Akseli Aittomäki: Ops & dominio – Leviatan Liquida

Nykytanssi

Z-free-jaksollaan Aittomäki etsii ja tutkii konkreettisia ja fyysisiä esitysmahdollisuuksia tutkimusteemoihin liittyen.

Miten tuottava ruumis tuotetaan? Miten rahoitustalous muovaa kokemustamme ja toimintaamme? Millaista ruumiillista harjoittamista tai kokemusmaailmaa vallitsevan järjestelmän vastustaminen tai muuttaminen voi tarkoittaa, edellyttää tai tuottaa? Miten kokemuksemme yhteiskunnassa elämisestä liittyy maailmantalouteen tai ilmastonmuutokseen?

Tanssitaiteilija Akseli Aittomäen kiinnostuksen kohteena on erityisesti kolme yhteiskunnallista kehitystä: 1. ’finansialisaatioksi’ kutsuttu yhteiskunnallinen kehitys, jolla voidaan ymmärtää erilaisten toimien arvioimista ja vertailua rahoitustalouden kriteerein; 2. poliittinen osallistuminen, yhtäältä ’parlamentaarisen osallistumisen’ kriisinä, sekä toisaalta aktivismin tarjoamina näkyminä; 3. ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset ja yhteiskunnalliset paineet.

Z-free-jaksollaan Aittomäki etsii ja tutkii konkreettisia ja fyysisiä esitysmahdollisuuksia tutkimusteemoihin liittyen. Työskentelyn taiteellinen näkökulma on yhtäältä kokemuksellinen: se käsittelee yhteiskuntaan osallistumisen kokemusta ja merkityksiä, ja poliittisten ilmiöiden vaikutusta konkreettisen kokemusmaailmaan.

Aittomäkeä kiinnostaa erityisesti, se miten ihmiset voivat sijoittua ’konformismin ja aktivismin välimaastoon’ – osallistumme vallitsevan järjestelmän ylläpitoon yksinkertaisesti jo elämällä siinä, ja kuitenkin meillä on myös mahdollisuus pyrkiä muuttamaan yhteiskuntaa. Toisaalta hän pyrkii muodostamaan jonkinlaista ’datataidetta’ tai ’tietotaidetta’, jossa tilastollista, yhteiskunnallista ja tieteellistä tietoa käytetään taiteellisen työn materiaalina.

Teoksesta Zodiakin sivuilla

Esitykset

Map

Zodiak studio B2

Tallberginkatu 1, Helsinki

15.5.2018

17.00

16.5.2018

17.00