X Dance Festival 2018

Community Dance|Contemporary dance

X dance festival is an inclusive dance festival promoting diversity. This year the festival has performances, choreographic labs, workshops and more.

7.06.18
Merikaapelihalli, Kaapelitehdas
19:00: (Otteita) TOO MUCH, TOO YOUNG: Liisa Pentti & Co.

8.06.18
ANNANTALO 8.6 KLO 16-18
Mielikuvitukselliset tanssit lapsille ja perheille Annantalon pihassa. Pieniä esityksiä, avoimia työpajoja ja puuhaa, dj ja kahvila. Ulkoilmatapahtuma.

VÄRISEVÄT KESÄVARPAAT: Tanssien, musisoiden ja maalaten. Lasten taideleirin päätösesitys kaikille aisteille. Yhteistyössä Sanna Kuusisto/Annantalo, HAM ja Pohjois-Helsingin bändikoulu.

MISSÄ MINUN RAJANI OVAT?: Ihanat -tanssiryhmän työpaja, jossa osallistujat pääsevät teippaamaan, piirtämään ja maalaamaan omia ja toistensa ääriviivoja. Kuvista syntyy lavaste Ihanat tanssiryhmän esitykselle, joka jatkuu heti työpajan jälkeen. Koreografi ja ohjaus Riina Hannuksela.

ROUTE 6353 (otteita ja työpaja): Koreografi: Favela Vera Ortiz, Tanssijat: Titta Court ja Julie Cleves

9.06.18
Merikaapelihalli, Kaapelitehdas
10:00-12:00: KOREOGRAFINEN LABORATORIO: INVALID:DATED vetäjInä Matt Shilcock (AU) ja työryhmä
14:00-15:00: PANEELIKESKUSTELU – Tapaaminen koreografien kanssa; Liisa Pentti, Matt Shilcock (AU), Favela Vera Ortiz, Georgie Goater (NZ), Elina Sarno and Annika Silander

15:30-17:00: KOREOGRAFINEN LABORATORIO: ROUTE 6353 vetäjinä Favela Vera Ortiz ja työryhmä
17:15-18:00 TANSSIELOKUVIA: The Eye Of The Norm (SE), INterRupt: Lau Lukkarila (AT), INterRupt: Sally Davison (FI)

Zodiakin Sali ja Lämpiö
19.00 TOO MUCH, TOO YOUNG (ensi-ilta): Liisa Pentti & Co.(40 min) @Sali
19.50: URBANTURE: Koreografia: Ilona Kenova, Tanssi: Marjukka Savolainen, Skenografia: Jenny Olkkonen (10 min) @Lämpiö
20.15: PATELLA – FLOATING BONE: Kaaos Company (50 min) @Sali

10.06.18
Merikaapelihalli, Kaapelitehdas
12:00 -13:00 TANSSIELOKUVIA: The Eye Of The Norm (SE), INterRupt: Lau Lukkarila (AT), INterRupt: Sally Davison (FI)
13.00-14.30: TYÖPAJA: Dances to a Beat / Anna rytmin viedä: Kati Korosuo
15.00-17.00: KAAOS KOLLEKTIIVIN TYÖPAJA: Improvisaatiotyöpaja sekä Kaaos Kollektiivin jäsenten improesitys.

19.00: ALKEMIK KONNECTIONS (ensi-ilta): Koreografia & tanssi: Matt Shilcock, Melinda Tyquin & Kaaos Company (40 min) @Sali
19.45: CAN I SEE YOU: Koreografia & tanssi: Annika Sillander, Nanna Rahikainen & Eeva Simons (10 min) @Lämpiö
20.10: Zodiakin näyttämö: ROUTE 6353 (ensi-ilta): Koreografia: Favela Vera Ortiz, Tanssijat: Titta Court ja Julie Cleves, Skenografia: Lotta Esko, Äänisuunnittelija: Johanna Storm. (45 min) @Sali

Liput
Festivaalipassi: 2 päivän passi 30€ // 1 päivän passi 20€
Koreografinen laboratorio / Työpaja 7€ kpl (alehinta 5 € kpl mikäli osallistuu kaikkiin)
Iltaohjelma (@ Zodiak): 15€/12€ aleryhmät (molemmat illat 25€/20€), ryhmät 10 €/hlö (yli 10 hlön ryhmät

LIPUT TULEVAT MYYNTIIN 11.05.18 Holvi Shopissamme (https://holvi.com/shop/danceabilityfinland/).

IN ENGLISH

7.06.18
Merikaapelihalli, Kaapelitehdas
19:00: (DEMO) TOO MUCH, TOO YOUNG: Liisa Pentti & Co.

8.06.18
CHILDREN’S X FESTIVAL AT ANNANTALO GARDEN 16-18
A playful afternoon with dance for kids and families. Small performances, open dance workshops and activities, DJ and café. Outdoor event.

TREMULOUS SUMMER TOAS: Dance, music and visual art in the Annantalo garden. Works are made during kids’ art summer camp. Production Sanna Kuusisto/Annantalo, HAM and Band School of Northern Helsinki.

WHERE ARE MY BOUNDARIES? Dance group Ihanat: workshop and performance. Choreographer Riina Hannuksela.

ROUTE 6353 excerpts & workshop. Choreography: Favela Vera Ortiz, Dancers: Titta Court & Julie Cleves

9.06.18
Merikaapelihalli, Kaapelitehdas
10:00-12:00: CHOREOGRAPHIC LAB: INVALID:DATED with Matt Shilcock (AU) and working group
14:00-15:00: PANEL DISCUSSION – Meet the choreographers; Liisa Pentti, Matt Shilcock (AU), Favela Vera Ortiz, Georgie Goater (NZ), Elina Sarno and Annika Silander
15:30-17:00: CHOREOGRAPHIC LAB: ROUTE 6353 with Favela Vera Ortiz and working group
17:15-18:00 DANCE FILMS: The Eye Of The Norm (SE), INterRupt: Lau Lukkarila (AT), INterRupt: Sally Davison (FI)

Zodiak Stage and Lobby, Kaapelitehdas
19:00: TOO MUCH, TOO YOUNG (premiere): Liisa Pentti and Co.(40 mins) @Stage
19:50: URBANTURE: Choreography: Ilona Kenova, Dancer: Marjukka Savolainen, Scenography: Jenny Olkkonen (10 mins) @Lobby
20:15: PATELLA – FLOATING BONE: Kaaos Company (50 mins) @Stage

10.06.18
Merikaapelihalli, Kaapelitehdas
12:00 -13:00 DANCE FILMS: The Eye Of The Norm (SE), INterRupt: Lau Lukkarila (AT), INterRupt: Sally Davison (FI)
13.00-14.30: WORKSHOP: Dances to a Beat: Kati Korosuo
15.00-17.00: KAAOS KOLLEKTIIVI WORKSHOP: Improvisation workshop followed by an improvised performance with members of Kaaos Kollektiivi.

Zodiak Stage and Lobby, Kaapelitehdas
19.00: ALKEMIK KONNECTIONS (premiere): Choreographers & Performers: Matt Shilcock, Melinda Tyquin & Kaaos Company (40 mins) @Stage
19.45: CAN I SEE YOU: Choreographers & Dancers: Annika Sillander, Nanna Rahikainen & Eeva Simons (10 mins) @Lobby
20.10: ROUTE 6353 (premiere): Choreography: Favela Vera Ortiz, Dancers: Titta Court & Julie Cleves, Scenography: Lotta Esko, Sound Design: Johanna Storm. (45 mins) @Stage

Ticket Prices
Festival Pass: 2 Day: 30€ // 1 Day 20€
Choreographic Labs / Workshops 7€ each (discount 5€ to participate in all).
Evening Performance Program: 15€/12€ concession (Both Evenings 25€/20€ concession), Groups above 10:10 € per person.

TICKETS WILL BE FOR SALE FROM 11.05.18 at our Holvi Shop (https://holvi.com/shop/danceabilityfinland/

Kaaos Company Festival Page

X Dance Festival 2018

X Dance Festival 2017 Excerpts

Katja Juhola

Performances

Buy tickets
Map

8 June Annantalo, 9-10 June Merikaapelihalli Daytime Events/ Zodiak Stage Evening Performances

Tallberginkatu 1, Helsinki

9.6.2018

7PM

Premiere

10.6.2018

7PM

Premiere