Peruttu – Carl Knif Company: Kaksivärinen fuuga

Kaksivärinen fuuga on liikkeellinen tutkielma musiikin ja tanssin ikiaikaisesta suhteesta.

Esitykset peruttu 28.2.2021 asti.

Carl Kni­fin ko­reog­ra­fias­sa tans­sil­li­set ja imp­ro­vi­saa­tioon pe­rus­tu­vat me­ne­tel­mät koh­taa­vat Dmit­ri Šos­ta­ko­vitšin mu­sii­kin. Šos­ta­ko­vitšin pia­nol­le sä­vel­tä­mien pre­lu­dien ja fuu­gien ek­sak­ti muo­to­kie­li tör­mäy­te­tään tans­si­joi­den rik­kaas­ti rön­syi­le­vään il­mai­suun.

Ko­reog­ra­fia: Carl Knif
Tans­si: Jon­na Aal­to­nen, Jyr­ki Kas­per, Pek­ka Lou­hio, Hei­di Naak­ka, Mik­ko Pa­lo­nie­mi, An­na Sten­berg/Ter­hi Vai­ma­la, Ee­ro Ves­te­ri­nen
La­vas­tus ja va­lo­suun­nit­te­lu: Wil­liam Iles
Ää­ni­suun­nit­te­lu: Jan­ne Hast
Pu­ku­suun­nit­te­lu: Ka­ro­lii­na Koi­so-Kant­ti­la
Ku­vat: Yos­hi Omo­ri
Tuo­tan­to: Carl Knif Com­pa­ny & Hel­sin­gin Kau­pun­gin­teat­te­ri
En­si-il­ta: 12.10.2020, stu­dio Pa­si­la
Kes­to: 60 min

“Kristallinkirkasta liikettä, joka elää ja hengittää. Yhtä aikaa vahvaa ja herkkää. Runsaasti yksityiskohtia, mutta ei mitään turhaa. Paljon toistoa ja yllättäviä muutoksia. Vakavuutta ja leikillisyyttä.” – Annikki Alku

Carl Knif Company

Helsingin Kaupunginteatteri

Yoshi Omori

Esitykset

Osta lippu
Map

Studio Pasila

Ratamestarinkatu 5, Helsinki

1.2.2021

19

3.2.2021

19

8.2.2021

19