NOM KOLLEKTIV: Body of Law

Teos Body of Law pohtii sosiaalisten normien ja kehon suhdetta alati muuttuvassa maailmassa, jossa erilaisista laki- ja kehollisuuden perinteistä tulevat ihmiset törmäytetään muodostamaan yhteisiä sääntöä fyysiselle olemiselle.

Termillä body of law viitataan yleensä lakikirjaan tai valtion lakeihin. Lait ja säännökset muovaavat yhteiskuntaa ja niiden kautta myös yksilön elämää. Lait muuttuvat historia-prosessissa osittain siksi, että yhteiskunnalliset normit muuttuvat. Kun moraalin yleiset käsitykset kehittyvät, laki mukautuu uuteen moraaliseen ympäristöön. Normit voivat muuttua hitaasti tai nopeasti. Yhden ihmisen elinaikana voi tapahtua merkittäviä muutoksia lainsäädännössä, jonka myötä myös ihmisten käsitykset oikeasta ja väärästä muuttuvat. Teos Body of law pohtii sitä kuinka tämä yhteiskunnallisia normeja muovaava prosessi vaikuttaa keholliseen kokemukseemme. Yhteiskunnat pyrkivät rajoittamaan ja ohjaamaan yksilön elintapoja kustannustehokkaan protestanttisen työntekijäkehon maksimoimiseksi. Näiden avulla muovataan myös ideaalikehon mallia sekä vaikutetaan jokapäiväiseen fyysiseen olemiseemme.

Taide ja tässä tapauksessa etenkin kehollinen taide antaa hedelmällisen kentän tutkia ja analysoida moniselitteistä kulttuuriseen normatiivisuuteen kytkeytyvää käsitettä, joka asettaa rajoja sille miten on ”oikein” operoida yhteiskunnassa. Ideaalikeho sekä dikotomia oikea vs. väärä liittyvät vahvasti länsimaiseen tanssitaiteeseen.

Teos Body of Law pohtii sosiaalisten normien ja kehon suhdetta alati muuttuvassa maailmassa, jossa erilaisista laki- ja kehollisuuden perinteistä tulevat ihmiset törmäytetään muodostamaan yhteisiä sääntöä fyysiselle olemiselle. On relevanttia pohtia miksi joku ”body of law” olisi parempi kuin muut mahdolliset ja synnyttääkö uudet valvonta- ja sensorointimahdollisuudet myös uudenlaista kehollisuutta, kun kaikkea tekemäämme voidaan valvoa ja siitä saatavaa tietoa varastoida lukemattomiin erilaisiin tarkoituksiin?
Teos jatkaa NOM KOLLEKTIV -ryhmän, yhteiskunnan ja yksilön kehon välistä suhdetta pohtivien teosten sarjaa.

Koreografia: Jaakko Nieminen
Esiintyjät: Marcio Canabarro, Samuli Emery, Aino Voutilainen
Äänisuunnittelu: Lauri Kallio
Valosuunnittelu: Mika Haaranen
Tuotanto Barker-teatteri ja NOM Kollektiv

Marcio Canabarro

Esitykset

Osta lippu
Map

Valssaamo, Kaapelitehdas

Tallbergintie 1 B, 00180, Helsinki

23.10.2021

19:00

24.10.2021

17:00