Fern Orchestra: Vox Herbārium –Plant Series IV

Fern Orchestran kasviteossarjan neljäs osa luokittelee taksonomisesti kasvitieteellisen puutarhan kasvit äänen ja liikkeen kautta. Kineettinen audiokasvio tavoittelee vegetatiivista tilaa ja edistää kasvisaatiota.

Kasvioissa tavoitellaan kokoelmaa, joka säilyttää näytteet kasveista taksonomista luokittelua varten. Miltä kasvit kuulostavat, kun niitä kosketellaan? Fern Orchestran teoksessa Vox Herbārium –Plant Series IV kasvien äänet kokoavat maiseman esitykselle, jossa tanssijan kinesteettinen älykkyys yhdistyy kasvien lauluun. Audioherbaario tuo kuultavaksi ja näkyväksi havaintopinnan, jota kuivatusta ja litistetystä kasvista ei saavuteta. Uskaltaudummeko kurkottamaan viidenteen ulottuvuuteen, jota emme vielä ymmärrä, jossa aika ja paikka ylitetään yhteydellä, joka voi olla pieni ja toistaiseksi kokoonkäpertynyt?

VOX HERBĀRIUM – Plant Series IV, ett kinetiskt audioherbarium

I herbarierna vill man skapa en samling för att förvara prover av växter för taxonomisk klassificering. I Fern Orchestras verk Vox Herbarium bygger man upp ett landskap, där dansarens kinestetiska intelligens förenas med växternas sång. Audioherbariet visar ett synligt och hörbart plan, som aldrig kan uppnås med en torkad och hoppressad växt. Föreställningen sträcker sig upp mot en femte dimension genom att skrapa på iakttagelseytan. Vågar vi sträcka oss upp i en femte dimension, som vi inte ännu kan begripa, där vi kan passera tid och rum genom en kontakt som kan vara liten och tillsvidare hopkrupen?

Fern Orchestra / Vox Herbārium:
Vespa Laine, Markus Heino, Timo Tamminen, Maileena Vaajoensuu ja puutarhan kasvit

Läntinen tanssin aluekeskus
Varsinais-Suomen kulttuurirahasto
Svenska Kulturfonden

Lipuvaraukset | Boka biljetter vespa@fernorchestra.com

Sunnuntain lippuvaraukset:
www.newperformance.fi

Esitys on maksuton, puutarhan sisäänpääsymaksu 7 €.
Föreställningen är avgiftsfri, trädgårds inträde 7 €.

Lisätietoja

Vespa Laine

Esitykset

Map

Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha

Ruissalon puistotie 215, Turku

12.10.2019

19.00

Ensi-ilta

16.10.2019

19.00

17.10.2019

19.00

20.10.2019

14.00