BARKER | Jaakko Nieminen ja NOM KOLLEKTIV: Vulnerability

Esitys

NOM KOLLEKTIV -ryhmän uusi teos Vulnerability on tutkimus yhteiskunnallisen kehon ja tanssijan poikkeuksellisen astivaisen kehon maailmoihin.

Huom! Esitykset Barkerin, Turun vapaan taiteen näyttämön uusissa tiloissa Turun keskustassa!

Vulnerability

NOM KOLLEKTIV -ryhmän uusi teos Vulnerability on tutkimus yhteiskunnallisen kehon ja tanssijan poikkeuksellisen astivaisen kehon maailmoihin. Vulnerability jatkaa NOM KOLLEKTIV -ryhmän, yhteiskunnan ja yksilön kehon välistä suhdetta pohtivien teosten sarjaa. Kehollinen taide tarjoaa hedelmällisen kentän tutkia ja analysoida haavoittuvaisuuden moniselitteistä sosioekonomista käsitettä.

Haavoittuvaisuus on nähty historian saatossa sekä hyveenä että heikkoutena.Haavoittunut on samaan aikaan uhri ja emotionaalinen subjekti. Valta-asetelman sekä voimasuhteiden käsite on olennainen puhuttaessa haavoittuvaisuudesta. Etenkin esitystilanteessa viritetty tanssijan keho kantaa mukanaan alati muuttuvaa ja potentiaalisesti haavoittuvaa kehomieltä, joka toimii kehollisen taiteen kontekstissa ehkä merkittävimpänä työkaluna.

Taiteilijoiden lisäksi monissa maissa esimerkiksi naiset sekä lailliset ja laittomat maahanmuuttajat ovat heikossa työmarkkina-asemassa. Useat heistä tekevät taiteilijoiden tavoin ei-tuottavaa työtä, minkä arvostuksen puute on ongelma, jota ei olla kunnolla pyritty ratkaisemaan poliittisella tasolla. Edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvien tilannetta yhdistää myös matala palkkataso, epäsäännöllinen työaika sekä heikko työlainsäädäntö. Kokoavana terminä tällaisessa tilanteessa olevista ihmisistä käytetään haavoittuvaisuutta, mikä on esitetty yhtenä uutena sosiaalisen pääoman muotona.

Tällaisessa ajattelussa prekaarisuus tuotetaan subjektiivisuuden muodoksi johon jopa pyritään, sillä siitä on tullut taloudellinen arvo sinällään. Käsite on vahvasti sidoksissa Burdieulaiseen pääoman muotojen kenttään. Niiden pohtiminen suhteessa kulloiseenkin aikaan ja paikkaan olisi merkittävää myös kulttuuripoliittisessa kontekstissa, mikä syventäisi keskustelua entistä
enemmän osaksi yhteiskunnallista muutosta.

Työryhmä

Koreografi: Jaakko Nieminen
Esiintyjät: Maija Viipuri, Pinja Poropudas, Anna Virkkunen

Äänisuunnittelu: Lauri Kallio
Valosuunnittelu: Mika Haaranen

Tuotanto NOM KOLLEKTIV sekä Barker

Ensi-ilta 11.2 klo 19
Muut esitykset 13.2 klo 19, 14.2 klo 19, 17.2 klo 19 ja 18.2 klo 14
Liput: 24 / 12 / 8€
Lippuvaraukset: liput@barkerteatteri.fi

BARKER, Turun vapaan taiteen näyttämö
Linnankatu 31, 4krs, 20100 Turku
www.barkertheatre.fi

Barker-teatteri, Turun vapaan taiteen näyttämö

Jaakko Nieminen

Esitykset

Map

Barker-teatteri, Turun vapaan taiteen näyttämö

Linnankatu 31, Turku

11.2.2023

19:00

Ensi-ilta

13.2.2023

19:00

14.2.2023

19:00

17.2.2023

19:00

18.2.2023

14:00