Ismo Dance Company: Syöpäsi minussa

Nykytanssi

Tanssiteos Syöpäsi minussa tarkastelee syöpää syöpään sairastuneen puolison näkökulmasta.

Raskaasta aiheesta huolimatta teos tuo toivoa ja lempeyttä syövän jossain muodossa kohdanneille. On mahdollisuus tuntea samaistumista, jakaa yhteistä surua ja käsitellä monimutkaisia tunteita tanssin voimakkaan kehollisuuden kautta.

Koreografia, konsepti ja ohjaus: Ismo-Pekka Heikinheimo
Tanssi: Tanja Illukka
Musiikin sävellys ja esitys: Jouko Kyhälä
Valosuunnittelu: Jukka Huitila
Pukusuunnittelu: Sami Korhonen
Lavastus: Simon le Roux
Tuotanto: Ismo Dance Company yhteistyössä Kulttuurikeskus Caisan kanssa

Syöpä koskettaa, tulee iholle ja tunteisiin. Se aiheuttaa voimakkaita tunnereaktioita, tunteiden välttelyä ja pitkäkestoisia tunnelukkoja. Syöpään liittyviä tunteita voi olla vaikea ilmaista ja niistä on usein vaikea puhua. Monilla meistä on tärkeä ihmissuhde syöpää sairastavaan, joko lähiomaiseen, sukulaiseen, ystävään tai työtoveriin. Joka kolmas suomalainen sairastuu itse syöpään. Syöpäsi minussa -teoksessa tunteva, kokeva ja läsnä oleva tanssija toimii tunteiden tulkkina niille monille, jotka ovat joutuneet läheiseen kosketukseen syövän kanssa.

Ismo Dance Company toteuttaa neliosaisen syöpää tunteen tasolla prosessoivan tanssiteossarjan. Teokset ovat taiteellinen tulkinta syövän aiheuttamista tunteista. Teokset eivät lähesty syöpää lääketieteellisenä tutkimuskohteena, vaan avoimen kokemusperäisesti. Omakohtainen laajennetaan ja jaetaan yhteisiksi koskettaviksi ja empaattisiksi esityksiksi.

Työryhmän koreografi on kohdannut syövän lähipiirissään jo neljästi. Ensin oli oma kehollinen kokemus syöpädiagnoosista, joka osoittautui vaarattomaksi kasvaimeksi. Toinen oli veljen vaimon sairastuminen syöpään. Kolmas oman isän pitkä syöpäsairaus ja syöpään menehtyminen. Neljäs oman puolison äkillinen sairastuminen ja radikaali leikkaushoito.

Teossarjan ensimmäinen osa käsittelee syöpää syöpään sairastuneen puolison kokemusmaailmasta käsin. Toinen osa esittää syöpää sairastavan näkökulman. Kolmas osa tuo esille saattohoitoon liittyviä tuntemuksia. Neljäs osa taas neuvottelee niitä tunteita, jotka syntyvät kaikesta siitä syöpäinformaatiosta, jota media tarjoaa. Tämän koreografisen teossarjan kaksi ensimmäistä osaa ovat tanssisooloja ja kaksi viimeistä ryhmäteoksia.

“Haluan tuoda sisältöä ja aineetonta pääomaa ihmisille ja yhteisöihin, joissa vaikutan tai joihin voin saada kontaktin taiteen kautta. Minulle taide on ihmisten kohtaamisen kautta tapahtuvaa elämyksellisyyttä, kokemuksellisuutta, ajatustenvaihtoa ja itseilmaisua. Taide antaakin mahdollisuuden moninaisten nykyisyyksien ja todellisuuksien tulla esiin. Taide on vuorovaikutuksellista, sillä ihminen on aina suhteessa johonkin. .” –Ismo-Pekka Heikinheimo

Ismo Dance Company Facebookissa

Kulttuurikeskus Caisa

Ismo Dance Companyn kotisivut

Ismo-Pekka Heikinheimo LinkedIn

Ismo Dance Companyn Twitter

Ismo Dance Company Instagramissa

Sakari Viika

Esitykset

Osta lippu
Map

Kulttuurikeskus Caisa

Kaikukatu 4 B, Helsinki

17.4.2020

19:00

Ensi-ilta

18.4.2020

19:00

21.4.2020

19:00

22.4.2020

19:00

23.4.2020

19:00

24.4.2020

19:00

25.4.2020

19:00