HETKI-festivaali | Todellinen kollektiivi, Vivarium kollektiivi sekä Obvious Unexpected

Nykytanssi

HETKI-festivaalin päätöspäivänä hetkiä yleisön kanssa jakamassa kolme vahvaa improvisaatioryhmää.

HETKI-festivaalin päättää kolmen eri ryhmän esitykset Maunula-talolla. Hetkiä yleisön kanssa jakamassa ovat Todellinen Kollektiivi, Vivarium Kollektiivi sekä Obvious Unexpected. Esitysten päätteeksi on lyhyt yleisökeskustelu juuri nähdystä. Lämpimästi tervetuloa!

Esityksiin on vapaa pääsy.

OHJELMA klo 13-15:

TODELLINEN KOLLEKTIIVI
Raisa Vennamo, Leena Gustavson, Jukka Gustavson, Annika Sarvela, Erja Asikainen

Ryhmän työskentelyn lähtökohtana on tanssin ilo ja yhdessä tekeminen ja työmuotona on improvisaatio. Ryhmä esiintyy siellä ja täällä kevyellä tuotantomallilla, valmiina muotouttamaan tekemistämme tilanteiden mukaan.

VIVARIUM KOLLEKTIIVI
Anni Rissanen, Linda Priha, Elina Hauta-aho,  Eero Savela

Vivarium työskentelee sekä itsenäisesti että kutsumalla koreografeja, ohjaajia, suunnittelijoita sekä muusikoita työskentelemään kanssaan kuhunkin produktioon.

Lisätietoja ryhmästä: https://vivavivarium.weebly.com/

OBVIOUS UNEXPECTED
Vera Lapitskaya, Giorgio Convertito

OBVIOUS UNEXPECTED tutkii verbaalisen ja ei-verbaalisen, sanojen ja liikkeen välistä vuorovaikutusta. Taiteilijoiden sisäiset runomaailmat muuntuvat jokaisessa hetkessä syntyviksi tansseiksi, tarinoiksi ja koreografioiksi. Dueton lähtökohta on verbaalisen materiaalin lähestyminen fyysisen kokemuksen kautta. Kuvat, kertomukset, hahmot ja koreogafiset elementit nivoutuvat yhteen, kun Convertito ja Lapitskaya tarkastelevat nyt-hetkeä ja liikettä kuin ne olisivat puhuttuja sanoja. Teos oli ensi-illassa Höyhentämön näyttämöllä Helsingissä keväällä 2018.

HETKI-festivaali levittäytyy eri puolille Helsinkiä 16.11-18.11.2018: Ylioppilasteatterin studioon, Esitystaiteen keskukselle ja Maunula-taloon. HETKI-festivaali tuo Suomessa tanssin ammattikentällä toimivia liike- ja ääni-improvisaatioryhmiä ja -tekijöitä yhteen sekä avaa improvisaatiota taidemuotona kaikille. Festivaali tarkentaa huomion improvisaation mahdollisuuksiin ja merkityksiin niin esiintyjälle että katsojalle.

HETKI toimii kokoavana voimana sekä jakaa tietoa, taitoa ja kokemusta. Festivaali muistuttaa, että improvisaation ammattilaisia on Suomen tanssitaiteen kentällä paljon. Viikonloppu sisältää esitysillat, festivaaliklubin, keskustelutilaisuuden sekä ammattilaisille suunnattuja työpajoja. Esiintyvät ryhmät sekä työpajoja vetävät taiteilijat ovat pitkänlinjan tanssi- ja ääni-improvisaation kehittäjiä.

TRIOT (tanssitaiteilijat Kaisa Kukkonen, Elina Hauta-aho ja Heini Nukari) järjesti syksyllä 2017 esityssarjan eri tiloissa Helsingissä, jonka seurauksena syntyi HETKI-festivaali. Hetken organisointitiimiin liittyi lisäksi mukaan tanssitaiteilija Aino Ojanen.

Lisää tietoa festivaalista: https://hetkifestival.wordpress.com/

Festivaalia ovat tukeneet Helsingin Kulttuurikeskus ja SKR Uudenmaan rahasto.

Aura Nukari

Esitykset

Map

Maunula-talo

Metsäpurontie 4, Helsinki

18.11.2018

13:00-15:00