114 markets and no event

Cécile Ballyn ja Akseli Aittomäen yhteistyö on esitys talouden ilmiöistä: rahoitustalouden vallasta, kirjanpidosta ja tuottavuudesta. Tekijät tutkivat arvonmuodostuksen logiikkaa uusliberaalissa maailmassa – väliin analyyttisesti, väliin intuitiivisesti, politiikan tai poetiikan näkökulmista, dokumentoivasti ja fiktiivisesti.

“Big banks, small banks, I like to make money.”

Esityksen tekeminen alkoi kysymyksellä arvon luonteesta: miten arvoa määritellään ja tuotetaan, ja miten sen tuottamisen olosuhteet vaikuttavat elämäämme? Keskeisiksi aihealueiksi muodostuivat ‘finansialisaatio’, rahoitustalouden ja sijoitustoiminnan valta yhteiskunnassa, sekä kirjanpidon kyky määritellä organisaatioiden, yhteiskuntien ja yksittäisten ihmisten toiminnan tavoitteet.

*114 markets and no event* esittää puheita, liikettä, demonstraatioita ja videoita – se on jotakin esityksellisen kokeen ja taiteellisen konferenssin välimaastosta, raportti yhdestä tutkimusretkestä rahoituskapitalismin ja kirjanpidon maailmoihin ja niiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Konsepti, koreografia ja esiintyminen: Cécile Bally ja Akseli Aittomäki

Teos Höyhentämön internetsivuilla

Esitykset

Map

Höyhentämö

Korkeavuorenkatu 17, Helsinki

26.1.2018

19.00

27.1.2018

19.00

28.1.2018

17.00