Think Tank: Touring Network

Tanssin Tiedotuskeskus on järjestänyt keðja 2012-2015 -hankkeen puitteissa kaksi Think Tank –sarjaa, joista toinen on selvittänyt mahdollisuuksia rakentaa pohjoismais-balttilaista kiertueverkostoa tanssille.

Pohjoismaissa ja Baltian maissa on vaihtelevasti kiertuetoimintaa, mutta yhtä koko alueen kattavaa kiertueverkostoa ei ole. Kiertuetoiminnan lisäämisen tarpeesta ja kiertueverkoston puutteesta on keskusteltu pitkään.

Think Tankin tehtävänä oli selvittää, voiko pohjoismais-balttilaisen kiertueverkoston perustaa ja kehittää tälle toimintamalli. Työryhmän jäsenet tapasivat useaan otteeseen vuosien 2012-2014 aikana työstääkseen ehdotusta.

Vuonna 2015 he järjestivät oma-aloitteisesti pilottikiertueen ja perustivat Dance Loop -nimisen pohjoismais-balttilaisen kiertueverkoston tanssille.

Think Tank -moderaattorina toimi vankan kokemuksen kiertueverkoston perustamisesta ja pyörittämisestä omaava, Iso-Britanniassa sijaitsevan Warwick Arts Centren johtaja Alan Rivett.

Lue työstä ja tuloksista enemmän Think Tankin loppuraportista.

kedja Touring Think Tank

Työryhmä Think Tank -tapaamisessa keväällä 2014.