Välittäjäportaan, kansainvälisen toiminnan ja viennin kehittämishanke 2019–2020

Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten yhteisessä hankkeessa kehitetään tuotanto-, managerointi- ja agentuuripalveluita taiteilijoille ja ryhmille. Tavoitteena on luoda toimija, jolla on monialaista ammatillista osaamista ja verkostoja ja kestävät toimintaedellytykset.

Vuonna 2019 Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset käynnistävät kaksivuotisen välittäjäportaan kehittämishankkeen, joka pyrkii muun muassa vastaamaan kentän kansainvälistymiseen liittyviin haasteisiin luomalla sille tuotanto-, managerointi- ja agentuuripalveluita tarjoavan toimijan.

Tiedotuskeskusten perustoiminnasta irrallaan toimivaan kehittämishankkeeseen rekrytoidaan työntekijät alkuvuodesta 2019. Kehittämishankkeeseen on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriviennin laajoille yhteishankkeille tarkoitettua erityisavustusta.

Selvityksiin, aiempiin kokemuksiin sekä kansainvälisiin malleihin perustuen pyrkimyksenä on luoda taiteilijoille ja ryhmille entistä parempia palveluita tuomalla yhteen ammattilaisia, joilla on eri ammatillisia vahvuuksia – kuten tuotanto, markkinointi, viestintä ja kansainvälinen toiminta. Hankkeen aikana kartoitetaan kentän tarpeita ja luodaan toimiva toimintamalli sen mukaan. Tarjottavia palveluita ovat mm. kansainvälinen esitysmyynti, markkinointi ja tiedotus sekä erilaiset neuvonta- ja tuotantopalvelut.

Hankkeen aikana tullaan myös järjestämään tanssin ja sirkuksen ammattilaisille yhteisiä seminaareja ja koulutuspäiviä, joissa kehitetään taiteellis-tuotannollista ajattelua ja prosesseja.

Tuotanto-, managerointi- ja agentuuripalveluiden kehittämisen lisäksi osa Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten yhteishanketta tulee olemaan Helsingissä elokuussa 2019 järjestettävä esittävän taiteen showcase-tapahtuma, Performing HEL, joka toteutetaan yhteistyössä Teatterin tiedotuskeskuksen, Espoon kaupunginteatterin, Kansallisteatterin, Svenska Teaternin ja Helsingin juhlaviikkojen kanssa.

Lisätietoa:

Sanna Rekola sanna.rekola@danceinfo.fi


Yhteistyökumppanit

Sirkuksen tiedotuskeskus

Tukija

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.