Toukokuussa 2021 haettavia apurahoja ja avustuksia

ILMOITTAJA: TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
29.4.2021

Jenny ja Antti Wihurin säätiö: Apurahaa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan alojen hankkeisiin. (Hakuaika 2.5. – 31.5.)
https://wihurinrahasto.fi/apurahat/apurahahaku-2021/

Taike: Liikkuvuusapurahat. (Hakuaika: 01.04. – 25.08.)
https://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille/-/stipend/tgLKCgqRUWQf/viewStipend/11172

AVEK: Audiovisuaalisen kulttuurin tuki. (Haku päättyy 14.5.)
https://www.kopiosto.fi/AVEK/tuen-hakijoille/avekin-tuet-ja-hakuohjeet/audiovisuaalisen-kulttuurin-tuki/

 

Jatkuvat haut:

Jane ja Aatos Erkon säätiö: Avustuksia tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.
https://jaes.fi/

Helsingin kaupunki: Helsinki tukee kaupungin taide- ja kulttuurielämää jakamalla avustuksia noin 17 miljoonaa euroa vuosittain.
http://www.hel.fi/kulttuurinavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Avustuksia myönnetään ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittäville taide- ja kulttuurihankkeille, joihin ei voida käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä muita avustuksia.
https://minedu.fi/avustukset

Pohjoismainen kulttuurirahasto / Opstart: Opstart on Pohjoismaisen kulttuurirahaston panostus taide- ja kulttuuriprojektien alkuvaiheisiin, projektien pohjoismaisten tavoitteiden ja pyrkimysten vahvistamiseksi. (Hakuaika 11.1.-11.6.)
https://nordiskkulturfond.org/fi/opstart-info/


Aurora-tietokanta: http://www.aurora-tietokanta.fi/