Carl Knif Company & Helsinki Dance Company: Kaksivärinen fuuga

Kak­si­vä­ri­nen fuu­ga on liik­keel­li­nen tut­kiel­ma mu­sii­kin ja tans­sin ikiai­kai­ses­ta suh­tees­ta.

Carl Kni­fin ko­reog­ra­fias­sa tans­sil­li­set ja imp­ro­vi­saa­tioon pe­rus­tu­vat me­ne­tel­mät koh­taa­vat Dmit­ri Šos­ta­ko­vitšin mu­sii­kin. Šos­ta­ko­vitšin pia­nol­le sä­vel­tä­mien pre­lu­dien ja fuu­gien ek­sak­ti muo­to­kie­li tör­mäy­te­tään tans­si­joi­den rik­kaas­ti rön­syi­le­vään il­mai­suun.

Yhteistuotannon seitsenhenkinen esiintyjäkaarti koostuu HKT:n tanssiryhmän Helsinki Dance Companyn sekä Carl Knif Companyn virtuoosimaisista tanssijoista.

Ko­reog­ra­fia: Carl Knif

Tans­si: Jon­na Aal­to­nen, Jyr­ki Kas­per, Pek­ka Lou­hio, Hei­di Naak­ka, Mik­ko Pa­lo­nie­mi, Ter­hi Vai­ma­la, Ee­ro Ves­te­ri­nen

La­vas­tus ja va­lo­suun­nit­te­lu: Wil­liam Iles

Ää­ni­suun­nit­te­lu: Jan­ne Hast

Pu­ku­suun­nit­te­lu: Ka­ro­lii­na Koi­so-Kant­ti­la

Ku­vat: Yos­hi Omo­ri

Ku­van­kä­sit­te­ly: Mar­ko Mä­ki­nen

Tuo­tan­to: Carl Knif Com­pa­ny & Hel­sin­gin Kau­pun­gin­teat­te­ri

En­si-il­ta: 12.10.2020 stu­dio Pa­si­las­sa

Kes­to: 60 min

Taiteilijatapaaminen ja keskustelutilaisuus Kaksivärinen fuuga -esityksen yleisölle järjestetään 26.10.2020 esityksen jälkeen. Tilaisuuden vetää tanssikirjoittaja ja tanssin tutkija Tiina Suhonen. Keskustelemassa ovat koreografi Carl Knif ja teoksen tanssijoita ja taiteellisia suunnittelijoita.

Carl Knif Company

Helsingin Kaupunginteatteri

Yoshi Omori

Esitykset

Osta lippu
Map

Studio Pasila

Ratamestarinkatu 5, Helsinki

12.10.2020

19.00

Ensi-ilta

26.10.2020

19.00

2.11.2020

19.00

3.11.2020

19.00