Fern Orchestra: Arboretum – Plant Series II

Nykytanssi

Nykytanssiessee kasvien aisteista.

FERN ORCHESTRA: Arboretum ­– Plant Series II

­­­– nykytanssiessee kasvien aisteista

– en scenisk essä om växternas sinnen

Plant Series –sarjan toinen osa ”Arboretum” käsittelee kasvien neurologiaa. Ensimmäisen osan ”Ferns” tutkiessa fotosynteesiä ja kasvua ilmiönä, toinen osa pureutuu itse kasveihin ja niiden aisteihin. Teoksen äänistä vastaa Fern Orchestra, jonka instrumentteina toimivat kasvit.

Miltä kuulostavat viherkasvit, kun niitä kosketellaan, suihkutetaan ja valaistaan? Kasveihin kiinnitettyjen sensoreiden lähettämä tieto muutetaan ääneksi. Arboretum todentaa kasvien aisteja keräten niiden lähettämän tiedon ja muuttamalla sen näyttämölliseen muotoon.

”Ajatus teoksesta sai alkunsa, kun kuvasin Time Lapse –videota saniaisten liikkeistä. Staattisina pidetyt kasvit liikkuivat vuorokauden aikana ojentautuen kohti valoa ja myös suojautuen siltä paahteen noustessa liian kovaksi. Prosessi näytti taianomaiselta tanssilta, joka ansaitsi tulla nähdyksi. Aloin miettiä, miltä kasvit kuulostaisivat, jos niillä olisi ääni” ­–Vespa

Arboretum on myös itsenäinen interaktiivinen installaatio; pergola, johon kokijat voivat tutustua sen ulko- ja sisäpuolelta. Esityksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus soittaa kasveja.

 

Den andra delen av Plant Series ”Arboretum” behandlar växternas neurologi. Medan den första delen ”Ferns” undersökte fotosyntes och växandet som fenomen, fördjupar sig den andra delen i själva växterna och deras sinnen. Ljudmiljön i verket skapas av Fern Orchestra, vars instrument utgörs av växter.

Hur låter växterna då man vidrör dem, duschar dem och belyser dem? Sensorer som fästs vid växterna sänder information som omvandlas till ljud. Arboretum bekräftar växternas sinnen genom att samla informationen de sänder och omvandla denna till en scenisk form.

”Tanken på detta verk föddes, när jag filmade Time Lapse –film om ormbunkens rörelse. Växterna, som ansetts statiska, rörde sig under dygnet, genom att sträcka sig mot ljuset och även genom att skydda sig mot alltför hög hetta. Processen ser ut som en magisk dans, som ville jag visa på scen. Jag började tänka, hur växterna skulle låta, ifall de hade en röst.” – Vespa

Arboretum är också en självständig interaktiv installation; pergola, där man kan bekanta sig med verket både från utsidan och innanför. Efter föreställningen kan publiken spela på växterna.

Fern Orchestra:

Liike | Rörelse | Movement: Janne Kilpiö

Kasvisoittimet | Växtinstrumenter | Plant instruments: Markus Heino

Konsepti | konsept | consept: Vespa Laine

 

Pukusuunnittelu | Kostymdesign | Costume Design: Maileena Vaajoensuu ja Riikka Mellin

Gaafinen työ | Grafisk form | Graphic desing: Samuel Salminen

Valokuvaus | Foto | Photo: Petri Tuohimaa

Tuotanto, tukijat ja sponsorit: Läntinen tanssin aluekeskus, Svenska Kulturfonden, Taiteen keskustoimikunta, Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto, Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Konstsamfundet, Pargas Stad, EHKÄ-tuotanto, Porin taidemuseo

”Lähitulevaisuudessa kasvien perusteellinen tuntemus käy yhä tärkeämmäksi. Niistä riippuu ihmisen olemassaolo ja selviytyminen tällä planeetalla: ilman fotosynteesiä ei olisi koskaan syntynyt happea… Siten kasvit ovat arvokkaita raaka-aineita, olennaisen tärkeitä sekä ravitsemuksen, lääketieteen että energiansaannin kannalta. Niistä riippuu yhä enemmän myös tuleva tieteellinen ja teknologinen kehitys.” Stefano Mancuso, Alessandra Viola, Loistavat kasvit –mitä tiedämme kasveista ja niiden älykkyydestä? Aula & co, 2017, s.11

Esitykset:

Porin taidemuseo:

19.5 klo 20
20.5 klo 15.30
23.5 klo 14 & 18

Parainen, Tori:

8.6 klo 13

Korppoo, Tori:

9.6 klo 12

Turku, pääkirjasto

14.6 klo 17.30
15.6 klo 17.30
16.6 klo 13
17.6 klo 15

 

Fern Orchestra

Vespa Laine

Esitykset

Map

Kiertue: Porin taidemuseo, Paraisten tori, Korppoon tori, Turun pääkirjasto

, Pori, Parainen, Korppoo, Turku

19.5.2018

20.00

Ensi-ilta

20.5.2018

15.30

23.5.2018

14.00

23.5.2018

18.00

8.6.2018

13.00

9.6.2018

12.00

14.6.2018

17.30

15.6.2018

17.30

16.6.2018

13.00

17.6.2018

15.00