NOM Kollektiv: BODY OF LAW

Nykytanssi

Teos Body of Law pohtii sosiaalisten normien ja kehon suhdetta alati muuttuvassa maailmassa, jossa erilaisista laki- ja kehollisuuden perinteistä tulevat ihmiset törmäytetään muodostamaan yhteisiä sääntöä fyysiselle olemiselle.

BODY OF LAW

Ensi-ilta Barker-teatterilla, Turun vapaan taiteen näyttämöllä
pe 15.10 klo 19
Muut esitykset su 17.10 klo 15,
ja 18., 19., ja 20.10 klo 19

Liput: 18 / 10€
Lippuvaraukset: liput@barkerteatteri.fi

Koreografia Jaakko Nieminen
Esiintyjät Marcio Canabarro, Samuli Emery, Aino Voutilainen
Äänisuunnittelu Lauri Kallio
Valosuunnittelu Mika Haaranen
Tuotanto Barker-teatteri ja NOM Kollektiv
Teosta tukevat Taiteen edistämiskeskus ja Stiftelsen tre smeder

Termillä body of law viitataan yleensä lakikirjaan tai valtion lakeihin. Lait ja säännökset muovaavat yhteiskuntaa ja niiden kautta myös yksilön elämää. Lait muuttuvat historia-prosessissa osittain siksi, että yhteiskunnalliset normit muuttuvat. Kun moraalin yleiset käsitykset kehittyvät, laki mukautuu uuteen moraaliseen ympäristöön. Normit voivat muuttua hitaasti tai nopeasti. Yhden ihmisen elinaikana voi tapahtua merkittäviä muutoksia lainsäädännössä, jonka myötä myös ihmisten käsitykset oikeasta ja väärästä muuttuvat. Teos Body of law pohtii sitä kuinka tämä yhteiskunnallisia normeja muovaava prosessi vaikuttaa keholliseen kokemukseemme. Kapitalistiset yhteiskunnat pyrkivät rajoittamaan ja ohjaamaan yksilön elintapoja maksimoidakseen työntekijäkehon kustannustehokkuuden. Samalla muovataan myös ideaalikehon mallia sekä vaikutetaan jokapäiväiseen psykofyysiseen olemiseemme.

Taide ja tässä tapauksessa etenkin kehollinen taide antaa hedelmällisen kentän tutkia ja analysoida moniselitteistä kulttuuriseen normatiivisuuteen kytkeytyvää käsitettä, joka asettaa rajoja sille miten on ”oikein” operoida yhteiskunnassa. Ideaalikeho sekä dikotomia oikea vs. väärä liittyvät vahvasti länsimaiseen tanssitaiteeseen.

Teos Body of Law pohtii sosiaalisten normien ja kehon suhdetta alati muuttuvassa maailmassa, jossa erilaisista laki- ja kehollisuuden perinteistä tulevat ihmiset törmäytetään muodostamaan yhteisiä sääntöä fyysiselle olemiselle. On relevanttia pohtia miksi joku ”body of law” olisi parempi kuin muut mahdolliset ja synnyttääkö uudet valvonta- ja sensorointimahdollisuudet myös uudenlaista kehollisuutta, kun kaikkea tekemäämme voidaan valvoa ja siitä saatavaa tietoa varastoida lukemattomiin erilaisiin tarkoituksiin?
NOM KOLLEKTIV -ryhmän teos jatkaa NOM KOLLEKTIV -ryhmän, yhteiskunnan ja yksilön kehon välistä suhdetta pohtivien teosten sarjaa.

Barker-teatteri, Turun vapaan taiteen näyttämö

Facebook/ Body of law

Jaakko Nieminen

Esitykset

Map

Barker-teatteri, Turun vapaan taiteen näyttämö

Raunistulantie 25H, Turku

15.10.2021

19:00

Ensi-ilta

17.10.2021

15:00

18.10.2021

19:00

19.10.2021

19:00

20.10.2021

19:00