Urb18 festivaali / nod

Pohjoismaisten katutanssitaustaisten taiteilijoiden ensimmäinen yhteistyöprojekti.

NOD
Pohjoismaisten taiteilijoiden ensimmäinen yhteistyöprojekti leikittelee katutanssikulttuurin liikemotiivien, asenteiden ja vallitsevien ajatusmallien keskinäisillä suhteilla. Teos pohtii nykyhetken kulttuurisia ristiriitaisuuksia kuten sukupuolten välistä tasa-arvoa suhteessa valloillaan oleva seksismiin, sekä milloin vaatimus uniikkiudesta ja omaperäydestä luisuu ”survival of the fittest” –mentaliteettiin. Ja mitä oikeastaan on aito groove ja karakteeri?

Työryhmä: Viktor Fröjd (SE), Christine Nypan (NO), Marika Peura (FIN)

Samassa näytöksessä NODin kanssa nähdään myös suomalaisen katutanssiryhmä Sensumin Parallels.

URB 18

Tale Hendnes

Esitykset

Osta lippu
Map

Stoa

Turunlinnantie 1, Helsinki

8.6.2018

19:00

9.6.2018

16:00