkilötyövuosien määrän lasku, jolloin henkilötyövuosiin sidottu vos-tulo laskee entisestään.

”Supistukset pienentävät palkkaamisen mahdollisuuksia, kun palkat nousevat vuosittain, mutta palkkaamiseen saatava tulo pienentyy. Lipputulot lapsille esityksiä tekevässä teatterissa ovat huipussaan. Mahdollisuuksia nostaa lipun hintaa ei ole, eivätkä kunnat pysty tällä hetkellä kompensoimaan vos:een tehtäviä supistuksia”, Jarla sanoo.

Lehmussaaren mukaan vos-leikkaukset ovat tanssin toimijoille iso pohdinnan paikka.

”Meidän pitää totta kai koko ajan pohtia, miten oman rahoituksen osuutta voitaisiin kasvattaa. Mutta lipputuloilla sitä ei pystytä nostamaan eikä sponsoriraha pelasta ketään, sillä tanssin kohdalla näkyvyys on pientä. Meillä on 110 hengen katsomo. Vaikka se olisi täynnä, sillä ei pystytä kattamaan tuotantokuluja”, Lehmussaari sanoo.

”On tämä aikamoinen palapeli miettiä.”

 

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.