Välittäjäportaan, kansainvälisen toiminnan ja viennin kehittämishanke 2019–2021 | Pragma

Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten yhteisessä hankkeessa kehitettiin tuotanto-, managerointi- ja agentuuripalveluita taiteilijoille ja ryhmille. Tavoitteena oli luoda toimija, jolla on monialaista ammatillista osaamista ja verkostoja ja kestävät toimintaedellytykset.

Vuonna 2019 Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset käynnistivät kaksivuotisen välittäjäportaan kehittämishankkeen, joka pyrki muun muassa vastaamaan kentän kansainvälistymiseen liittyviin haasteisiin luomalla sille tuotanto-, managerointi- ja agentuuripalveluita tarjoavan toimijan. Hankkeeseen saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriviennin laajoille yhteishankkeille tarkoitettua erityisavustusta.

Selvityksiin, aiempiin kokemuksiin sekä kansainvälisiin malleihin perustuen tavoitteena oli kehittää taiteilijoille ja ryhmille entistä parempia palveluita tuomalla yhteen ammattilaisia, joilla on erilaisia ammatillisia vahvuuksia: tuotanto, markkinointi, viestintä ja kansainvälinen toiminta. Tiedotuskeskusten perustoiminnasta irrallaan toimivaan kehittämishankkeeseen rekrytoitiin työntekijät alkuvuodesta 2019. Toimintamalliksi muodostui esittäville taiteille asiantuntijapalveluja tuottava toimija, jonka toivottiin tuetun kehittämisvaiheen päätyttyä pystyvän toimimaan alalla itsenäisenä palvelujentarjoajana.

Vuoden 2019 lopulla luotiin Pragma Helsinki, jonka asiantuntijapalveluihin sisältyi tuotannon, viestinnän, hallinnon ja esitysmyynnin kokonaisuuksia. Pragman yhteistyö asiakkaidensa kanssa oli joko jatkuvaa tai luonteeltaan konsultatiivista. Pragman asiakkaina oli sirkuksen, tanssin ja teatterin toimijoita ja organisaatioita, toimintavuosien aikana yhteensä 27.

Pragma tuotti myös työpajoja, koulutuksia ja mentorointeja, muun muassa ALV-työpaja, esitystuotannon työpaja sekä kansainvälisen brändin ja esitysmyynnin työpaja.

Kolme ja puolivuotisen toimintansa aikana Pragma oli mukana mm. 16 ensi-illan ja neljän tapahtuman tuotannossa ja viestinnässä ja välitti 12 esitysvierailua, joilla oli 58 esityskertaa. Pragma teki asiakkailleen 110 apuraha- ja toiminta-avustushakemusta – 30 % hakemuksista johti avustuksen saamiseen.

Pragma Helsingin toiminta päättyi vuoden 2022 lopussa.

Tuotanto-, managerointi- ja agentuuripalveluiden kehittämisen lisäksi osa Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten yhteishanketta oli Helsingissä elokuussa 2019 järjestetty esittävän taiteen showcase-tapahtuma, Performing HEL, joka toeutettiin yhteistyössä Teatterin tiedotuskeskuksen, Espoon kaupunginteatterin, Kansallisteatterin, Svenska Teaternin ja Helsingin juhlaviikkojen kanssa.

Lisätietoa:

Sanna Rekola sanna.rekola@danceinfo.fi


Yhteistyökumppanit

Sirkuksen tiedotuskeskus

Tukija

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.