Suomen Kulttuurirahaston Taide²-apuraha taas haettavana 13.3.–13.4.

ILMOITTAJA: SUOMEN KULTTUURIRAHASTO
14.3.2017

Taide²-apurahaa voivat hakea taiteen alan rekisteröidyt yhteisöt, säätiöt ja julkiset taidelaitokset tarvittaessa yhteistyössä keskenään tai vapaiden toimijoiden kanssa.

Apurahaa eivät voi hakea yksityishenkilöt tai työryhmät yksinään.

Taide²-apurahan (Taide toiseen) tarkoituksena on mahdollistaa korkeatasoisten taidetuotantojen tarjoaminen laajemmille yleisöille.

Taiteen alan laitoksille ja rekisteröityneille yhteisöille suunnattu apuraha on tarkoitettu niiden keinojen etsimiseen, joilla taiteellisesti laadukkaat tuotannot voivat saavuttaa suurempia yleisöjä – tai joilla suurten yleisöjen tuotantojen taiteellista laatua voidaan syventää. Apurahalla halutaan myös kannustaa uusien tuotantomallien kokeilemiseen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Apurahaa voivat hakea kaikkien taiteen alojen toimijat ja myös eri aloja yhdistävät hankkeet.

Apuraha voidaan käyttää esimerkiksi taiteellisen tuotannon tavanomaista pidempään suunnittelu- ja valmistelutyöhön sekä laajamittaisen toteutuksen mahdollistamiseen. Sillä voidaan luoda uusia malleja yhteistyölle vapaan kentän ja olemassa olevien instituutioiden välille, myös kansainvälisesti, kehittää jo toteutettua tuotantoa tai vaikkapa mahdollistaa kiertuetoimintaa laajemman yleisön tavoittamiseksi. Tavoitteena on tehdä taiteellisia tuotantoja yhä kiinnostavammiksi laajan yleisön silmissä sekä testata uusia tuotantorakenteita.

Yhden hankkeen kokonaisrahoitus Kulttuurirahastosta voi olla 100 000–200 000 euroa ja kesto enintään kolme vuotta.

Apurahan voi käyttää uudesta yhteistyöstä, pidempiaikaisesta valmistelusta tai esimerkiksi liikkuvuudesta syntyviin ylimääräisiin palkkoihin ja muihin kuluihin, ei hakijan perustoiminnan kuluihin.

Apurahan hakumenettely on kaksivaiheinen:

ensimmäisellä hakukierroksella enintään kymmenen kiinnostavaa hanketta valitaan jatkokehittelyyn. Jatkokierrokselle valituille hankkeille voidaan myöntää enintään 4 000 euron apuraha hankkeen jatkokehittelyyn, esimerkiksi hankkeen ulkopuolisen sparraajan palkkaamiseksi. Hankkeista annetaan palautetta, ja niiden vetäjiltä pyydetään tarkemmat hankesuunnitelmat ja budjetit kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisen hakukierroksen päätöksistä.

Apurahoja myönnetään enintään viisi.

Taide²-apurahahaun ensimmäinen hakuvaihe on avoinna 13.3.–13.4.2017. Toiseen hakuvaiheeseen valituille hankkeille tiedotetaan päätöksestä viikolla 21 ja toinen hakuvaihe umpeutuu 1.9.2017. Rahoitettavat hankkeet julkistetaan lokakuussa 2017.

Hankkeiden arvioinnissa painotetaan erityisesti seuraavia kriteereitä:
• miten hankkeessa panostetaan taiteellisen laadun nostamiseen
• miten hanke pyrkii kasvattamaan taiteen yleisöpohjaa
• miten hankkeessa uudistetaan tuotantomalleja

Kulttuurirahaston tuki hankkeille on kertaluonteinen, eikä jatkoapurahaa voi hakea. Uusia tuotantomalleja kokeiltaessa tulee hankehakemuksessa kuitenkin esittää arvio, miten hankkeen vaikutukset näkyvät hakijan toiminnassa apurahakauden päätyttyä ja millä rahoituspohjalla mahdollisesti pysyväksi aiottu toiminta jatkuu.

https://skr.fi/fi/taidetoiseen
Lisätietoa: Erityisasiantuntija Johanna Ruohonen, johanna.ruohonen@skr.fi