Taivex 2009–2013

TAIVEX koostui kahdesta hankkeesta: TAIVEX-vientivalmennusohjelma ja TAIVEX²-työvaihto-ohjelma. Ohjelmat lisäsivät osallistujien ammattitaitoa kansainvälisessä tuotantotoiminnassa sekä edistivät suomalaisen esittävän taiteen kansainvälistymistä.

TAIVEX²

TAIVEX² oli  vuosina 2012–2013 toteutettu tanssin, teatterin, sirkuksen ja esitystaiteen tuottajille suunnattu työvaihto-ohjelma. Osallistujat suorittivat hankkeen aikana työvaihtojakson, jonka pituus vaihteli kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Työvaihtojaksot räätälöitiin vaihto-ohjelmaan osallistujien tarpeisiin siten, että ne tukivat osallistujan ja hänen taustaorganisaationsa kansainvälistymistavoitteita ja -suunnitelmia. Työvaihto-ohjelman tueksi hankkeen aikana toteutettiin johtamiseen ja strategiseen suunnitteluun keskittyvä koulutuskokonaisuus.

Työvaihto-ohjelman lisäksi hanke kartoitti esittävien taiteiden tuottajien työhyvinvointia laajalla työhyvinvointikyselyllä keväällä 2014 ja julkaisi tuottajien työhyvinvointia käsittelevän artikkelikokoelman.

Hanke oli osa opetusministeriön valtakunnallista, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella toteutettavaa Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa.

TAIVEX

Ensimmäinen TAIVEX oli vuosina 2009–2011 toteutettu vientivalmennusohjelma, joka oli räätälöity tuottajille, managereille, galleristeille ja muille taiteen välittäjätahoille. Projektin toteutuksesta ja hallinnosta vastasi Teatterin tiedotuskeskus (TINFO). Tanssin Tiedotuskeskus oli mukana projektin suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä  Sirkuksen tiedotuskeskuksen, FILI – Finnish Literature Exchange:n ja Näyttelyvaihtokeskus FRAME:n, Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkien sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen kanssa.