Liikkellä marraskuussa – Jälkiä marraskuusta | Angela Schubot & Jared Gradinger: YEW: outside

Helsingin keskuspuistossa YEW: outside ehdottaa uudenalaista ymmärrystä ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta, kääntäen tämän yhteiselon uuteen taiteelliseen liikekieleen.

Työn lähtökohtana on intensiiviset kohtaamiset kasvien ja puiden, kuten marjakuusen kanssa, joka synnytti myös teoksen nimen. Halusta tuntea ja olla vuorovaikutuksessa ei-inhimillisten olentojen kanssa, Angela Schubot ja Jared Gradinger loivat syvän yhteyden luonnon ja sen sisäisen älykkyyden kanssa. Tammikuussa 2018 Schubotin ja Gradingerin teos YEW sai ensi-iltansa Berliiniläisessä teatteritilassa. Kokeellinen esitys ja yhteistyö yhdeksän kasvin kanssa, luoden puutarhan paikkaan missä luontoa ei ollut lainkaan. Teoksen kautta taiteilijat kehittivät kasvillisuuden liikekieltä, pyrkien ruumiillistamaan kasvien tuntemusta ja ominaisuuksia, antaen heille tilaa sisällään. Sanojen ulkopuolelta he löytävät ihmisten ja kasvien yhteisen juurakon ja kutsuvat yleisönsä ainutlaatuisen luontokokemuksen äärelle. Nyt Suomen keväässä, Helsingin keskuspuistossa, Schubot ja Gradinger istuttavat työnsä uuteen ympäristöön, tuoden teoksen YEW juurilleen ja muodostaen kokonaisuuden YEW: outside. Tarjoten uudenlaisen alustan hallitsemattomammalle kohtaamiselle. YEW: outside ehdottaa uudenalaista ymmärrystä ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta, kääntäen tämän yhteiselon uuteen taiteelliseen liikekieleen. Tämä syntyy todellisen ”yhteistyön” kautta; sen enempää tukahduttamatta kuin liioittelemalla luonnon olemista mutta saapuen sen äärelle yhteiseen olemiseen ja luomiseen. Teos mahdollistaa siten yleisön, jotka pikkuhiljaa muuntuvat teoksen osallistujiksi, kehittämään ’uusia’ tapoja havainnoida ja ylittämään heidän ihmiskeskeisen ajattelutapansa.

Lisätiedot esityksestä

Liikkeellä marraskuussa

Silvio Zeder

Esitykset

Osta lippu
Map

Helsingin keskuspuisto

Keskuspuisto, Helsinki

21.5.2022

19:00

22.5.2022

19:00