Mia Jaatinen: Red Desert

Red Desert on teos kolmelle naistanssijalle, jossa esiintyjät asettuvat tutkimaan aggression eri kehollistumia. Teoksen lähtökohtina toimivat kysymykset ja pohdinnat naisen aggressiosta, sen vieraudesta sekä eri ilmenemismuodoista kulttuurisesti.

Red Desert

Ne, jotka kulkevat aavikolla,
tuntevat ja aistivat lihallaan,
keräävät luita,
juoksevat ajattomina ja vapaina.
Huutaen ja iloiten ne juhlivat sitä voimaa,
joka usein vaiennetaan.

Red Desert on teos kolmelle naistanssijalle, jossa esiintyjät asettuvat tutkimaan aggression eri kehollistumia. Teoksessa aggressio moninaisuudessaan toimii lähtökohtana virtuoosiselle liikemateriaalille, kehollisuuksille ja kompositiolle. Käsittelemme aggressiota ruumiillisena tapahtumana, energiana, suuntana, monialaisena, universaalina ja dynaamisena ilmiönä, joka resonoi esiintyjien kokemushorisonttia vasten. Teoksen maailma on inspiroitunut Clarissa Pinkola Estésin kirjasta Naiset, jotka kulkevat susien kanssa (1992), joka käsittelee villinaisen arkkityyppejä myyteissä ja kertomuksissa.

Estésin kirjan innoittamana teoksen lähtökohtina toimivat kysymykset ja pohdinnat naisen aggressiosta, sen vieraudesta sekä eri ilmenemismuodoista kulttuurisesti. Teoksessa aggressio on toimintaa eteenpäin vievä ja muutosta liikkeellepaneva voimana. Aggressio on muutoksen motivaatio.

Clarissa Pinkola Estésin kirjassa on tarina La Lobasta, Susinaisesta, joka inspiroi teoksen maailmaa ja ehdottaa sille dramaturgisen rakenteen. La Loba on tarina villinaisen arkkityypistä, joka elää aavikolla maailmassa maailmojen välissä luoden ja ottaen elämän. Tarinassa aggressio, vaistonvaraisuus, intuitio, maanläheisyys, tunteet, luovuus, villiys ja vapaus saavat loistaa läsnäolollaan sekä hyväksyttävyydellään. Aggressio nivoo nämä ilmiöt toisiinsa. Tämä näkökulma on myös teoksemme ytimessä.

Koreografia: Mia Jaatinen ja työryhmä
Esiintyjät: Sanni Giordani, Mia Jaatinen ja Elisa Tuovila
Äänisuunnittelu: Josu Mämmi
Valosuunnittelu: Riikka Karjalainen
Tuotanto: Mia Jaatinen ja Kinetic Orchestra
Ensi-ilta: 28.8.2021, Kulttuuritalo Wiljami, Rovaniemi

Teosta ovat tukeneet: Taiteen Edistämiskeskus, Samuel Huberin Taidesäätiö
sekä Liisa Pentti+Co residenssi

Tanssiteatteri Rimpparemmin esityskalenteri

Mikko Makkonen

Esitykset

Osta lippu
Map

Kulttuuritalo Wiljami

Urheilukatu 1, Rovaniemi

28.8.2021

19:00

Ensi-ilta